Einde oorlog - ZelfKrantMaken.nl

advertisement
Adolf Hitler
Winston
Churchill
bombardement
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
woensdag 3 juni 2015 |Rebecca Buker en Robin Kaatee | 2B
De tweede wereldoorlog
Ik en Robin moesten voor
geschiedenis een krant
maken over de tweede
wereldoorlog, hier het
resultaat!
Rebecca en Robin
Welke landen/groepen doen mee aan
deze oorlog:
Asmogendheden
J apan
Italië Duitsland
Geallieerde n
Periode waarin deze oorlog speelt:
1938 - 1945
Industriële Revolutie & vooruitgang
In de negentiende eeuw werden veel
wetenschappelijke ontdekkingen en
uitvindingen gedaan. Ontwikkelingen
op het gebied van wiskunde,
natuurkunde, scheikunde, biologie,
elektriciteit en metaalbewerking
legden de fundering voor de
technologische ontwikkelingen in de
twintigste eeuw en zorgden voor een
enorme
bevolkingsgroei.
De
Industriële Revolutie die al eerder
was begonnen in Groot-Brittannië
verspreidde
zich
naar
Noord-Amerika, Japan en de rest van
Europa en zorgde voor steeds meer
kinderarbeid in fabrieken en mijnen.
Belangrijkste gebeurtenissen
1 september
Het begin van de Tweede
Wereldoorlog. De Duitse invasie in
Polen onder leiding van generaal
Walther von Brauchitsch gaat van
start op vrijdagochtend 4.45 uur
onder codenaam Fall Weiss. Deze
militaire inval zal escaleren tot wat
later bekend zal worden als de
Tweede wereldoorlog.
14 mei
Het bombardement op Rotterdam
werd op 14 mei 1940 rond 13.30 uur
uitgevoerd
door
Duitse
bommenwerpers in het kader van de
Duitse militaire over op Nederland.
Het bombardement van een kwartier
vernietigde
bijna
de
gehele
historische binnenstad, mede door de
branden die ontstonden. Naar
schatting kwamen 650 tot 900
mensen om en ongeveer 80.000
werden dakloos.
Kruis de woorden die met de tweede wereldoorlog te maken hebben
Aanleiding en
Oorzaken
7 september
In november 1940 in London
besloten de Duitsers dat zij teveel
vliegtuigen en bemanningen verloren
bij bombardementen die overdag
plaatsvonden. Het leek de Luftwaffe
daarom
raadzaam
om
meer
nachtbombardementen te houden,
waarbij de vliegtuigen door de
duisternis
minder
eenvoudige
doelwitten waren. Deze periode van
nachtbombardementen duurde van
november 1940 tot februari 1941 en
was de zwaarste fase van ?The Blitz?
Einde oorlog
Rebecca en Robin
Rebbeca en Robin
Einde oorlog
In april was het Duitse verzet zo
goed als in elkaar gestort. Britse,
Franse en Amerikaanse troepen
rukten massaal over de Rijn op in
alle richtingen. Vanuit het oosten
stormden
Russische
troepen
Duitsland binnen. Op 25 april
ontmoetten
Amerikaanse
en
sovjettroepen elkaar nabij Torgau
aan de Elbe. Het Derde Rijk
bestond nu nog slechts uit enkele
enclaves. Berlijn werd door de
Russische troepen veroverd en
Hitler pleegde zelfmoord nadat hij
admiraal Karl Dönitz tot opvolger
had benoemd.
Oorzaken en aanleiding
Aanleiding:
De directe aanleiding voor het
uitbreken
van
de
Tweede
Wereldoorlog in Europa was de
invasie
van
Polen
door
nazi-Duitsland, op 1 september 1939.
Hierna verklaarden op 3 september
1939 Frankrijk en Engeland de oorlog
aan nazi-Duitsland. Een dag later
startte de RAF met aanvallen op een
Duitse vloot
Oorzaken:
1. De hoofdoorzaak van de Tweede
Wereldoorlog in Europa ligt bij het
einde van de Eerste Wereldoorlog
waar na de wapenstilstand het leger
van het Duitse Keizerrijk snel
uiteenviel.
2. Een andere oorzaak van de Tweede
Wereldoorlog in Europa kan men
vinden in het Verdrag van Versailles
met Duitsland, één van de vijf
vredesverdragen die tussen de
geallieerden enerzijds en Duitsland
en bondgenoten anderzijds na de
Eerste
Wereldoorlog
werden
ondertekend. In dit verdrag werd
Duitsland verplicht tot enorme
herstelbetalingen, het afstaan van
Duits grondgebied aan buurlanden, de
demilitarisatie van het Rijnland sterke
beperkingen die werden opgelegd aan
het leger (de Reichswehr). De
Hoofdpersonen
Geallieer den: Winston Churchill was het helemaal
niet eens met het volgens hem slappe optreden van
de Britse premier Chamberlain, die het met AAdolf
Hitler, de leider van Duitsland, in 1938 op een
akkoordje had gegooid. Die dacht daarmee de vrede
verzekerd te hebben, maar Churchill vond dat
Chamberlain om de tuin was geleid. Dat bleek al
gauw, want een jaar later brak de Tweede
wereldoorlog uit. Het regende bommen op Londen en
Churchill loste Chamberlain af als premier. Dat zou
hij de hele oorlog blijven. Na de oorlog, van 1951 tot
1955, werd hij dat opnieuw.
Asmogendheden: In 1933 kwam Adolf Hitler aan de
macht in Duitsland.
Nostradamus had zijn komst voorspeld. En ook dat
hij veel macht zou krijgen. Hitler was leider van de
Duitse regering. Duitsland veranderde van een
democratie in een dictatuur.
Duizenden mensen die het niet eens waren met
Hitler werden opgesloten. Hitler en zijn aanhangers
haatten de joden, de zigeuners, gehandicapten (die
kostten de maatschappij alleen maar geld volgens
hen) en homo's. Op 9 november 1938 verwoestten
de nazi's in heel Duitsland joodse winkels en
synagoges in de stad Bielefeld.
Moppenhoek!
Rebecca en Robin
Er liep een echtpaar te wandelen op
de Grebbeberg. Ze gingen een
restaurant binnen om een hapje te
eten. Toen de ober kwam zei de
vrouw: "Mijn man heeft hier in de
oorlog gevochten op de Grebbeberg."
De ober was onder de indruk en
vertelde zijn baas het verhaal. "Breng
deze mensen wat ze willen eten en
drinken, alles is voor hen gratis!" zei
de baas van het restaurant. Het
echtpaar liet het zich goed smaken.
Bij het weggaan draaide de man zich
om en riep naar de ober: "Danke
schön!"
Op 8 mei 1945 trad de capitulatie in
werking en gaven de Duitsers zich
massaal over. Diezelfde dag werd
de capitulatie nog eens ondertekend
bij de Russische troepen in Berlijn.
Download