ITALIË

advertisement
ITALIË
PREMIER
MATTEO RENZI
ROME
1,7
PERCENTAGE VAN BNP
DAT WORDT UITGEGEVEN
AAN DEFENSIE (2012)
61,680,122 (2014)
$
29,600 (gemiddeld jaarinkomen, 2013)
ITALIË IN HET KORT
Van 1922 tot 1943 werd Italië geregeerd door dictator Benito Mussolini. Na de Tweede Wereldoorlog
werd de democratische republiek van Italië gesticht. Een periode van economisch herstel volgde na
de val van Mussolini. Desondanks heeft Italië veel economische problemen, waaronder een groot
welvaartsverschil tussen Noord- en Zuid-Italië. Ook heeft het land nog altijd problemen met
georganiseerde misdaad, zoals de maffia. Italië is een van de oprichters van de NAVO. Qua
buitenlands beleid houdt Italië zich op dit moment vooral bezig met de vele vluchtelingen en
migranten die vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika de oversteek naar Europa maken.
ITALIË EN RUSLAND
Italië en Rusland hebben al jaren een zeer goede politieke relatie. Zelfs ten tijde van de Sovjet-Unie,
toen de band tussen Rusland en West-Europa zeer slecht was, bleef de relatie tussen Italië en
Rusland goed. De verhoudingen zijn zelfs zo goed dat het Italiaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken Rusland als een “bevoorrechte relatie” beschouwt. Italië is ervan overtuigd dat toenadering
tussen Rusland en het Westen de beste koers is, en is daarom ook een groot voorstander van
Russische samenwerking met organisaties als de EU en de NAVO.
1
De economische relatie tussen Italië en Rusland is goed. Italië is de derde grootste handelspartner
van Rusland en de handel bedraagt tientallen miljarden euro’s. Voor Rusland is Italië, na Duitsland,
de belangrijkste handelspartner in Europa. Belangrijke Italiaanse exportproducten naar Rusland zijn
machines, textiel en leerproducten. Er zijn veel samenwerkingsverbanden op het gebied van
landbouw en scheepsbouw. Tevens zijn er meer dan 500 Italiaanse bedrijven actief in Rusland.
$12 miljard
RUSLAND
ITALIË
$23 miljard
3,5%
RUSSISCH AANDEEL
IN IMPORT EN
EXPORT ITALIË
27%
AFHANKELIJK VAN
RUSSISCH GAS
Italië is voor 27% afhankelijk van Russisch gas en olie. Bovendien is Rusland voor Italië altijd een
betrouwbare leverancier geweest van fossiele brandstoffen. In juli 2013 heeft het grootste Italiaanse
energiebedrijf ENI een akkoord gesloten met de Russische olie- en gasgigant Gazprom om de
importprijs van gas en olie te verlagen.
STANDPUNT VAN ITALIË
Hoe minder hard de maatregelen tegen Rusland zijn als reactie op de crisis in Letland, hoe gunstiger
dat is voor Italië. Italië wil militair ingrijpen en sancties tegen Rusland dan ook voorkomen. Deze
zouden slecht zijn voor de Italiaanse economie. Italië nam dit standpunt ook in tijdens de
Oekraïnecrisis. Sancties tegen Rusland zouden bovendien ook een negatief effect hebben op de
import van gas uit Rusland. De afhankelijkheid van Italië van Russisch gas werkt echter twee kanten
op. Rusland kan ook niet zomaar nieuwe afnemers vinden die dezelfde prijs betalen als Italië of snel
de gaspijpleidingen verleggen om nieuwe afnemers van olie en gas te voorzien. Dit maakt Rusland
ook gevoelig voor eventuele sancties. Volgens Italië moet Rusland niet buiten de politiek en de
economie van Europa worden gezet, maar juist een partner blijven. Italië vindt het belangrijk dat de
NAVO de dialoog met Rusland aangaat om zo tot een diplomatieke oplossing te komen. Militair
ingrijpen in NAVO-verband in Letland ziet Italië dan ook liever niet gebeuren.
2
Download