Dit kabinet is onbetrouwbaar

advertisement
vijf vragen aan
jan geu ten wolde over belastingverhogingen
‘Dit kabinet is onbetrouwbaar’
houden. Wij doen ons uiterste best die doelstelling te halen, ook
wij trekken ons het milieu aan. Maar wat het kabinet nu doet, is
simpelweg investeringsbudget weghalen. We zitten straks op 45
procent verhoging in totaal. Dat is niet meer bij te houden. Bovendien,
de energiebelasting is vooral een milieumaatregel, terwijl wij
producten leveren die juist energiebesparend zijn en daarmee goed
voor het milieu. Dat vind ik ontzettend krom.’
M
aar hebben bedrijven in andere Europese landen dan niet
hetzelfde probleem? ‘Nee, en dat is eigenlijk onze grootste
grief. De mineralogische sector – dan moet je denken aan keramiek
zoals baksteen, glas, kalkzandsteen en cellenbeton – valt wél buiten
de Europese richtlijn Energiebelasting. Nederland heeft als enige
land in Europa die vrijstelling niet willen verlenen, omdat hier al
Energiebelasting werd geheven. Daardoor zien onze bedrijven hun
internationale concurrentiepositie alleen maar verslechteren. Je kunt
het vergelijken met het verhogen van accijns op benzine, terwijl men
over de grens veel goedkoper terecht kan.’
W
aarom wordt uw sector daar extra hard door getroffen?
Ze krijgen belastingverhoging op belastingverhoging te
verduren terwijl hun Europese concurrenten juist worden
ontzien door hun overheid. De Vereniging Nederlands
Kalkzandsteenplatform heeft geen goed woord over voor
de maatregelen uit Den Haag. Dit kabinet heeft geen oog
voor wat het aanricht, zegt voorzitter Jan Geu ten Wolde.
Z
e moeten u wel hebben, daar in Den Haag ‘Dan kun je wel
stellen. Ik ben helemaal geen tegenstander van belasting op
energie, maar de Nederlandse overheid maakt het wel heel bont.
Eerst werden we geconfronteerd met een verhoging van 15 procent
in het Lenteakkoord van vorig jaar. En nu zelfs met 30 procent in het
Belastingplan 2015, omdat het kabinet de belasting op aardgas in twee
schijven wil verhogen. Daarmee wil men in twee jaar 240 miljoen
ophalen. Het is heel duidelijk: de overheid komt haar afspraken niet
na en probeert met deze maatregel gaten op te vullen in de begroting.’
H
oe bedoelt u? ‘Wij zijn partner in de Meerjarenafspraak
Energie Efficiëntie (MJA) waarin we hebben getekend voor een
energiebesparing van 20 procent in 2020. De overheid heeft beloofd
een level playing field te handhaven als wij ons aan die doelstellingen
29
FORUM 30.10.14
‘Onze sector is ontzettend gebonden aan nieuwbouw, die de
afgelopen jaren teruggelopen is. Daarom hebben we te maken gehad
met dramatische terugval. Je moet je voorstellen: we hadden eerst
zeven fabrieken, die zes dagen per week zestien uur aan het draaien
waren. Daarvan zijn er vijf overgebleven, die vijf dagen in de week
maar acht uur draaien. Dan past het ongelofelijk slecht als je door de
fiscus wordt gepakt. Natuurlijk staan wij achter het fiscaliseren van
milieubeleid, maar doe dat met beheerste stappen. Hier ligt een soort
fanatisme aan ten grondslag dat geen oog meer heeft voor wat het
aanricht.’
W
at zou dan de oplossing moeten zijn? ‘Eigenlijk is de
oplossing heel simpel: verhoog de energiebelasting marginaal
voor alle sectoren. Dus geen sectorale verhoging, maar een generieke
verhoging. Je voorkomt dan ook dat je het systeem nodeloos
ingewikkeld maakt. Het is een stuk eerlijker en verzacht de pijn. Ik heb
het idee dat hier in Den Haag gewoonweg niet goed over nagedacht
is. Eerst zou er belasting op drinkwater geheven worden, een onzalig
plan, maar die maatregel werd geschrapt. Ik snap dat er dan een gaatje
in de begroting gevuld moet worden, maar geen weldenkend mens
begrijpt dit toch?’ 
www.vnk.nl
Tekst: Judith Katz | Foto: Christiaan Krouwels
Download