Goedendag, u spreekt met ….. van het bedrijf XXX. Wij hebben

advertisement
Goedendag, u spreekt met ….. van het bedrijf XXX.
Wij hebben recentelijk uw bedrijf een brief gestuurd waarin we aangeven dat u vermoedelijk te veel
aan energiebelasting betaalt. Wij hebben geen reactie van u vernomen vandaar dat we even
opbellen.
Laat de klant even aan het woord als het moet maar probeer zo snel mogelijk op onderstaande over
te gaan.
Ik zal een korte toelichting geven. U betaalt aan uw energieleverancier, dit kan Nuon, Essent of
bijvoorbeeld Greenchoice zijn, energiebelasting. Op uw adres ……………… zitten vermoedelijk twee
elektriciteitsmeters waardoor u dubbele energiebelasting aan uw leverancier betaalt.
Over het verbruik van uw eerste meter moet u volledig energiebelasting betalen, over het verbruik
van de tweede meter veel minder. Wij vermoeden echter dat u ook voor de tweede meter de totale
energiebelasting betaalt. Het bedrag dat u hiermee te veel betaalt kan oplopen tot enkele duizenden
Euro’s!
U heeft toch wel twee (of meer) elektriciteitsmeters in uw bedrijf of op uw terrein?
Nee
Heeft u geen meerdere meters???? Weet u het zeker, u betaalt mogelijk duizenden Euro’s te veel!!!
Sorry dan is onze informatie niet volledig geweest. Gelukkig betaalt u dan ook niet te veel aan
energiebelasting! Wij wensen u nog een prettige dag verder
Ja
Wij kunnen eenvoudig kosteloos voor u controleren of u teveel betaalt. Mocht blijken dat u teveel
betaalt kunnen wij dit voor u terugvragen bij uw energieleverancier of de belastingdienst. Dit kan
zelfs voor meerdere jaren terugwerkend! Voor deze dienst vragen wij een vergoeding. U hoeft ons
pas achteraf te betalen als u daadwerkelijk geld terugontvangen heeft, dan betaalt u ons een
vergoeding van 25% over dit bedrag. Mochten we onverhoopt geen geld kunnen terugvorderen
betaalt u ons natuurlijk niets!
Weet u hoeveel energie u ongeveer afneemt op beide meters, mogelijk kunt u de energienota’s
hiervoor gebruiken?
1. Krijgt u voor één of beide meters maandelijks een rekening? Dan betaalt u zeer waarschijnlijk al
te veel. Kunt u kijken hoeveel u ongeveer per jaar totaal verbruikt voor beide meters, dan
kunnen we indicatief het bedrag aangeven dat mogelijk te veel betaald is => Tabel.
2. Krijgt u voor beide meters elk jaar een nota, geeft u dan het totale verbruik wat op de nota’s
staat, dan kunnen we indicatief het bedrag aangeven dat u mogelijk te veel betaald heeft =>
Tabel.
Noteer altijd beide verbruiken van beide meters voor latere exacte berekeningen!
Tabel met jaarverbruik
Totaal jaarverbruik Meter1 + Meter2
10.000 kWh
20.000 kWh
30.000 kWh
40.000 kWh
50.000 kWh
60.000 kWh
60.000 kWh en meer
Maximaal mogelijke teruggave per jaar
Geen
1.000,- Euro
1.200,- Euro
1.500,- Euro
1.800,- Euro
2.000,- Euro
2.500,- Euro
Ter indicatie, dit bedrag geldt per jaar, als u afgelopen jaren evenveel energie afgenomen heeft,
kunnen we dit mogelijk 5 jaar terugvorderen!
Als het voor u de moeite waard is om dit bedrag door ons voor u te laten terugvorderen zullen we
het volgende doen.

Als u ons uw emailadres geeft, sturen wij een mail waarin kort het besproken aangegeven is. U
kunt vervolgens ons een kopie van de energienota van beide meters mailen of opsturen zodat wij
het exacte bedrag kunnen vaststellen. Ook dit doen we kosteloos.

Als u uw energienota liever niet opstuurt kan een collega van mij u ook later opbellen om de nota
met u door te spreken. Dit zal enkele minuten kosten. Hierna weten we het exacte bedrag.
Hierna kunt u besluiten of wij het bedrag mogen terugvorderen bij uw leverancier of de
belastingdienst. Hiertoe sluiten we dan een beknopte overeenkomst.
Mag ik uw emailadres (en telefoonnummer) waarop u te benaderen bent?
Dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt! Ik wens u nog een prettige dag toe en u hoort snel van
ons!
U weet uw verbruik niet?
Er zijn drie mogelijkheden om eenvoudig vast te stellen of u te veel aan energiebelasting betaalt. Wij
zullen u een mail hierover sturen waarin dit beschreven staat.
1. U kunt op onze website u verbruik van beide meters opgeven en zodoende zien of u teveel
betaalt. Hierna kunt u contact met ons opnemen om het geld terug te vorderen.
2. U mailt (of belt) ons het verbruik van beide meters en wij controleren dit en nemen hierna
opnieuw contact op.
3. U stuurt ons een kopie van de nota’s wij controleren dit en nemen contact met u op.
Mag ik van u uw emailadres waarop u te benaderen bent zodat wij de genoemde mail kunnen
sturen?
Ik wens u nog een prettige dag en hoop dat we binnenkort opnieuw contact hebben en wij voor u het
te veel betaalde belastinggeld kunnen terugvorderen!
Vragen en antwoorden:
Bij lastige vragen altijd aangeven dat je (nog) niet met alle in- en outs bekend bent maar dat je de
vraag zult noteren en dat een collega hier snel op terugkomt!







Hoe bent u aan mijn gegevens gekomen?
o Wij hebben via verschillende informatiebronnen die we via internet verkregen hebben
uw adres gefilterd.
Wie bent u?
o Wij zijn een klein energieconsultancy bedrijf dat sinds een jaar bestaat en zich met name
richt op energiebelasting teruggave. Op internet kunt u meer over ons vinden.
Hoe groot is uw bedrijf?
o Wij werken hier met 5 personen. Op internet kunt u meer over ons terugvinden.
Zijn er ook andere mogelijkheden voor een teruggave?
o Jazeker, zo hebben bepaalde sport- en kerkelijke instellingen recht op een korting van de
energiebelasting. Mocht u interesse hebben zal ik mijn collega vragen u hierover terug te
bellen.
Werkt u samen met andere bedrijven?
o Nee! Wij zijn volledig onafhankelijk! We werken natuurlijk wel op goede voet samen met
alle energiebedrijven en de belastingdienst om uw teruggave mogelijk te maken!
Wat doet u met mijn gegevens?
o Wij gebruiken uw gegevens alleen voor dit doeleinde en zullen geen informatie met
anderen delen dan uw energiebedrijf en de belastingdienst! Uw privacy is geborgd.
Heeft dit invloed op andere belastingzaken?
o Nee! Mochten wij contact met de belastingdienst hebben, is dit alleen over de
energienota met de belastingdienst te Emmen die hier specifiek over gaat. Er is geen
enkel verband met uw overige fiscale zaken.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards