Klinische Schematherapie voor Adolescenten (KST-A)

advertisement
Informatie voor jongeren en ouders
Klinische
Schematherapie voor
Adolescenten (KST-A)
Voor wie
Behandeling
Klinische Schematherapie voor Adolescenten (KST-A) is
bedoeld voor jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar. Deze
jongeren zijn ernstig vastgelopen op meerdere levensgebieden: Vaak zijn er problemen in de thuissituatie, het
naar school gaan lukt niet meer en/of contacten met
leeftijdsgenoten verlopen moeizaam. Deze jongeren
kampen al lang, vaak vanaf hun kindertijd, met klachten.
Het merendeel heeft al eerder hulp gezocht in de basis- of
gespecialiseerde GGZ, maar dit heeft nog niet voldoende
geholpen.
Klinische behandeling is geïndiceerd om los te komen van
destructieve processen en weer in contact te komen met
leeftijdsgenoten. Alles wat zich afspeelt in de therapieën,
in de leefgroep, in de vrije tijd, maar ook de manier waarop het weekend thuis door wordt gebracht, is onderdeel
van de behandeling. Door de intensieve omgang met
medepatiënten en met stafleden is er voortdurend de
mogelijkheid om ervaringen te onderzoeken en worden
jongeren uitgedaagd te oefenen met nieuw gedrag.
Kenmerkende problematiek/symptomen:
• Angsten (vaak sociale fobie/schoolfobie)
• Paniekaanvallen
• Terugtrek gedrag
• Isolement
• Agerend gedrag
• Stemmingsstoornissen (vaak depressieve stemming,
suïcidale gedachten, een omgekeerd dag- en nachtritme en stemmingswisselingen)
• Milde vormen van zelfbeschadiging
• Middelengebruik (softdrugs, alcohol)
• Relatieproblemen (problemen binnen het gezin, problemen met leeftijdsgenoten)
• Eenzijdige vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld langdurig
gamen
• Langdurig of frequent schoolverzuim
• Zelfwaarde problematiek
• Identiteitsproblemen
• Traumatisering
• Onbegrepen lichamelijke klachten
Achtergrond van deze problemen is een (zich ontwikkelende) persoonlijkheidsstoornis.
De KST-A biedt een behandelopname gedurende zes
maanden. In het weekend gaat de jongere naar huis.
Hier gaat een voorbereidingsprogramma aan vooraf.
Eventueel volgt ambulante therapie. Vanaf de start van
de behandeling worden belangrijke anderen van de
jongeren betrokken.
De behandeling is erop gericht om een langdurig behandeleffect te bereiken, zodat de jongere na opname weer
mee kan doen in de samenleving. Gedurende de behandeling wordt, zowel samen met de jongere en zijn gezin
als met de jongere en zijn groepsgenoten, eerst onderzocht wat de betekenis is van de aanwezige klachten en
welke patronen hieraan ten grondslag liggen om vervolgens tot gedragsverandering te komen.
De behandeling is groepsgericht waarbij ieder zijn eigen
doelen nastreeft. Dit betekent dat vrijwel alle therapie
binnen de groep plaatsvindt. Herkenning en erkenning
van problemen door groepsgenoten is daarin een belangrijke meerwaarde. De groep is ondersteunend, waar
nodig confronterend en draagt daarnaast bij aan nieuwe,
positieve ervaringen. Het werken in een groep sluit goed
aan bij de leeftijd en ontwikkelingsbehoefte van deze
doelgroep. De groep is een open groep en bestaat uit
maximaal 10 personen.
Klinische Schematherapie voor Adolescenten (KST-A) 2
Effect van behandeling
Er is een groeiend aantal publicaties waaruit blijkt dat
schematherapie goede resultaten heeft. Binnen de
Viersprong wordt het effect van de behandeling al jaren
onderzocht. Routine Outcome Monitoring (ROM) maakt
een vast onderdeel uit van behandeling. Het gemeten
effect van de behandeling is groot.
Landelijk ingekocht door
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Iedere gemeente vergoedt deze behandeling. Klinische
Schematherapie voor Adolescenten (KST-A) is voor jongeren tot 18 jaar ingekocht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het kader van een landelijk
transitiearrangement.
Contact
Voor informatie over de Klinische Schematherapie
voor Adolescenten kunt u bellen naar telefoonnummer
088-7656 216.
Aanmelding
4660 aa, halsteren
t 088- 7656 200
f 088- 7656 220
[email protected]
www.deviersprong.nl
Onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de inhoud van deze folder kunt u geen rechten ontlenen.
postbus 7
KSTa_2015-11
Bij verwijzing naar de Viersprong is een verwijsbrief nodig
van een huisarts, medisch specialist of jeugdarts of verwijzing door een loket voor jeugdzorg van de gemeente.
Meer informatie over aanmelden vindt u op de website
www.deviersprong.nl.
Download