Advertentietekst Cursus Schematherapie voor Adolescenten

advertisement
Advertentietekst Cursus Schematherapie voor Adolescenten
Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die in de jaren 90 van de vorige
eeuw ontwikkeld is door Jeffrey Young en anderen als individuele behandeling van
volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek, met name de borderline en narcistische
persoonlijkheids-stoornis. In de loop der tijd zijn er echter nieuwe toepassingen van
schematherapie, of technieken uit deze therapie, in de praktijk bedacht. Sommige van deze
toepassingen zijn inmiddels aan een kritische wetenschappelijke toets onderworpen, andere
bevinden zich nog in het experimentele stadium. Schematherapie integreert cognitieve-,
experientiele- en gedragsmatige technieken in een therapiemodel waarbij de therapeutische
relatie het belangrijkste instrument tot verandering is.
Inmiddels is uit diverse behandelstudies gebleken dat schematherapie zeer effectief is in de
behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen, zowel in een individuele als een
groepssetting. De uitgangspunten en de methoden en technieken van schematherapie lijken
goed aan te sluiten bij de manier van werken van therapeuten in de Kinder- & Jeugdzorg.
In het afgelopen decennium is er dan ook veelvuldig ervaring opgedaan in het toepassen van
schematherapie in de behandeling van adolescenten. Vroege onaangepaste schema’s zijn
immers al zichtbaar in de adolescentieperiode en hebben invloed op het dagelijkse functioneren
van de adolescent. Gezien de levensfase en het feit dat de adolescent vaak nog thuis wonen is
de therapie niet zonder meer toepasbaar bij adolescenten. Maar met gerichte aanpassingen is
schematherapie zeker bruikbaar voor de adolescent (en zijn familie).
Inmiddels is het boek Schematherapie mit Kindern und Jugendlichen, van Christof Loose, Peter
Graaf en Gerhard Zarbock, vertaald in het Nederlands en dit boek zal in het najaar van 2014
verschijnen.
De cursussen bieden de cursist de mogelijkheid kennis en ervaring op te doen met
kernbegrippen uit schematherapie zoals Limited Reparenting, schemamodi, Imaginatie
rescripting en de meerstoelentechniek. Verder bieden ze ook de mogelijkheid om vanuit deze
kennis de vertaalslag te maken naar het werken met Adolescenten. Verschillende experts in het
werken met schematherapie zullen door middel van veelvuldige demonstraties en oefeningen
ervoor zorgen dat u aan het eind van de cursus voldoende vertrouwen en ervaring heeft
opgedaan om basiselementen uit de schematherapie toe te passen in uw klinische praktijk.
In de cursussen komt de toepassing van de schematherapie met betrekking tot specifieke
adolescententhema’s aan de orde: het werken met ouders, groepsschematherapie voor
adolescenten, het gebruik van schema-modi bij adolescenten, het gebruik van specifieke
technieken bij adolescenten en het gebruik van technieken uit de vaktherapie. De cursus wordt
gemiddeld 1 dag per maand gegeven, zodat er tijd en ruimte is om het geleerde te verwerken
en toe te passen in de dagelijkse praktijk. Ook wordt er gebruik gemaakt van casuïstiek die door
de cursisten zelf ingebracht wordt. Opnames van technieken worden besproken.
Docenten voor beide cursussen: Mieke Boots, Remco van der Wijngaart, Jeffrey Roelofs,
Marianne Blokland, Judith van Hommerig en Peter Thijssen
De basiscursussen worden in het najaar van 2014 en het voorjaar (periode januari - maart) van
2015 gegeven in Eindhoven. De vervolgcursus zal in de periode april - juni 2015 gegeven
worden.
Contactpersoon voor meer informatie:
[email protected]
[email protected]
Download