Elektracheck - Parkstad Inspecties

advertisement
Elektracheck
Defecte elektra is brandoorzaak
nummer 1 bij bedrijven
Kwaliteitsstandaard
• NEN 3140
• NEN 1010
• Uneto VNI
Uit de praktijk
De elektrische installatie is het hart van uw bedrijf. Bij uitval ligt alles stil.
Wist u dat 1 op de 3 branden bij bedrijven komt door elektrische onveiligheid?
Bijvoorbeeld door kortsluiting, te hoge
weerstand, beschadigde kabels, losse
verbindingen en halogeenverlichting. Uit
onderzoek blijkt dat de meeste
ongelukken met elektriciteit ontstaan door
achterstallig onderhoud, installatiefouten
of ondeskundig gebruik. Laat elektrische
installaties daarom regelmatig onderhouden en keuren door een specialist.
Bij voorkeur door een onafhankelijke
expert, voor een objectieve blik op uw
elektrische installatie.
Preventietips
• Laat regelmatig uw elektra inspecteren
door een expert
• Laat alleen bevoegde vaklui elektrische
werkzaamheden uitvoeren
• Laat kapotte onderdelen zo snel
mogelijk repareren
• Zekering gesprongen? Pak de oorzaak
aan
• Laat controleren of alle apparatuur
geaard is
De oplossing van Interpolis
Om praktische redenen besluit u uw
kopieermachine op de gang dichter bij
uw kantoor te plaatsen. De speciale
zuil met stopcontacten is daardoor niet
meer binnen bereik. U lost dat handig
op door een verlengsnoer te gebruiken.
Denkt u. Bij de eerstvolgende forse
kopieeropdracht ontstaat brand in het
stekkerblok van het verlengsnoer. Hoe
dat komt? Een modern kopieerapparaat
vraagt een flink vermogen aan elektra.
Verlengsnoeren zijn daarvoor meestal
niet geschikt en raken daarom snel
oververhit.
Uw voordeel
Online ElektraCheck
• Vakkundig, objectief advies op maat
• Snelle inschatting van de veiligheid van
de elektra in uw bedrijf
• Een uitgebreide rapportage waarmee u
eventuele gebreken door een vakman
kan laten herstellen
ElektraCheck
• Uitgebreide, onafhankelijke inspectie
van de elektrische installatie in uw
bedrijf
• Conform NEN 3140
• Aanvullende metingen en beproevingen
• Eventueel thermografisch onderzoek
• Voorkom brand en brandschade
• Een veilige werkomgeving voor uw
medewerkers en uzelf
Verzekeren kan anders
Verzekeren is niet de enige manier om met risico’s om te gaan.
Liever nog helpen we u problemen te voorkomen. Omdat we u
dan pas écht helpen. Daarom biedt Interpolis samen met
Parkstad Inspecties de ElektraCheck.
Interpolis ontwikkelt continu effectieve preventieoplossingen
Aanbod
Bedrijfsoppervlakte
Inspectie
<
en continuïteitsdiensten voor ondernemers. Zodat u (gevolg)
schade eenvoudig kunt voorkomen of beperken. En uw
onderneming weerbaarder maakt. Daarbij werken we samen
met gerenommeerde partners. Meer preventiediensten vindt u
op interpolis.nl/zakelijk/preventie.
Tarief
400 m2
€300,-
< 1.500 m2
€685,-
< 2.500 m2
€ 1.005,-
< 3.500 m2
€ 1.355,-
> 3.500 m2
maatwerk
Hoe werkt het?
• U vraagt de Elektracheck aan via
preventiewinkel.nl
• Binnen 2 werkdagen neemt Parkstad
Inspecties contact met u op om een
afspraak te maken
• Tijdens de ElektraCheck voert een expert
van Parkstad een onafhankelijke inspectie
uit van uw bedrijf
• Eventueel voert de expert een
thermografisch onderzoek uit om te
controleren op slijtage, verkeerde
bevestigingen, loszittende schroeven en
klemverbindingen, enzovoorts.
• Na 5 werkdagen ontvangt u een
uitgebreide rapportage met adviezen en
praktische tips
• U laat zelf de geconstateerde gebreken
herstellen door een vakman
Direct meer inzicht in
uw risico’s
Wilt u brand door defecte elektra voorkomen?
Voor een snel eerste inzicht vult u de Online Electracheck in op interpolis.nl/zakelijk.
Wilt u een uitgebreide inspectie? Vraag dan de ElektraCheck aan via preventiewinkel.
nl of bel 013 462 26 22. Binnen 2 werkdagen neemt Parkstad Inspecties contact met
u op om een afspraak te maken.
Download