Antwoordmodel

advertisement
Antwoordmodel Tijdvak 2
Griekse beschaving
Stap 1
1. C
2. B
3. A
4. A
5. B
Stap 2
1. Taal, godsdienst, kunst en Olympische Spelen.
2. In een aristocratie beslist een kleine groepje machtigen wat er gebeurt, in een
democratie krijgen alle mannen die in een volksvergadering aanwezig zijn de kans om
mee te beslissen.
Stap 3
Goede volgorde is: 3 - 1 - 4 - 5 - 6 – 2
Stap 4
1. B
2. B
3. A
4. B
Stap 5
Handelaren, politieke, invloed, democratie, vrije mannen, meebeslissen, slaven, Athene.
Stap 6
1. Sparta
2. Athene
3. Athene
4. Sparta
5. Athene
6. Sparta
Stap 7
1. Aristoteles
2. Socrates
3. Plato
Het Romeinse Rijk
Stap 1
Tweelingbroers, (rivier) Tiber, Wolvin, (herder) Faustulus, Wraak, Bloedbad (stichting
Rome).
Stap 2
1. A
2. A
3. B
4. B
Geschiedenis PABO| Tijdvak 2 | Antwoordmodel
Stap 3
1. C
2. B
3. C
4. A
5. A
6. B
7. A
Stap 4
Via Appia, militaire, handel, soldaten, taberna, mijlpalen.
Stap 5
 Nee. Vrije burgers van Rome wel. Slaven en niet-Romeinen niet.
 Trouwe bondgenoten uit de provincies kregen ook burgerrechten.
 Om tweedracht te zaaien onder de overwonnenen.
Stap 6
1. Waar
2. Niet waar
3. Waar
4. Niet waar
Verspreiding christendom
...
Stap 1
1. B
2. B
3. A
4. A
5. B
6. A
7. B
Stap 2
De correcte volgorde van de vijf zinnen is: 4, 1, 5, 3, 2.
Stap 3
Oplossing invultekst:
In het jaar 394 riep de Romeinse keizer Theodosius het christendom uit tot officiële
staatsgodsdienst. Het christendom had zich al over grote delen van het Romeinse Rijk
verspreid en was vanaf dat moment dus de enige toegestane godsdienst.
Theodosius trad hard op tegen het heidendom. Hij verbood het aanbidden van andere
goden dan de god van de christenen. En hij zorgde ervoor dat heidenen geen officiële
ambten meer mochten bekleden. Heidense tempels werden vernield of ze werden
geschikt gemaakt voor de christelijke eredienst
De Germaanse cultuur
...
Stap 1
1. waar
2. waar
3. waar
4. niet waar
5. niet waar
Geschiedenis PABO| Tijdvak 2 | Antwoordmodel
Stap 2
1. De Romeinen kwamen voor het eerst in aanraking met de Germanen in 113 v. Chr..
2. De ontmoeting liep uit op een veldslag bij Noreia. De Germanen zouden deze slag
gewonnen hebben, maar ze hebben de strijd opgegeven omdat er een hevig onweer
losbarstte en ze dachten dat hun onweersgod Donar zich in de strijd had gemengd.
3. Een natuurlijke grens is een grens die bestaat uit natuurlijke elementen zoals een
zee, meer, rivier of gebergte.
4. Na de Slag in het Teutoburgerwoud waren de Rijn en de Donau natuurlijke grenzen
van het Romeinse rijk.
Stap 3
1. A
2. B
3. A
4. B
5. A
6. B
7. A
8. A
9. A
Griekse en Romeinse godenrijk
...
Stap 1
1. De oppergod is Zeus.
2. De Grieken probeerden hun Goden te vriend te houden door offers aanhen te
brengen.
3. De belangrijkste god van de stad Athene is Pallas Athene.
Stap 2
1. De god van de zee is Poseidon, ook Neptunus genaamd.
2. De godin van liefde en schoonheid is Afrodite.
3. De god van de wijn is Dionysus, ook genaamd Bacchus.
Stap 3
Griekse naam god
Poseidon
Hades
Artemis
Demeter
Aphrodite
Romeinse naam god
Neptunus
Pluto
Diana
Ceres
Venus
De Limes
...
Stap 1
1. De Rijn was goed te verdedigen en een geschikte route om goederen te vervoeren.
2. Mensen die in dienst traden bij het Romeinse leger hadden een goed inkomen en
genoten aanzien.
3. De plek waar nu Nijmegen te vinden is, ligt op een heuvel vanwaar men een goed
uitzicht heeft op het gebied aan de overkant van de Limes. Dat was van groot belang
voor de bewaking van deze grenszone.
4. De Limes werd bewaakt vanuit wachttorens die op zodanige afstand van elkaar
stonden dat soldaten van een wachttoren soldaten op de dichtstbijzijnde wachttoren
konden waarschuwen als er iets gebeurde aan de grens, bijvoorbeeld als er een
vijandig leger richting de grens bleek te trekken.
5. Dat waren de Bataven en de Cananefaten.
Geschiedenis PABO| Tijdvak 2 | Antwoordmodel
Stap 2
1. In de filmfragmenten en op http://www.limes.nl worden genoemd olijfolie, wijn,
papaver, vissaus en perziken.
2. Dat waren het schrift, stedenbouw, de rechtspraak, geld als betaalmiddel, steen als
bouwmateriaal, dakpannen, wegen en viaducten, riolering, wc’s, oogstmachines,
grotere runderrassen, kippen en nieuwe landbouwgewassen zoals broodtarwe en
rogge.
3. Toen de Romeinen het zuidelijke deel van Nederland veroverden, merkten ze dat
inheemse bewoners goden aanbaden die dezelfde karaktertrekken hadden als
Romeinse goden. Deze goden kregen naast hun oorspronkelijke ook een Romeinse
naam.
4. Het schrift
Geschiedenis PABO| Tijdvak 2 | Antwoordmodel
Download