European Commission

advertisement
EUROPESE COMMISSIE
PERSBERICHT
Brussel, 30 november 2012
Milieu: Commissie bekroont innovatieve oplossingen
waterbeheer
De Europese Commissie heeft de winnaars van dit jaar bekendgemaakt van de prijzen die
in het kader van het "European Eco-Management and Audit Scheme" (Europees
milieubeheer- en milieuauditsysteem = EMAS) worden uitgereikt. De zes winnende
organisaties munten uit in respect voor en instandhouding van het milieu en in innovatieve
oplossingen ter verbetering van hun waterbeheer. De prijzen werden gisteravond
uitgereikt tijdens een ceremonie in Brussel.
Milieucommissaris Janez Poto─Źnik: "Water is een kostbaar goed waarmee zorgvuldiger
moet worden omgesprongen. Het verheugt mij dus ten zeerste dat ik al de organisaties
die de EMAS-prijzen in de wacht hebben gesleept, mag feliciteren met de door hen
bedachte oplossingen op het gebied van waterbeheer, waarmee zulke indrukwekkende
resultaten worden neergezet. Met deze prijzen wil de Europese Commissie haar
waardering uitdrukken voor de uitstekende milieuprestaties op dit gebied. Ga zo door!"
De winnaars van dit jaar, die uit 27 inzenders werden geselecteerd, zijn:
Abwasserverband Anzbach Laabental (Oostenrijk), Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co.
KG (Duitsland), Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Duitsland), Lafarge
Cement (Verenigd Koninkrijk), Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Italië), Bristol City
Council (Verenigd Koninkrijk).
Winnaars uit de particuliere sector en hun verwezenlijkingen
Micro-organisaties: Abwasserverband Anzbach Laabental (Oostenrijk) is een in
1972 opgerichte organisatie die innovatieve oplossingen voor het zuiveren van afvalwater
heeft bedacht. De bij deze organisatie aangesloten leden zuiveren hun afvalwater op een
ecologisch verantwoorde manier en promoten milieuvriendelijke afvalverwijdering bij het
grote publiek. Bedrijven die niet-huishoudelijk afvalwater produceren, worden
geregistreerd om gevaarlijke vervuiling van het water te voorkomen en de leden van de
organisatie werken slechts samen met gecertificeerde bedrijven die jaarlijks worden
geëvalueerd.
Kleine organisaties: Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Duitsland) is
verantwoordelijk voor het beheer van het "Wulfenerhals camping and holiday park" op het
eiland Fehmarn in de Oostzee. Deze organisatie heeft een geïntegreerd
waterkringloopsysteem geïnstalleerd en een biologische waterzuiveringsinstallatie
waarmee gerecycleerd afvalwater kan worden hergebruikt voor het besproeien van het
gazon. Ze heeft ook voorzieningen geïnstalleerd waarmee in de douches water kan worden
bespaard en ze maakt uitsluitend gebruik van biologische schoonmaak- en wasmiddelen.
IP/12/1294
Middelgrote organisaties: Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K.
(Duitsland) is een brouwerij die biologische bieren en niet-alcoholische dranken
produceert. De brouwerij bezuinigt op water door van regenwater en van gerecycleerd
water gebruik te maken. Neumarkter Lammsbräu instrueert zijn werknemers op het vlak
van waterbesparing en ziet erop toe dat het water van de bronnen die eigendom zijn van
de brouwerij op verantwoorde wijze wordt gebruikt. De brouwerij maakt enkel gebruik van
ecologische grondstoffen zodat geen pesticiden in haar afvalwater terechtkomen.
Grote organisaties: Lafarge Cement (VK), de grootste cementfabriek van het VK,
verrichtte onderzoek naar de ecologische voetafdruk van de totale hoeveelheid water die
voor de volledige levenscyclus van haar producten nodig was. Dat leidde tot een efficiënter
waterverbruik bij haar cementproductie: 1,22m3 water per ton PCE (Portland Cement
Equivalent) in 2010, tegenover 0,142m3 water per ton PCE in 2011. Bij het bedenken van
nieuwe cementsoorten houdt het bedrijf nu ook rekening met het water dat de
eindgebruiker nodig heeft.
Winnaars uit de openbare sector en hun verwezenlijkingen
Kleine organisaties: Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Toscane, Italië): deze
gemeente eist dat in alle nieuwe gebouwen waterbesparende technologie wordt
geïnstalleerd. De gemeente heeft ook verbeteringen op het gebied van de landbouw
voorgesteld die erosie en het wegstromen van water moeten beperken. De gemeenteraad
houdt nu rekening met aspecten van waterbeheer wanneer hij beslissingen neemt in
verband met kapitaalinvesteringen, aanbestedingen en andere activiteiten en organiseert
milieutraining voor de toeristische sector.
Grote organisaties: Bristol City Council (VK) promoot programma's voor efficiënter
watergebruik waarin onder meer de opslag van regenwater, duurzame stedelijke
afwatering en een lager waterverbruik bij het tuinonderhoud door de stadsdiensten aan
bod komen. Op die wijze daalde het waterverbruik van Bristol sedert 2009/2010 met
11 %. In de strategie voor de toekomstige stadsontwikkeling is er plaats ingeruimd voor
belangrijke beleidsmaatregelen voor het behoud van water. De kwaliteit van het
oppervlaktewater van de rivieren in heel de stad wordt ook verbeterd door lokale
initiatieven.
Achtergrond
Het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) is een beheersinstrument voor
organisaties die ernaar streven hun milieuprestaties en financiële prestaties te verbeteren
en over hun verwezenlijkingen op milieugebied te communiceren. EMAS zorgt bij
geregistreerde organisaties voor betere prestaties en meer geloofwaardigheid en
transparantie.
In 2005 besloot de Europese Commissie het door EMAS geleverde uitstekende werk te
honoreren door de invoering van de EMAS-prijzen. De EMAS-prijzen worden jaarlijks
uitgereikt en houden een erkenning in van de uitstekende verwezenlijkingen op één
bijzonder gebied van milieubeheer.
Het thema voor de prijzen van 2012 is "Waterbeheer met inbegrip van waterefficiëntie en
waterkwaliteit". Dit jaar werden 27 organisaties uit 14 Europese landen genomineerd. Er
werden 6 winnaars geselecteerd door een jury van deskundigen die werd voorgezeten
door Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap. De
prijzen werden uitgereikt tijdens een ceremonie die plaatsvond in de "Ateliers des
Tanneurs" in Brussel, België.
2
Nadere informatie:
http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm
EMAS-verordening:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1221:EN:NOT
Contact :
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
3
Download