Elke van der Pol - dietistenpraktijk WenDi

advertisement
BETALINGSVOORWAARDEN
Beste cliënt,
Vanaf januari 2013 wordt dieetadvisering voor 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed. Meer uren
krijg je eventueel nog vanuit een aanvullende verzekering. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden van
je aanvullende verzekering. Wij hebben als praktijk contracten afgesloten met verzekeraars, behalve
met CZ, OHRA en Delta Loyd. Voor de zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben, kan het
betekenen dat je eventueel een eigen bijdrage moet betalen, controleer ook hiervoor de
polisvoorwaarden van je verzekering.
De factuur gaat direct naar de zorgverzekeraar waarmee een contract is afgesloten. Bij de overige
verzekeraars ontvang je aan het begin van de aansluitende maand een rekening, deze kan je
vervolgens indienen bij je verzekeraar.
De kosten voor dieetbegeleiding zonder verwijzing of voor behandelingen die buiten de vergoeding
vallen zijn € 60,- per uur. De kosten voor een consult omvatten zowel de duur van het consult als de
uitwerktijd. De consulten zijn als volgt opgebouwd:
Intakegesprek (60 min. spreektijd + 15 min. administratietijd):
Tweede consult (30 min. spreektijd):
Kort vervolgconsult (15 min. spreektijd):
Berekening voeding (30 minuten)
€ 75.00
€ 30,00
€ 15,00
€ 30,00
Tarief voor een niet nagekomen afspraak
Het CTG/ZAio heeft een tarief vastgesteld voor een niet-nagekomen afspraak, het zogenaamde noshowtarief. Het maximumtarief hiervoor bedraagt € 46,50. Dit bedrag is gebaseerd op een maximale
consulttijd van 45 minuten. Het tarief dient rechtstreeks aan de cliënt in rekening te worden gebracht.
Voorwaarden
Het maximumtarief kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden
wordt voldaan:
1. De afspraak moet niet of niet tijdig (minstens 24 uur tevoren) worden afgezegd;
2. In de gereserveerde tijd worden geen andere patiënten behandeld; dat betekent dat slechts de
gereserveerde tijd in rekening kan worden gebracht.
Enkele concrete voorbeelden:
- voor een gereserveerde consulttijd van 45 minuten mag 45 minuten in rekening worden gebracht
- voor een gereserveerde consulttijd van minder dan 45 minuten mag slechts de gereserveerde tijd in
rekening worden gebracht
- voor een gereserveerde consulttijd van 60 minuten of meer mag 45 minuten in rekening worden
gebracht.
Het gaat hierbij uitsluitend om de directe patiëntgebonden tijd. Indirecte patiëntgebonden tijd kan niet in
rekening worden gebracht.
3. De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling. U dient deze regeling dus op te nemen in uw
algemene voorwaarden.
Behandeltijd niet gekort
De rekening voor een niet nagekomen afspraak kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.
De cliënt dient deze zelf te betalen. De no-showtijd gaat daardoor niet ten koste van de behandeltijd.
Postadres:
W.Beckmanstraat 117
3621 HC Breukelen
06-43005376
[email protected]
www.dietistenpraktijkwendi.nl
Praktijkadressen:
locatie sportcentrum VU
Van der Boechorststraat 38
1081 BT Amsterdam
‘
locatie sportcentrum VU
Uilenstede 100
1183 AM Amstelveen
Download