De Tralie

advertisement
De Tralie
Tralie (buigingsrooster) = combinatie
van heel veel zeer smalle spleetjes op
een zeer korte afstand
Tralieconstante d = afstand tussen 2
spleetjes
Bv. 5276 per cm: d = 0,01/5276 =
1,89.10-6 (m)
Tralie
Tralie
Lens
2
1
0
1
2
Tralie 2
Tralie
Lens
2
1
0
1
2
• Alle lichtstralen evenwijdig aan bijas gaan
door punt.
Tralie 2
Tralie
Lens
2
1
0
1
2
• Alle lichtstralen evenwijdig aan bijas gaan
door punt.
Tralie 3
D
C
B
A
B*
C*
D*
d
Tralie 3
D
C
B
d
A
B*
C*
D*
Maximum als alle lichtstralen in fase aankomen dus als alle
fases van A, B*, C* en D* gelijk zijn
Tralie 3
D
C
B
d
A
B*
C*
D*
In A, B, C en D zijn ze al in fase, dus er moet gelden:
BB* = n1 . l, CC* = n2.l, DD* = n3.l
Tralie 3
D
C
B
d
A
B*
C*
D*
Maar: gelijkvormige driehoeken, dus CC* = 2 BB*
en DD* = 3 BB* dus als BB* = n.l dan automatisch
ook CC* en DD*
Tralie 3
D
C
B
d
a
A
B*
C*
D*
Er geldt: sin a = BB* / d dus BB* = d sin a.
Dus: maxima in de richting a als:
d sin a = n . l
Tralie 3
D
C
B
a
B*
C*
90-a
d
D*
d sin a = n . l
A
Tralie 3
D
C
B
d
a
a
A
B*
C*
90-a
D*
d sin a = n . l en
a hoek tussen verticale lijn en lichtbundel
Tralie 4
Tralie
a
Lens
a
f
2
1
Dus ook: tan a = x / f
0 x
1
2
Tralie 4
Dus: maximum als d sin a = n . l
Tralie
en a volgt uit atan a = x / f
Lens
a
f
2
1
0 x
1
2
Tralie en wit licht?
d sin a = n.l
380 nm < l < 750 nm
Elke l eigen a dus kleurenspectrum
Kleinste l kleinste a, dus violet in het
midden en rood buitenkant
• In midden (0e orde) a = 0 voor alle l’s dus
alle l’s samen weer wit licht.
•
•
•
•
Breedte spectrum?
Stel d = 1,9.10-6 (m) en f = 50 (cm).
1e orde violet (380 nm)
d sin a = n l
1,9.10-6 sin a = 1 . 380.10-9
a = 11,5o dus x = f tan a = 10,26 (cm)
Breedte spectrum?
Stel d = 1,9.10-6 (m) en f = 50 (cm).
1e orde rood (750 nm)
d sin a = n l
1,9.10-6 sin a = 1 . 750.10-9
a = 23,2o dus x = f tan a = 21,48 (cm)
Dus breedte = 21,48-10,26 = 11,2 (cm)
Download