maritimisatie van de industrie

advertisement
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
A. Situering
SF
De
CS
LV
LA
Ph
At
Da
Ho
NO
Mi
2.1 De Manufacturing Belt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
B. Verschuiving industrie door veranderende lokalisatiefactoren
Agenda:
2.1 De Manufacturing Belt, p104-106
2.2 De Sunbelt, p107-112
2.1 De Manufacturing Belt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
B. Verschuiving industrie door veranderende lokalisatiefactoren
Na fase 2  vestigingsfactoren veranderen weer.
-
De aanvoer van grondstoffen over zee werd
goedkoper dan via Saint-Lawrence-Seaway en
de Grote Meren  Dus ijzererts invoeren.
• Vanwaar wordt ijzererts nog ingevoerd?
Uit Guyana en Brazilië en andere lage loonlanden.
• Waar gaan de staalbedrijven zich vestigen?
Aan de Atlantische Oceaan en rond het
Ontariomeer, om zo het transport via de SaintLawerence-Saeway
uit te schakelen.
Appalachen
Guyana – Brazilië
lage loonlanden
Baltimore – Philidelphia - Washington
2.1 De Manufacturing Belt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
B. Verschuiving industrie door veranderende lokalisatiefactoren
Fase III
III
Ba
W
Ph
2.1 De Manufacturing Belt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
B. Verschuiving industrie door veranderende lokalisatiefactoren
• De tendens om nieuwe bedrijven aan de kust te
vestigen  maritimisatie van de industrie.
• De havens en hun infrastructuur trekken nieuwe
industrieën en arbeidskrachten aan, die zorgen
voor een grotere afzetmarkt  agglomeratieeffect.
2.1 De Manufacturing Belt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
B. Verschuiving industrie door veranderende lokalisatiefactoren
 1970 – staalindustrie stort in  RUSTBELT
• Bedreiging voor de oude geïndustrialiseerde
westen?
De verschuiving van de industrie naar het oosten
• Welke factoren maakt de verre verplaatsing
toch rendabel?
De lage lonen + lage transportkosten
• Hoe probeert de staat dit op te vangen?
Door staatsubsidies toe te kennen.
2.1 De Manufacturing Belt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
B. Verschuiving industrie door veranderende lokalisatiefactoren
MAAR!
Door de staatssubsidies is een verlieslatende
industrie langer productief:
 Innovatie wordt uitgesteld door te lang geloof in
herstel.
 Te grote macht van de vakbonden zo worden
nieuwe industrieën afgeschrikt.
De nieuwe staalproductie werkt nieuwe procedés
die minder werkgelegenheid bieden
 migratie naar het zuiden: De Sunbelt.
2.1 De Manufacturing Belt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
B. Verschuiving industrie door veranderende lokalisatiefactoren
Van Manufacturing Belt naar Rustbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
2.1 De Manufacturing Belt
A. Situering
B. Verschuiving industrie door veranderende
lokalisatiefactoren
2.2 De Sunbelt
A. Situering
B. Verschuiving van de bevolking naar de Sunbelt
C. Industrie in de Sunbelt
2.3 De Manufacturing Belt herstelt zich
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
B. Verschuiving van de bevolking naar de Sunbelt
1
2
1
2
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
2.1 De Manufacturing Belt
A. Situering
B. Verschuiving industrie door veranderende
lokalisatiefactoren
2.2 De Sunbelt
A. Situering
B. Verschuiving van de bevolking naar de Sunbelt
C. Industrie in de Sunbelt
2.3 De Manufacturing Belt herstelt zich
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
C. Industrie in de Sunbelt
Welke basisindustrie vind je aan de Golf van Mexico?
Olieraffinaderijen.
Gebaseerd op de aanwezigheid van?
Petrolium in de ondergrond.
Welke verwerkende industrie vinden we hier terug.
Chemische industrie
Kleur de blanco bolletjes aan de Golf van Mexico
oranje  chemische industrie.
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
2.2 De Sunbelt
C. Industrie in de Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
2.2 De Sunbelt
C. Industrie in de Sunbelt
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
C. Industrie in de Sunbelt
Waar komen de meeste electriciteitscentrales voor?
In het Zuidwesten
Alabama en Tennessee
Type?
Hydro-elektrische centrales
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
C. Industrie in de Sunbelt
Welke metaalerts wordt er ontgonnen?
Bauxiet
Dit erts wordt gezuiverd tot aluminium die verwerkt
word in auto’s, schepen, vliegtuigen, …
Bij welke stad bevindt zich de vliegtuigindustrie?
Atlanta
Kleur nu de blanco
bolletjes in Atlanta op de
Kaart.
Zo ontstonden hoogtechnologische
Toeleveringsbedrijven.
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
2.2 De Sunbelt
C. Industrie in de Sunbelt
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
C. Industrie in de Sunbelt
Klimaat:
Warm altijd nat klimaat.
Bron van inkomsten?
Toerisme
De belangrijkste stad Miami is
naast toeristische hoofdplaats
ook een administratief centrum
voor internationale bedrijven.
Het heeft ook een belangrijke
haven.
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
C. Industrie in de Sunbelt
Waarvoor is Cape Canaveral bekend?
Voor de ruimtevaart
Welke vestigingsfactoren speelden hier een rol?
Het gunstige klimaat
Kust  havens  goedkoop transport
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
C. Industrie in de Sunbelt
Welke basisindustrie vind je in Californië?
petroliumraffinaderijen.
Gebaseerd op de aanwezigheid van?
Petrolium in de ondergrond.
Welke verwerkende industrie vinden we hier terug.
Chemische industrie
Benoem de 2 grootste steden van Californië?
Los Angeles & San Fransisco
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
C. Industrie in de Sunbelt
Los Angeles.
Belangrijke verwerkende industrie.
Scheepsbouw, vliegtuigindustrie, auto-industrie,
chemische industrie.
Voor welke ‘industrie’ staat Hollywood bekend?
De filmindustrie
Kleur op de kaart bij Los Angeles 1 bolletje lichtblauw
en het ander donkerblauw.
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
2.2 De Sunbelt
C. Industrie in de Sunbelt
2.2 De Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
C. Industrie in de Sunbelt
De defensie-industrie van
WO II gaf hier het ontstaan
aan de hoogtechnologische
ontwikkelingen in SiliconValley. Waarvoor is Silicon
Valley bekend?
Voor de ontwikkeling van
informatica
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
2.2 De Sunbelt
C. Industrie in de Sunbelt
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
2.1 De Manufacturing Belt
A. Situering
B. Verschuiving industrie door veranderende
lokalisatiefactoren
2.2 De Sunbelt
A. Situering
B. Verschuiving van de bevolking naar de Sunbelt
C. Industrie in de Sunbelt
2.3 De Manufacturing Belt herstelt zich
Hoofdstuk 2: Industrie in de Verenigde Staten
2.3 De Manufacturing Belt herstelt zich
Download