Bedrijfs-/pauzebidstonden in Nederland

advertisement
Christen netwerken rond het werk in Nederland en België
Verantwoordelijkheid: de hier genoemde bedrijven zijn zelden formeel betrokken bij de bedrijfs-/pauzebidstonden; het gaat vrijwel
steeds om een particulier initiatief van werknemers in hun eigen (pauze)tijd, en/of gewoon bij iemand thuis.
Verzameladressen: enkele vermeldingen betreffen meerdere verschillende bidstondgroepen, soms verspreid over het hele land, nl.
Gemeente Rotterdam, Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium, Nederlandse Spoorwegen (NS), Philips, ProRail,
Rabobank Nederland: elk 2 kringen; TU Delft met 3 kringen; Rijkswaterstaat met elk 4 kringen; TopTech met 5 kringen; NCOK
met 6 kringen; HCF met 19 kringen en CBMC met 75 kringen.
Internetadres: www.bedrijfsgebed.nl en www.bedrijfsbidstonden.biddenvoornederland.nl, daar vindt u onder meer de actuele lijst
met Bedrijfs-/pauzebidstonden in Nederland.
Voor Duitsland zie www.firmengebet.de, voor Engeland zie www.christiansatwork.org.uk, voor Frankrijk
www.levangelisation.com/partenaires/gbe/gbe.htm en voor Zwitserland zie www.christsein-im-beruf.ch.
Christen netwerken:
1. Christen agrariërs: Contact Christen Agrariërs (CCA), www.cca-nederland.nl
2. Christen antropologen: ICS Christen ANTropologen Netwerk (CANT), www.cant.nl
3. Christen beleidsmakers in Zorg en Welzijn: ICS netwerk voor beleidsmakers in zorg en welzijn, www.icsnet.nl bij
netwerken/zorgwelzijn.
4. Christen coaches: ICS netwerk Christen Coaches, www.icsnet.nl bij netwerken/coaches.
5. Christenen en ecologie: Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN) www.cenet.nl
6. Christenen en ethiek: Instituut voor CultuurEthiek, http://topshare.che.nl/public/asp/frmpublicpage.asp?NodeID=80181
en Lindeboom Instituut, www.lindeboominstituut.nl
7. Christenen en filosofie: Reformatorische Wijsbegeerte, www.aspecten.org
8. Christenen in de gezondheidszorg: Christian Medical Fellowship-Nederland, www.cmf-nederland.nl, Healthcare
Christian Fellowship Nederland (HCF) met 19 kringen, www.hcfnederland.nl en Nederlands Artsenverbond (NAV),
www.artsenverbond.nl
9. Christen historici: Vereniging van Christen-Historici (VCH), www.christenhistorici.nl
10. Christenen in de ICT: Impact Netwerk van ICT-professionals, www.impactnetwerk.nl bij ICTers
11. Christen juristen: ICS Christen-Juristennetwerk, www.juristennetwerk.nl
12. Christenen en kunst: ICS Rookmaaker Kunstkring, www.icsnet.nl bij netwerken/rookmaaker en Continental Art Centre
www.christianartists.org
13. Christenen en literatuur: Christelijk Literair Overleg (CLO), www.chroom.net en ICS literatuurkring Leeuwarden,
www.icsnet.nl-->netwerken-->literatuurkring
14. Christenen in de luchtvaart: Fellowship of Christian Airline Personnel (FCAP), http://home.tiscali.nl/fcapamsterdam/
15. Christenen in maatschappelijk werk: ICS Netwerk van Maatschappelijk Werkers www.icsnet.nl bij
netwerken/mwdordrecht en www.icsnet.nl bij netwerken/mwamersfoort
16. Christenen in management: Leidraad, www.driestar-educatief.nl/Leidraad
17. Christenen in marketing: Impact Netwerk van Marketing Professionals, www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Marketing
professionals
18. Christen militairen: de Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring 'Cornelius' (NCOK) heeft 6 gebedskringen,
www.2ahead.nl/ncok, zie ook www.rijksgebed.nl --> Defensie
19. Christenen in de natuurwetenschap: ICS Netwerk van Christen-Natuurwetenschappers, www.icsnet.nl bij
netwerken/natuurwetenschappers
20. Christenen in het onderwijs: Impact Netwerk van Christen-Onderwijzers in Amsterdam, www.impactnetwerk.nl bij
netwerken/ leerkrachten
21. Christen pedagogen: ICS netwerk van Christen-Pedagogen (NCP), www.icsnet.nl bij netwerken/pedagogen
22. Christen politiemensen: Landelijk Netwerk voor Christen Politieambtenaren (LNCP), www.lncp.nl
23. Christen-professionals in Den Haag: Impact Netwerk Den Haag, www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Impact Den
Haag
24. Christen-professionals in Utrecht: Impact Netwerk Utrecht, www.impactnetwerk.nl bij netwerken/ Impact Utrecht
25. Christen psychologen en psychiaters: Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten,
www.cvppp.nl
26. Christenen in de recreatiebranche: Vriendenkring christelijke recreatieondernemers, www.vcr.nu
27. Christenen bij de Rijksoverheid: www.rijksgebed.nl
28. Christenen in de samenleving: www.gidsnetwerk.nl
29. Christenen en sociale zaken: Stichting Christelijk-Sociaal Congres www.stichting-csc.nl
30. Christenen in de spoorwegbranche: Nederlands Netwerk voor Christenen in de spoorbranche,
www.spoorchristenen.nl
31. Christenen in de sport: www.athletesinaction.nl en www.sportswitnesses.nl
32. Christenen als werkgever of werknemer: Christennetwerk GMV, www.gmv.nl en Reformatorisch Maatschappelijke
Unie RMU, www.rmu.org
33. Christenen en wetenschap: Christelijk Academisch Netwerk (CAN), www.canweb.nl en Truth or Dare, www.truth-ordare.nl
34. Christen zakenmensen: Christian Business & Management Committees (CBMC) Nederland met 75 kringen
www.cbmc.nl bij 'In de Regio' --> Contact, Crown Companies Nederland www.crowncompanies.nl, Full Gospel Business
Men’s Fellowship International (FGBMFI) Nederland www.fgbmfi.nl, Vereniging Bijbels Ondernemen (VBO) www.vbo.nu,
en Vereniging Reformatorisch getuigenis in het Commerciële Leven (VRCL), ook wel Reformatorische Zakenvereniging
www.vrcl.nl.
Bedrijven en organisaties met een geregistreerde bedrijfsbidstond,
gesorteerd PER PLAATS:
1.
2.
3.
Aalsmeer, Bloemenveiling: Dick Vollmuller, tel. 0297-392220 ([email protected])
Almelo, FASOS Werving & Selectie: Martin Tulaseket, tel. 0546-549315 ([email protected])
Almelo, Pemstar: Piet Oraile, tel. 0546-535314 ([email protected])
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Alphen aan den Rijn, Beter-uit Reizen: Jan van den Bosch, tel. 0172-484803 ([email protected])
Amersfoort, Agis Zorgverzekeringen: Peter van Pernis, tel. 033-4456569 ([email protected])
Amersfoort, Arcadis: Jan-Peter Noordhof, tel. 033-4771019 ([email protected]).
Amersfoort, Thatcher & Aalderink: Eef van der Elst, tel. 033-4655115 ([email protected])
Amsterdam Zuidoost, ABN AMRO: Wim van de Steege, tel. 020-3433061 ([email protected])
Amsterdam, De Nederlandsche Bank: Maurits Miete, tel. 0299-439352 ([email protected])
Amsterdam, Fellowship of Christian Airline Personnel (FCAP): Henk van Klinken, tel. 036-5362572 ([email protected])
Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam: Saskia Groenhart, tel. 06-41712698 ([email protected])
Amsterdam, Leger des Heils Goodwillcentra: Ine Wildschut, tel. 036-5327903 ([email protected])
Amsterdam, Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium,: Joop Gooden, tel. 0521-510684 ([email protected])
Amsterdam, Vrije Universiteit (VU): Peter Roelofsma, tel. 020-4446892 ([email protected])
Amsterdam, Waternet: Johan Brouwer, tel. 020-6082617 ([email protected])
Arnhem, KEMA & NRG: Rudie Heling, tel. 026-3568576 ([email protected])
Arnhem, Rijkswaterstaat: Frank Smid, tel. 070-3276705 ([email protected])
Assen, Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM): Jan Eikelboom, tel. 0592-363117 ([email protected])
Barendrecht, Aarnoudse: Nico Aarnoudse, tel. 0180-617822 ([email protected])
Barneveld, Gemeente Barneveld: Arie Hamoen, tel. 0342-490494 ([email protected])
Barneveld, Party Service de Gouwe Keuken: Marco Rensink, tel. 0342-451150 ([email protected])
Barneveld, Radine: Eelko van de Kuilen, tel. 0342-4789091 ([email protected])
Bergen op Zoom, General Electric Plastics: Jorden Spijker, tel. 0164-293469 ([email protected])
Bergen op Zoom, Scriptworx: Henk van Houten, tel. 0164-685497 ([email protected])
Bergen op Zoom, Werk is voor iedereen (St. Wivi): Bas Lokerse, tel. 06-40129668 ([email protected])
Best, Philips: Paul van Loon, tel. 040-2762018 ([email protected])
Delft, Brandweer Delft - Rijswijk: Rob van Woudenberg, tel. 015-2150632 ([email protected]).
Delft, Technische Universiteit Delft (TUD): Theo Woudstra, tel. 015-2786999 ([email protected])
Delft, TopTech: Anton Niese, tel. 06-53178338 ([email protected])
Delft, WL Delft Hydraulics: Jan Uwland, tel. 015-2858782 ([email protected])
Den Haag, KPN: Douwe Hettema, tel. 070-3431923 ([email protected])
Den Haag, Ministerie van Algemene Zaken: Maarten Verhoef (a.i.), tel. 070-3704584 ([email protected])
Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Maarten Verhoef (a.i.), tel. 070-3704584
([email protected])
Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Frank Dodemont, tel. 070 – 3485735 ([email protected])
Den Haag, Ministerie van Defensie: Maarten Verhoef (a.i.), tel. 070-3704584 ([email protected])
Den Haag, Ministerie van Economische Zaken: Patrick Lubach, tel. 070-3798219 ([email protected])
Den Haag, Ministerie van Financiën: Eric Moor, tel. 0174-246055 ([email protected])
Den Haag, Ministerie van Justitie: Maarten Verhoef , tel. 070-3704584 ([email protected])
Den Haag, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Kees Spek, tel. 070-3785566 ([email protected])
Den Haag, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Jolanda Berendrecht, tel. 070-4123342
([email protected])
Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: MaRieke Gerritsen, tel. 070-3335373
([email protected])
Den Haag, Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Frank Smid: 070-3276705 ([email protected])
Den Haag, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): Alma van der Greft, tel. 070-3405695
([email protected])
Den Haag, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM): Gea Hoddenbagh, tel. 0703393753 ([email protected])
Den Haag, Nationale-Nederlanden / ING-bank,: Alex Landman, tel 070-5138081 ([email protected])
Den Haag, Provincie Zuid-Holland: Walter Eilbracht, tel. 078-6154049 ([email protected])
Den Haag, Rijkswaterstaat: Frank Smid, tel. 070-3276705 ([email protected])
Den Haag, Siemens Nederland: André Harkes, tel. 070-3331228 ([email protected])
Den Haag, Tweede Kamer der Staten-Generaal: Herman Verbrugge, tel. 070-3185565 ([email protected])
Den Helder, Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetings Kring "Cornelius" (NCOK): Gijsbert Pellegrom, tel. 0184684996 ([email protected])
Deurne (B), Dillen & Le Jeune Cargo: Hanna Staessens, tel. 0(032-)485-778912 ([email protected])
Drachten, Philips: Paul van Loon, tel. 040-2762018 ([email protected])
Dronten, Gemeente Dronten: Egbert Veen, tel. 0321-315747 ([email protected])
Eindhoven, Philips: Jacob Bakker, tel. 040-2744917 ([email protected])
Emmen, Topografische Dienst Kadaster: Wiebrand Top, tel. 0548-619311 ([email protected] )
Ermelo, Gemeente Ermelo: Arno Bremer, tel. 0341-567242 ([email protected])
Gouda, Politie Gouda: Bert Busstra, tel. 06-46157207 ([email protected])
Groningen, Interpolis (Achmea): Jeroen van der Veen, tel 050-5235175 ([email protected])
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen: Anja de Vries -de Jonge, 050-3635968 ([email protected])
Groningen, TNT Post: Marinus van den Berg, tel. 06-44782659 ([email protected])
Groot-Ammers, Gemeente Liesveld: Jaap van Eeuwijk, tel. 0184-668662 ([email protected])
Haarlem, Nederlands Bijbelgenootschap (NBG): Joyce van de Veen, tel. 023-5146168 ([email protected])
Haarlem, Pharmachemie: Kees Hulsbergen, tel. 0255-510686 ([email protected])
Harderwijk, Gemeente Harderwijk: Frans de Lange, tel. 0341-411233 ([email protected])
Hazerswoude-Rijndijk, Avery Dennison: Rinus Vooijs, tel. 06-51487068 ([email protected])
Heerlen, Nederlandse Spoorwegen (NS): Maarten Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380
([email protected])
Hengelo, NEM (Nederlandse Electro-Lasch Maatschappij): Frank de Groot, tel. 074-2773246 ([email protected])
Hilversum, Evangelische Omroep (EO): Sjerp Zeldenrust, tel. 035-6474753 ([email protected])
Hilversum, Kenteq: Wim Broekhuizen, tel. 035-7504321 ([email protected])
Hilversum, Alcatel-Lucent Technologies: Tony Jurg, tel. 035-6871609 (mailto:[email protected])
Hoofddorp, Inspectie Verkeer en Waterstaat: Hans Hekstra, tel. 023-5663000, ([email protected])
Houten, Filadelfia Zorgverlening: Frans Izeboud, tel. 030-6374667 ([email protected])
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Houten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: Ed Kramer, tel. 030-6345831 ([email protected])
IJmuiden, Corus (Hoogovens): Kees Peters, tel. 0251-492247 ([email protected])
IJsselstein (U), Lisman Vorkheftrucks: Jaap Frantsen, tel. 030-6884884 [email protected]
Kaatsheuvel, Machinefabriek Molendijk: Lianne Paulides, tel. 0416-272731 ([email protected])
Kollum, Trion: Corrie Kootstra, tel. 0511-457191 ([email protected])
Leerdam, Gemeente Leerdam: Cathy Luhulima- Lichtenberg tel. 0345-636280 ([email protected])
Leeuwarden, Friesch Dagblad: Ruurd Walinga, tel. 058-2129029 ([email protected])
Leeuwarden, Friesland Bank: Bart van de Vrie, tel. 058-2994557 ([email protected])
Leeuwarden, MiedemaHout: Andries Miedema, tel. 058-2888888 ([email protected])
Leeuwarden, Postbank: André Fonteijn, tel. 058-2123626 ([email protected])
Leiden, Dutch Space: Harm Hogenhuis, tel. 071-5245430 ([email protected])
Leiden, iSOFT Nederland: Louis Dubbeldam, tel. 030-6015246 ([email protected])
Lelystad, Gemeente Lelystad: Erik Westerink, tel. 0320-278487 ([email protected])
86. Maastricht, Provincie Limburg: Bert Tijssen, tel. 043-3897428 ([email protected])
87. Marknesse, Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium,: Joop Gooden, tel. 0521-510684 ([email protected])
88. Middelburg, Rijkswaterstaat: Frank Smid, tel. 070-3276705 ([email protected])
89. Naaldwijk, FloraHolland: Floris Olthof, tel. 0174-635998 ([email protected])
90. Nijmegen, NXP: Dick Goedhart, tel. 024-3533019 ([email protected])
91. Oss, Organon: Paul Jonker, tel. 0412-657540 ([email protected])
92. Papendrecht, Stork Fokker AESP: Willem van Roon, tel. 06-20634865 ([email protected])
93. Pernis, Bedrijvenpark: Leen Schotte, tel. 010-4311556 ([email protected])
94. Petten, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN): Johan Kuipers, tel. 0224- 564146 ([email protected])
95. Putten, Christian Business & Management Committees (CBMC): Elly Overeem, tel. 0341-356147 ([email protected])
96. Rijswijk, Shell Christian Fellowship: Johan van Popta, tel. 070–4473193 ([email protected])
97. Rotterdam, Erasmus Universiteit (EUR): Henk de Vries, tel. 010-4082002 ([email protected])
98. Rotterdam, Gemeente Rotterdam: Marion Altena, tel: 010-4780887 ([email protected])
99. Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: Pieter van der Brugge, tel. 010-4537345
([email protected])
100. Rotterdam, Nationale-Nederlanden / ING-bank,: Alex Landman, tel 070-5138081 ([email protected])
101. Rotterdam, Rijkswaterstaat: Frank Smid, tel. 070-3276705 ([email protected])
102. Rotterdam, Service Dienst Werk (S.D.W.): Gerard Boersma, tel. 010 4845750 ([email protected])
103. Rotterdam, TopTech: Anton Niese, tel. 06-53178338 ([email protected])
104. Rotterdam, Unilever Research: Jan Klugkist, tel. 010-4605605 ([email protected])
105. Rijswijk, TopTech: Anton Niese, tel. 06-53178338 ([email protected])
106. Schiphol Centrum, KLM-Cargo: Jack Meima, tel. 071-5173742 ([email protected])
107. Spijkenisse, Gemeente Spijkenisse: Huub Eschbach, tel. 0181-696481 ([email protected])
108. Ter Aar, EPLA: Arjen Akerboom, tel. 0172-605300 ([email protected])
109. Tiel, Waterschap Rivierenland: Gert Boon, tel. 06-20661072 ([email protected])
110. Tilburg, Universiteit van Tilburg: Dick den Hertog, tel. 013-4662122 ([email protected])
111. Utrecht, Fortis ASR (AMEV-Stad Rotterdam): Ronald Silanoe, tel. 030-2578698 ([email protected])
112. Utrecht, Movares: Hans ter Braak, tel. 030-6377293 ([email protected])
113. Utrecht, Equens: Erwin Bovendorp, tel. 06-24593904 ([email protected])
114. Utrecht, Nederlandse Spoorwegen (NS): Derk van Dorth, tel. 030-2358567 ([email protected])
115. Utrecht, ProRail: Joop de Zwaan, tel. 0341-252000 ([email protected])
116. Utrecht, Rabobank Nederland: Jan Frieling tel. 030-2161243 ([email protected])
117. Utrecht, TopTech: Anton Niese, tel. 06-53178338 ([email protected])
118. Utrecht, Universiteit Utrecht: Hans Bodlaender, tel. 030-6341357 ([email protected])
119. Veenendaal, ROC Midden Nederland: Janneke Roor-Karssen, tel. 0318-527402 ([email protected])
120. Veldhoven, ASML: Mark Zellenrath, tel. 040-2685198 ([email protected])
121. Velsen-Zuid, Camping Weltevreden: Monique Bakker, tel. 023-5383726 ([email protected])
122. Vlaardingen, Gemeente Vlaardingen: Hans Peter de Kloe, tel. 06-51798612 ([email protected])
123. Vlaardingen, Unilever Research: Jan Klugkist, tel. 010-4605605 ([email protected])
124. Voorthuizen, Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF): Steintje Boeve, tel. 0342-471314 ([email protected])
125. Wageningen, Gemeente Wageningen: Corine Zegelaar, tel. 0317-492513 ([email protected])
126. Wageningen, Plantenziektenkundige Dienst: Alwin de Haas, tel. 0317-496641 ([email protected])
127. Wijhe, Herbalife Onafhankelijke Distributeurs Nederland: Frea de Vente, tel. 0529-497960 ([email protected])
128. Woerden, Sluis Groep: Rijk Verwoert, tel. 06-54706962 ([email protected])
129. Zeist, Pensioenfonds PGGM: Cora Rikken, tel. 026-4420435 ([email protected])
130. Zeist, Rabobank Nederland: Jan Frieling tel. 030-2161243 ([email protected])
131. Zelhem, Vakantiepark en Conferentiecentrum de Betteld: Gerhard Hobelman, tel. 0314-627200 ([email protected])
132. Zevenhuizen, Mission & Relief Transport: Max Veenstra, tel. 079-3203344 ([email protected])
133. Zoetermeer, TopTech: Anton Niese, tel. 06-53178338 ([email protected])
134. Zwolle, Christelijke Hogeschool Windesheim: Koos Oosterwijk, tel. 06-51919492 ([email protected])
135. Zwolle, Gemeente Zwolle: Theo Wolters, tel. 038-4982304 ([email protected])
De genoemde contactpersonen kunnen meer info verstrekken.
Wie weet of er gebeden wordt bij de grote banken en (onderdelen van) concerns als AKZO NOBEL, DSM, of elders?
Alle info en nieuwe opgaven/wijzigingen:
Maarten Pijnacker Hordijk, tel. 030-6371380 (na 18 uur).
stand per november 2006 (versie 1.9)
E-mailadres: [email protected], website: www.bedrijfsgebed.nl en
www.bedrijfsbidstonden.biddenvoornederland.nl
Op de website veel info over ‘christen
Bidden op je werk?
en Bidden
zijn op je werk’ en specifiek de rol van gebed daarin, met o.a. 2 informatieve artikelen
voor je bedrijf als je baas niet wil
Download