Actiewerkwoorden

advertisement
Lijst van actiewerkwoorden
Activiteiten
domeinen
Actiewerkwoorden
Animeren, leiden, toevertrouwen, coördineren, delegeren, begeleiden,
managen, onderhandelen, oriënteren, sturen, voorzitten
Analyseren, goedkeuren, besluiten, beslissen, vastleggen, schrappen,
Beslissing
beoordelen, rentabiliseren, oplossen
Toepassen, uitvoeren, uitrusten, onderhouden, in stand houden, realiseren,
Productie
valideren
Kopen, analyseren, bevoorraden, afbakenen, uitwerken, opslaan,
Verkoop
prospecteren, tariferen, testen, verkopen, bezoeken
Inrichten, ordenen, plannen, voorbereiden, organiseren, programmeren,
Organisatie
structureren, bewaken
Waarderen, controleren, opsporen, evalueren, bewijzen, reguleren, toezicht
Controle
houden op, testen, verifiëren
Doen toenemen, veroveren, opstarten, ontwikkelen, lanceren, vooruitgaan,
Ontwikkeling
stimuleren
Aanpassen, verbeteren, analyseren, ontwerpen, bedenken, uitdrukken,
Onderzoek
zoeken, informeren, doorgeven
Bespreken, meedelen, overtuigen, aantonen, begeleiden, beïnvloeden,
Communicatie
selecteren, feedback geven
Helpen, verduidelijken, opleiden, trainen, samenvatten, diagnosticeren,
Opleiding
begrijpen, toepassen, begeleiden, coachen
Management
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards