Prof. Dr. C.J. Gorter Stichting t.a.v. Dr. R. Jochemsen Postbus 9504

advertisement
Prof. Dr. C.J. Gorter Stichting
t.a.v. Dr. R. Jochemsen
Postbus 9504
2300 RA Leiden
BSN 803751503
Beleidsplan
De Statuten geven aan dat de Stichting Dr. C.J. Gorter ten doel heeft de Experimentele
Natuurkunde aan de Universiteit Leiden te versterken. Dit doel wordt verwezenlijkt door
het in stand houden van een bijzondere leerstoel in de Experimentele natuurkunde aan de
Universiteit Leiden en door de opbrengsten van het legaat van Prof. Gorter op de
volgende wijze te gebruiken:
1. Het verstrekken van beurzen aan (vooral buitenlandse) studenten voor een bezoek
aan de Experimentele Natuurkunde afdeling, met het oog op een mogelijke positie
aan het natuurkunde instituut LION. Daartoe wordt eenmaal per jaar de
wetenschappelijke staf van LION uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag.
2. Het ondersteunen van een Leids student in de experimentele natuurkunde bij een
buitenlandse stage, indien verwacht wordt dat dit in de toekomst ten voordele van
het natuurkunde instituut is.
3. Het zo nu en dan organiseren van een lezing door een buitenlands expert op het
gebied van Magnetische Resonantie, het vakgebied in de experimentele
natuurkunde, waarop Prof. Gorter uitblonk. De bedoeling is dat vanaf 2010 samen
met het Gorter Center van het LUMC te doen. Hiervoor worden dan de studenten
en leden van de experimentele natuurkunde uitgenodigd.
4. Het vergoeden van onkosten die worden gemaakt door de houder van de Gorterleerstoel.
Gegeven dat vermogen van de Gorterstichting op dit moment ongeveer 180.000 euro is,
en een opbrengst van zeg 3% of wel ongeveer 5500 euro per jaar verwacht wordt, zou het
vermogen gelijk blijven, wanneer de uit te keren bedragen tot dit bedrag beperkt blijven.
Het bestuur heeft besloten, dat het vermogen niet noodzakelijk in stand behoeft te blijven,
en eventueel over een periode van 20 – 25 jaar afgebouwd mag worden.
Ook heeft het bestuur besloten dat het vermogen uiterst behoudend belegd zal worden
(dus alleen in spaarrekeningen of obligatiefondsen). Dit gebeurt via ABN-AMRO.
De Stichting streeft niet naar werving van extra fondsen.
Leiden, 26 november 2010
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards