het vervoer, de gezondheidszorg, de energiebevoorrading

advertisement
In Spanje worden de volgende diensten als essentieel bestempeld: het vervoer, de
gezondheidszorg, de energiebevoorrading, de drinkwatervoorziening, de afvalwaterzuivering
en de afvalophaling, de post en het onderwijs. Voor die diensten moeten stakingen minstens
10 dagen op voorhand worden aangezegd. In normale gevallen moeten stakingen slechts 5
dagen op voorhand worden aangezegd. Tijdens de tien dagen van de stakingsaanzegging
moeten de sociale partners verder blijven onderhandelen om de staking alsnog te vermijden of
om minstens een regeling over de minimale prestaties te treffen. Treffen ze geen regeling over
de minimale prestaties, dan treft de regering ze zelf via één of meerdere besluiten. Die
besluiten zijn meteen van toepassing en bindend. De minimale dienstverlening wordt dus
normaliter naar aanleiding van een concrete stakingsdreiging door de sociale partners
vastgelegd. Daarbij wordt de continuïteit van de openbare dienstverlening zo veel mogelijk
gegarandeerd. Meestal zijn de modaliteiten zeer gedetailleerd. Zo wordt in verband met het
stads- en streekvervoer bepaald dat minstens 50 à 60 % van alle bussen, trams en metro‚Äôs
moet rijden tijdens de spitsuren en minstens 15 à 20 % tijdens de daluren. Wat de spoorwegen
betreft, moet er minstens één trein per dag zijn voor iedere bestemming.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards