Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het middel Banarg, 15259

advertisement
Actueel Wettelijk Gebruiksvoorschrift van het middel Banarg, 15259 N
30 december 2016
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een
ruimtebehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden
versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebie
Type
toepassing
Doel
groeiregulatie
Banaan in opslag
direct voor
het op de
markt
brengen.
Citrus in opslag
na oogst en
transport en
voor opslag.
d
Dosering
(middel) per
toepassing
Maximaal aantal
toepassingen per 12
maanden
Ontgroenen
en rijpen
11,25-25 L/m3
(450-1000
ppm)
1 x continue
toepassing
Behandeling duurt 24
uur per partij.
Ontgroenen
0,025-0,25
L/m3 (1-10
ppm)
1 x continue
toepassing
Behandeling duurt 72
uur per partij.
Toepassingsvoorwaarden
Banarg is bedoeld voor een ethyleenbehandeling in goed afgedichte en klimaatgereguleeerde
rijpingsruimten voor vruchten, waar nauwkeurig management van de ethyleen concentratie kan worden
bereikt.
Tijdens de begassing mag de rijpingsruimte niet worden betreden. De rijpingsruimte mag geopend en
betreden worden na ventilatie wanneer het ethyleen niveau in de ruimte is gedaald tot onder de 200
ppm.
Download