Aanvraagformulier Bedrijven/Serviceclubs

advertisement
Aanvraagformulier Bedrijven/Serviceclubs NSGKplusregeling
Toelichting
NSGK werkt graag samen met uw serviceclub of bedrijf aan een inclusieve samenleving!
Wanneer uw serviceclub of bedrijf geld inzamelt voor een project voor kinderen en jongeren met
een handicap, kan NSGK dit bedrag verhogen met 50%. NSGK kan tot maximaal € 7.500
bijdragen aan het project van uw keuze. Als u niet zelf een project voor ogen heeft, kunt u het
bedrag ook aan een bestaand NSGK-project schenken.
NSGK stelt de volgende voorwaarden aan een bijdrage voor uw project:
- dat het project waarvoor het geld bestemd is, past binnen de doelstelling van NSGK
- dat u voor, tijdens en na uw inzamelingsactie publiciteit geeft aan de bijdrage van NSGK
- de aanvraag wordt minimaal een maand voor de inzameling ingediend
- per project wordt er maximaal € 7.500 door NSGK geschonken vanuit de
NSGKplusregeling
- na afloop van de inzamelingsactie wordt het opgehaalde bedrag overgemaakt naar NSGK,
het totaalbedrag wordt dan binnen circa twee à drie weken overgemaakt naar het project.
Meer informatie vindt u op de website van NSGK: https://www.nsgk.nl/doe-eenaanvraag/serviceclubs
1. Uw contactgegevens
Naam
serviceclub/bedrijf
Adres
Postcode en plaats
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
06-nummer
E-mail
2. Wanneer en waar vindt de sponsoractie plaats?
Datum
Plaats
3. Heeft u een indicatie voor de hoogte van het in te zamelen bedrag?
Bedrag
€
Ga verder op de volgende pagina
4. Hoe wordt het bedrag ingezameld?(bv een golftoernooi, veiling, diner, badeendjesrace)
5. Het begunstigde project
Wilt u een NSGK-project adopteren of heeft u zelf een project opgezet of geselecteerd?
O Wij willen een NSGK-project adopteren en vragen NSGK een voorstel te doen.
O Wij hebben zelf een project opgezet of geselecteerd dat aan de NSGK-voorwaarden voldoet,
te weten:
Naam organisatie
Contactpersoon
E-mail
Telefoon
Adres
Postcode en plaats
Omschrijving project
Rechtsvorm
O Stichting
O Vereniging
O Anders nl.:
Doelgroep
Kinderen en jongeren met een handicap in Nederland:
O 0 tot 18 jaar
O 18 tot 30 jaar
O ouder dan 30 jaar
Omschrijving
handicaps:
U kunt dit formulier opsturen naar NSGK t.a.v. Maartje Terwindt, Wibautstraat 212-214,
1091 GS Amsterdam of mailen naar [email protected]
Het ingezamelde bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 0334 4334 44 van
NSGK (Rabobank Amsterdam). Houdt u rekening met een gemiddelde afhandelingstijd van
twee à drie weken vanaf het moment dat het bedrag op onze rekening staat.
Voor vragen of overleg kunt u bellen of mailen met Maartje Terwindt, tel. 020-6791200, e-mail
[email protected], of kijk op www.nsgk.nl/NSGKplusregeling.
Download