Verenigingsblad - Muziekvereniging Voorwaarts Veendam

advertisement
Verenigingsblad
9e jaargang nr. 1, mei 2017
VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het eerste nummer van de vierde jaargang. ‘’Het eerste nummer? Maar
het is al mei!’’ hoor ik u zeggen. Klopt helemaal.
Wegens drukte bij het ene redactielid en het beginnen van een nieuwe studie van
het andere redactielid is het verenigingsblad er even bij in geschoten. Maar vrees
niet; in dit nummer vindt u alle verhalen, optredens en andere gebeurtenissen die u
in de eerste vijf maanden van het jaar heeft gemist.
We kijken terug op een drukke periode voor het harmonieorkest. In dit nummer is
wederom een bijdrage te vinden van Lukas Bos over de geschiedenis van de
muziekvereniging.
Wij wensen u veel leesplezier.
Emma en Jolijn Ketelaar
Eindredactie
GEACHTE LEZER,
ALS U BOODSCHAPPEN DOET,
WILT U DAN OOK AAN DE ADVERTEERDERS DENKEN,
DIE DIT VERENIGINGSBLAD MOGELIJK MAKEN?
HARMONIEORKEST VOORWAARTS
ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE
ZATERDAG 17 & 24 DECEMBER – VEENDAM
Op de twee zaterdagen voor kerst heeft het orkest (de ene helft op 17 en de andere
helft op 24 december) het winkelende publiek in Autorama muzikaal vermaakt. We
kunnen met zekerheid zeggen dat er deze twee dagen met extra plezier inkopen zijn
gedaan voor de feestdagen.
ZONDAG 22 JANUARI – VEENDAM
Zondag 22 januari was het zo ver: het Nieuwjaarsconcert van het harmonieorkest.
Hier hadden we al een aantal maanden naar toe gewerkt, we hadden er voor gezorgd
dat er veel aandacht aan werd besteed in de media en er heeft zelfs een radiointerview (RTV Noord) plaatsgevonden met bestuurslid Emma Ketelaar.
-2-
Er was dan ook een groot publiek waar het orkest de muziek aan ten gehore mocht
brengen. Het optreden was een groot succes; het muziek varieerde van bekende
muziek uit de Top 40 (Uptown Funk, Coldplay Classics) tot muziek uit bekende
films/musicals (Les Misérables, La Vita è Bella).
Kon u er niet bij zijn of wilt u het nog een keer horen? Kijk dan via ons Youtube
kanaal: http://youtube.com/user/VoorwaartsVeendam
DONDERDAG 4 MEI – W ILDERVANK
Dit jaar mocht het harmonieorkest, o.l.v. Marcel Luitjens, de dodenherdenking in
Wildervank muzikaal begeleiden. Voorafgaand aan de twee minuten stilte speelde
het orkest een aantal nummers en vlak voor 20:00 werd de taptoe geblazen door
Leonie Ketelaar; de herdenking werd afgesloten met kinderen die hun
zelfgeschreven gedichten voorlazen.
KOMENDE ACTIVITEITEN
Op het moment van publicatie waren er nog geen optredens voor het
harmonieorkest bekend.
DWEILORKEST WAKKER WORDEN!
ACTIVITEITEN AFGELOPEN PERIODE
Het dweilorkest heeft de afgelopen maanden geen
optredens gehad. Wel zijn ze druk bezig met repeteren
voor het nieuwe seizoen.
-3-
-4-
-5-
KOMENDE ACTIVITEITEN
ZATERDAG 10 JUNI – MUNTENDAM
Op zaterdag 10 juni is het dweilorkest te vinden op de jaarmarkt in Muntendam.
Hier zullen ze al dweilend over de markt de feestelijke sfeer in het publiek
versterken.
ZATERDAG 24 JUNI – APPINGEDAM
Al een aantal jaren is Wakker Worden! te vinden langs de route van de Stadsloop
in Appingedam. Ook dit jaar zullen de muzikanten van het dweilorkest voor een
vrolijk ritme zorgen waar de deelnemers lekker op kunnen rennen.
VANUIT HET BESTUUR
Elk jaar krijgen we wel een aanvraag om tijdens de intocht van een avondvierdaagse
te spelen. We hebben besloten, in overleg met de leden, dat we het komende jaar
het marcheren gaan oefenen zodat we volgend jaar mee kunnen lopen.
We zijn een muziekvereniging die repeteert om te spelen voor publiek. Je probeert
in een behoefte te voorzien. Hierin voorziet Wakker Worden! al een aantal jaren.
Door weer te gaan marcheren komt het harmonieorkest ook onder de aandacht. Dit
levert vervolgens geld op waardoor andere acties maar minimaal hoeven te zijn en
wordt de kans op nieuwe muzikanten ook groter omdat men ziet en hoort wie we
zijn.
Robert van Dijk
Voorzitter
-3-
VAN WIE IS DIT MUZIKALE KOPPIE?
In het vorige nummer kreeg u de foto hiernaast te zien. Een
aantal mensen hebben het goed geraden: het is hoornist,
bestuurslid en redactielid: Emma Ketelaar. Emma speelt
sinds 2007 hoorn in het orkest en sinds 2016 is ze
bestuurslid. Ook heeft ze een tijdlang trompet gespeeld
in het dweilorkest.
Uiteraard krijgt u
weer een nieuwe foto
van een lid van
Muziekvereniging
Voorwaarts
Veendam.
We wensen u veel succes met het raden van
de juiste persoon. Wederom voor u de vraag:
Van wie is dit muzikale koppie?
ACTIES
OLIEBOLLENACTIE 2016
Op 31 december hebben we weer de
jaarlijkse oliebollenactie gehouden.
Naast de lijsten die de leden kregen
om de bestellingen te noteren hebben
we dit jaar ook flyers door de
brievenbussen in de omgeving van
het verenigingsgebouw gedaan. Dit
leidde tot positieve reacties en bestellingen. Mede hierdoor heeft de actie 50% meer
opgeleverd dan vorig jaar!
Traditiegetrouw wordt het lid dat de meeste oliebollen verkoopt in het zonnetje
gezet met een lekkere taart van Bakker Brans & Westers uit Nieuwe Pekela. Dit
jaar was dat Emma Ketelaar.
-8-
NL DOET 2017
Op zaterdag 11 maart 2017 hebben de leden van de vereniging weer hard in en
rondom het verenigingsgebouw gewerkt. Er is onder andere geverfd, onkruid
gewied, de kar is schoongemaakt, de wc’s hebben een grondige schoonmaakbeurt
gekregen en de verzamelde lege flessen zijn ingeleverd. Al met al was het een
succesvolle dag waarop er veel werk verzet is door de leden.
OVERIG
SPELLETJESAVOND
Vrijdag 24 februari hebben een aantal leden van het orkest, voor het eerst in lange
tijd, een spelletjesavond gehad. De aanwezigen konden aanschuiven aan een tafel
en zich vervolgens storten in een spel. Deze avond was weer een groot succes en
we hopen snel weer een nieuwe avond te kunnen organiseren.
-9-
LOUIS ODIJK IN HET ZONNETJE
GEZET
Sinds de oprichting van ons
dweilorkest Wakker worden! in
2004 is Louis erbij. Met
gemiddeld 10 optredens per jaar
zijn dat 120 optredens geweest.
Nu vindt Louis het tijd om te
stoppen. Om onze dank aan
Louis te tonen hebben we een
bloemetje gebracht. Gelukkig
blijft hij nog actief in het
harmonieorkest. Ook zijn vrouw
Imelda bedanken we voor haar
ondersteuning.
DE GESCHIEDENIS VAN MUZIEKVERENIGING VOORWAARTS VEENDAM (13)
1970
En weer zijn we in een jaar aan gekomen waarin veel gaat gebeuren, we kunnen
weer spreken van een jubileum jaar, namelijk 50 jaar. De plannen worden bedacht,
uitgewerkt, wat zal dit jaar het hoofdmotief zijn? De tijd zal het leren, maar dat ze
iets kunnen bedenken dat staat wel vast. Even een voorzetje: Uniformen,
instrumenten, een eigen onderkomen, een majorettepeloton!
Maar voor elk idee was ook iedere keer veel geld nodig en dat de leden dit niet
kunnen dragen dat mag ook duidelijk zijn. Dus moest er vaak bij gemeente,
bevolking en de middenstand worden aangeklopt, ook dat is ze telkens weer gelukt,
doe het ze maar na.
Bij eerdere jubileumjaren werd elke keer de oprichting weer naar voren gehaald en
alles weer opnieuw verteld. Dit gaan we nu niet doen, want we weten nu wel dat ze
met 17 leden begonnen en de heer H. Rubingh de eerste dirigent was. Hij tekende
voor 30 jaar. Maar weer terug naar zaterdag 19 september 1970. Op woensdag een
show met honderdvijftig medewerkers in de Sorghvliethal.
Voorwaarts op jubileummars
VEENDAM – ‘Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Veendammer
muziekorkest “Voorwaarts” werd gisteravond in hotel Parkzicht een feestavond
georganiseerd, die ingeluid werd door trompetgeschal en tromgeroffel, en daarmee
de spits afbeet van de vandaag te houden receptie en een aantal rondgangen door
- 10 -
Veendam. Op 23 september wordt een muziek- en show-avond gehouden in de
Sorghvliethal. Hieraan zullen 150 muzikanten hun medewerking verlenen.’
De feestelijkheden begonnen met een concert van het jubilerende korps onder
leiding de heer J.L.Westerdijk, dirigent van de muziekvereniging . Hij bezorgde de
vele aanwezigen een vrolijk muzikaal onthaal met “The heart of Wales”. Een
fantasie op een viertal volksliederen uit Wales en de “Mars der Medici”. Waarvan
het laatst gespeelde volkslied het best mag worden genoemd. Men speelde deze
versie als een typisch opzwepende folksong, goed, zacht, correct en verfijnd. De
“Mars der Medici” was ritmisch volmaakt.
Voorzitter J.Batting memoreerde in zijn openingswoord de juiste datum van het
vijftigjarig bestaan; op 21 september. Hij noemde een taak van de vereniging om
datgene te doen wat in de lijn der verwachting lag: muziek spelen.
Het is geen gemakkelijke taak geweest om dit te organiseren. Aldus de heer Batting,
maar we hebben het, dacht ik klaar gespeeld. De mensen gaan niet meer naar
concerten. Ik vraag me af: waar moeten wij ze vandaan halen?
(wordt vervolgd)
(Door: Lukas Bos)
- 11 -
KOPIJ VOOR HET VOLGEND NUMMER (JULI 2017)
DIENT UITERLIJK 27 JUNI 2017
BIJ DE REDACTIE INGELEVERD TE ZIJN.
BIJ VOORKEUR AANLEVEREN VIA:
[email protected]
Colofon
Eindredactie:
Emma en Jolijn Ketelaar
E-mail: [email protected]
Acquisitie advertenties:
E-mail: [email protected]
Drukwerk:
Oplage per kwartaal:
DaMedia, Veendam
120 stuks
Donateur worden van Muziekvereniging Voorwaarts Veendam
Het draaiend houden van een vereniging als de onze, brengt redelijk hoge kosten
met zich mee. Hierbij valt te denken aan de huur van de repetitieruimte, de kosten
voor de leiding en de aanschaf van nieuwe instrumenten, kleding en bladmuziek.
Daarom betalen de leden contributie, maar daarmee alleen redden we het niet. We
zijn daarom de gemeente zeer erkentelijk voor de jaarlijkse cultuursubsidie. Maar
dat is uiteindelijk slechts een druppel op de gloeiende plaat. We zijn dan ook erg
blij met het succes van Dweilorkest Wakker Worden! en Percussie Band Beat2Beat.
Beide onderdelen treden meer dan 10x per jaar op en met de opbrengst van deze
optredens, weten we de vereniging draaiende te houden.
Naast alle hierboven genoemde inkomsten, hebben we ook inkomsten uit dit
verenigingsblad (dank aan alle adverteerders!), de kinderkleding- en
speelgoedbeurs, diverse acties en donateurs.
De groep donateurs die we nu hebben, zouden we graag willen uitbreiden.
Waardeert u de activiteiten van onze vereniging? Dan hopen wij dat u wilt
overwegen om donateur te worden van onze vereniging!
U kunt heel eenvoudig donateur worden: vul de donateurskaart in en stuur deze op
naar:
Muziekvereniging Voorwaarts Veendam
Schippersstraat 30
9641 HV Veendam
Ook kunt u uw gegevens mailen naar: [email protected]
U zult dan een welkomstbrief ontvangen met daarin het bankrekeningnummer van
de vereniging waarop u uw donatie over kunt maken. Indien u donateur wordt voor
minimaal € 25,00, dan ontvangt u 4x per jaar ons verenigingsblad en korting op ons
jaarlijkse Voorjaarsconcert.
Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten als onze nieuwe donateur. Bij voorbaat
dank!
Namens de vereniging,
Jaap Woltman
Penningmeester
------------------------------------------------------------------------
LID WORDEN VAN MUZIEKVERENIGING VOORWAARTS VEENDAM
Om lid te worden van de muziekvereniging kunt u contact opnemen met één van de
bestuursleden.
U kunt ook op een repetitieavond komen kijken of het lidmaatschap wat voor u kan
betekenen.
Aspirant-leden van het Harmonieorkest kunnen bij de Muziekschool in Veendam
een gesubsidieerde opleiding voor een muziekinstrument volgen.
Gegevens vereniging
Kamer van Koophandel: 40037475
Bankrekeningnummer: NL 69 RABO 0115777334
Verenigingsgebouw
Schippersstraat 30
9641 HV Veendam:
Gebouwbeheerder
Lukas Bos E-mail:
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Secretariaat:
Penningmeester:
Contactpersonen
Harmonieorkest:
Jeugdcoördinator:
Wakker Worden!:
Repetitietijden
Harmonieorkest:
Wakker Worden!:
E-mail: [email protected]
[email protected]
: (0598) 62 00 15
Robert van Dijk
: (0598) 61 71 27
Judith Bregman
: (0597) 42 02 94
E-mail: [email protected]
Jaap Woltman
E-mail: [email protected]
Judith Bregman
: (0597) 42 02 94
E-mail: [email protected]
Emma Ketelaar
E-mail: [email protected]
Robert van Dijk
: (0598) 61 71 27
E-mail: [email protected]
dinsdag 19:15 uur - 21:30 uur
geen vaste repetitie dagen / tijden
Contributie
Jeugdleden (tot 18 jaar): € 27,50 per kwartaal
Volwassen leden:
€ 37,50 per kwartaal
Websites:
Gehele vereniging:
Wakker Worden!:
www.voorwaartsveendam.nl
www.wakker-worden.nl
SKV biedt maatwerk voor weinig geld !
Alles in 1 pakketten vanaf € 41.25 p. mnd.
RTV + Internet vanaf € 31.75 p. mnd.
Tablet TV
Internetsnelheid tot 200 Mb/s download en 100
Mb/s upload
TV Pluspakketten : Fox EDL, HBO, Film1 etc.
Voor vragen en het afsluiten van abonnementen kunt u terecht bij de
medewerkers op ons kantoor.
Openingstijden: op werkdagen van 09.00 – 16.30 uur of via onze website
www.kabelnetveendam.nl
SKV | Locomobielstraat 8 | 9641MB | Veendam
0598–626417 | [email protected]
SKV: uniek in de provincie Groningen !
Download