Vrijstellingsregeling examen Schoonheidsspecialist

advertisement
Vrijstellingenlijst voor het branche diploma (Medisch)Pedicure
Nr.
Kerntaken
Examen
1
Voert een voetonderzoek
uit en stelt een
behandelplan op
Algemene anatomie
en fysiologie
Vrijstellingenlijst
HBO opleidingen / Universitair
Bachelor Geneeskunde
Bachelor Fysiotherapie
Bachelor Verpleegkunde
Bachelor Operatieassistent
Bachelor anesthesie medewerker
Bachelor MBRT
Bachelor Oefentherapie Mensendieck
Bachelor Ergotherapie
Bachelor Oefentherapeut Cesar therapie
Bachelor Bewegingswetenschappen
Bachelor gezondheidskunde
Bachelor reflexzonetherapie
Bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Praktijkondersteuner somatiek
MBO opleidingen
Mbo Verpleegkunde
Cios Sport en bewegingscoördinator
Vakdiploma Pedicure (examen afgenomen door erkende
exameninstelling)
Branche diploma Pedicure
Mbo diploma Pedicure (opleidingsinstituut Crebo erkend)
Stivas diploma Ass. Schoonheidsverzorging
KOC/SEPVO diploma Schoonheidsverzorging
KOC/EPP-diploma Schoonheidsverzorging
MDGO basisdiploma Schoonheidsverzorging
Philyra diploma Schoonheidsspecialist
Cursussen
NGS diploma Sportmassage / Wellnessmassage (behaald
bij opleidingsinstituut met NGS erkenning)
NESPG diploma Sportmassage
ESPO diploma Sportmassage / Wellnessmassage
NESM diploma sportmassage
VOS diploma sportmassage
Examen
Examen Analyse 1 (KOC, Philyra, Capabel Examens)
EPP cursorisch /vrij examen (anatomie en fysiologie)
EPP Externe legitimering (anatomie en fysiologie)
SEPVO (fysiologie)
Vrijstellingenlijst 2011-2012 Pedicure
Nr.
Kerntaken
1
Voert een voetonderzoek
uit en stelt een
behandelplan op
1
2
Examen
Theorie van de
praktijk
Vrijstellingenlijst
Mbo opleiding
STIVAS Ass Schoonheidsverzorging
Examen
EPP cursorisch/vrij examen (Hygiëne + praktijkinformatie,
schoenen en hulpartikelen)
EPP Externe legitimering (theorie van de praktijk)
SEPVO (theorie van de praktijk)
Voert een voetonderzoek
Code van de
uit en stelt een
Voetverzorger
behandelplan op
Voert een basisbehandeling
uit
Mbo opleiding
Vakdiploma Schoonheidsspecialist (examen afgenomen
door erkende exameninstelling met apart cijfer HAM)
Mbo diploma Pedicure (opleidingsinstituut is Crebo
erkend; apart cijfer voor HAM)
Examen
Deelcertificaat HAM (Schoonheidsspecialist, Kapper)
1
2
3
4
Voert een voetonderzoek
uit en stelt een
behandelplan op
sccv
Geen vrijstelling mogelijk
ondernemen
Zie lijst HBA
Voert een basisbehandeling
uit
Verkoopt voetverzorgende
producten en diensten en
adviseert hierover
Vestigt zich als zelfstandig
pedicure en voert
ondernemersactiviteiten
uit
Er wordt geen vrijstelling verleend voor onderdelen van het examen op basis van onderstaande diploma’s:
Diploma Ziekenverzorging
Praktijkassistent
Tandartsassistent
Manicurediploma van school
Natuurgeneeskunde
Verzorgende
Kraamverzorging
Apothekersassistent
EHBO
Akte LO
Vrijstellingenlijst 2011-2012 Pedicure
Bejaardenverzorging
Doktersassistent (niveau 3+4)
Nagelstyling
Medisch Secretaresse
Sociaal Pedagogisch Werk
Primair Medische Kennis
Medisch pedicure
Nr.
Kerntaken
1
Voert een voetonderzoek
uit en stelt een
behandelplan op
Examen
Diabetische voet
Vrijstellingenlijst
Examen
Certificaat Voetverzorging bij diabetici KOC/Philyra
Inschrijvingsbewijs KRP Procert
1
Voert een voetonderzoek
uit en stelt een
behandelplan op
Reumatische voet
Examen
Certificaat Voetverzorging bij reuma patiënten
KOC/Philyra
1
Voert een voetonderzoek
uit en stelt een
behandelplan op
Overige risicovoeten
Examen
Theorietoets overige risicovoeten (TCI)
1
Voert een voetonderzoek
uit en stelt een
behandelplan op
Specialistische
technieken
Examen
Theorietoets specialistische technieken (TCI)
2
Voert specialistische
behandelingen uit
Proeve Behandelen
van de diabetische
voet
Examen
Certificaat Voetverzorging bij diabetici KOC/Philyra
Proeve behandelen van de diabetische voet (TCI)
2
Voert specialistische
behandelingen uit
Proeve behandelen
van de reumatische
voet of één van de
overige risicovoeten
Examen
Proeve behandelen van de reumatische voet of één van de
overige risicovoeten (TCI)
2
Voert specialistische
behandelingen uit
Proeve specialistische
technieken uitvoeren
Examen
Proeve specialistische technieken uitvoeren (TCI)
3
Leidt een bedrijf
Kwaliteitszorg
Geen vrijstelling mogelijk
3
Leidt een bedrijf
Ondernemen
Zie lijst HBA
Vrijstellingenlijst 2011-2012 Pedicure
Download