luca muziek - Luca | School of Arts

advertisement
LUCA
2017-2018
SCHOOL CAMPUS
OF
LEMMENS
ARTS
LEUVEN
Lemmensberg 3
3000 Leuven
016 85 24 48
[email protected]
luca-arts.be/muziek
facebook.com/lemmensinstituut
PROEFDAGEN
Jazz
27 februari - 1 maart
Instrument/zang
27 februari - 3 maart
Compositie, directie, muziekpedagogie en muziektherapie
3 maart
OPENCAMPUSDAG
1 mei, 13:00-20.00
BACHELOR- EN MASTERPROEVEN
Meer info vanaf mei op luca-arts.be.
ACADEMISCHE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDING
MUZIEK
Toelatingsproef
Om te beginnen aan de opleiding Muziek moet je slagen voor
de artistieke toelatingsproef. Je kan deelnemen aan de proef
op 4 maart, 3 juli of 24 augustus. Meer info op luca-arts.be/
toelatingsproeven
Studieprogramma 1e Bachelor
Ben je al jaren gedreven met muziek bezig?
Heb je zin om je passie samen met anderen te
delen? Dan biedt de opleiding Muziek tal van
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen als
musicus. Onze docenten zijn je persoonlijke
coaches die je op weg zetten en begeleiden.
Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting, staan er wekelijks 15 tot 20 contacturen op je programma. Naast collectieve
lessen als muziekgeschiedenis, repertoirekennis, inleiding
muziekpedagogie en -therapie, krijg je ook individuele lessen
instrument en collectieve practica zoals ritmische vorming en
gehoorvorming. Samenspel, ensemble en koor hebben een
vaste plaats in de wekelijkse werking. Donderdag is doorgaans
onze concertavond.
foto © Tom De Visscher
Directie
Focus op je eigen traject
De bachelor Muziek is een driejarige opleiding waarin je een
stevige muzikale basis legt. Bij de start kies je voor compositie,
directie, instrument/zang, muziekpedagogie, muziektherapie
of jazz. Daarbij wordt sterk ingezet op persoonlijke trajectbegeleiding. Zo groei je gegarandeerd uit tot een gepassioneerde
en veelzijdige muzikant. De masteropleiding is een tweejarige
opleiding waarin je je verder ontwikkelt tot een zelfstandig
en authentiek muzikaal kunstenaar. In je masterproef krijg je
de kans om je eigen muzikale identiteit voluit te tonen in een
afstudeerproject. Ondanks je focus op je eigen project is ook
samenspel een cruciaal onderdeel van de opleiding.
Afstudeerrichtingen
Instrument/Zang
De richting Instrument/Zang vormt je als uitvoerend musicus.
Het aangeboden curriculum is zo flexibel dat je een individueel studieprogramma kan samenstellen in functie van je sterke
kanten en interesses. Je kan een accent leggen op uitvoeringspraktijk, focussen op de creatie van eigenzinnige artistieke
projecten of je profileren als sociaal-educatief musicus.
Compositie
In de richting Compositie koppel je je persoonlijke creativiteit
aan een historisch inzicht. Daarom studeer je naast muziek
schrijven, arrangeren en improviseren ook harmonie, polyfonie
en fuga.Om jouw muziek uit te voeren werk je samen met muzikanten in huis en ga je interactieve samenwerkin­gen aan met
mensen uit andere kunstvormen. Zo zal je leren welke plaats
mu­ziek in de actuele samenleving kan veroveren. Je rondt je
opleiding af met een portfolio van composities en een scriptie.
In de richting Directie leer je omgaan met ensembles, koren en
orkesten om als dirigent aan de slag te gaan. Een stevige technische basis, een professioneel inzicht in uitvoeringspraktijk en
interpretatie vormen samen met een ruim literatuuroverzicht de
basis van je opleiding. Je leert, onder andere op basis van praktijkgerichte analyses van werken en uitvoeringen, pedagogisch
en methodisch efficiënt repeteren met ensembles of koren.
Muziekpedagogie
Tijdens je opleiding tot Muziekpedagoog ontplooi je je muzikale competenties tot die van een allround vakman. Je ontdekt
manieren om kinderen, jongeren, volwassenen te laten genieten en muziek te laten maken. Je denken en handelen worden
steeds ondersteund door kritische zelfreflectie en door onderzoek. Samen musiceren, componeren en acteren, daar draait
het om. Als bachelorproef maak je een muziekeducatieve voorstelling. Gaandeweg ontdek en ontwikkel je een eigen muziekpedagogisch profiel. Je masterproef is een project naar keuze in
een muziekeducatieve context.
Meer informatie:
[email protected]
facebook.com/lucamuziekpedagogie
Muziektherapie
Muziektherapie is een uniek samenspel van muziek, psychotherapie en wetenschap. Je wordt opgeleid tot een professioneel musicus die de improvisatiekunst op verschillende instrumenten zo goed beheerst dat deze de basis vormt voor een
therapeutische relatie met patiënten. In eerste instantie ligt de
klemtoon op de muziek, maar gaandeweg wint de klinisch therapeutische vorming aan belang. In het tweede masterjaar volg
je een klinische stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum
KU Leuven. Het uitvoeren van een eigen muziek-therapeutisch
onderzoek maakt deel uit van de masterproef.
Meer informatie: [email protected]
CAMPUS
LEMMENS
LEUVEN
foto © Alexandra Bertels
foto © Willem Govaerts
foto © Tom De Visscher
Jazz
In de afstudeerrichting Jazz staan de lessen hoofdinstrument
en ensemble centraal. Muzikale basisvorming, klassieke analyse en arrangement ontwikkelen het gehoor en het theoretisch
denken. Tijdens de masterjaren ontwikkel je je persoonlijke
muzikale identiteit, onder meer omdat je dan ook je eigen muziek zal schrijven. Daarnaast is reflectie over de eigen muzikale
praktijk een essentieel onderdeel van de opleiding. Samen met
je afsluitende concert vormt ze de geïntegreerde masterproef.
Meer informatie: [email protected]
Toekomstperspectieven
Uit studies van de VDAB blijkt dat 90% van de afgestudeerden
Muziek binnen het jaar aan het werk is. Na je opleiding kan je
aan de slag in een orkest of een ensemble als dirigent of componist. Ook een job in het onderwijs ligt binnen de mogelijkheden. Als muziektherapeut kan je werk vinden in psychiatrische
centra, centra voor kinderen of volwassenen met een mentale
beperking of de ouderenzorg of kan je een zelfstandige praktijk uitbouwen. Ook als muziekpedagoog kan je verschillende
wegen inslaan. Je kan lesgeven, op de educatieve dienst van
bijvoorbeeld de opera staan of aan de slag gaan met kwetsbare
groepen zoals kansarme jongeren in buurthuizen.
Wil je na je masteropleiding Muziek verder studeren, dan
kan je bij ons ook terecht voor een Specifieke Lerarenopleiding
of een master-na-masteropleiding Voortgezette Studies Muziek.
Masterclasses, symposia en
intense praktijkervaringen
Een masterclass met een topinstrumentalist, workshops waar
internationaal gerenommeerde muziektherapeuten en -pedagogen in dialoog gaan met buitenlandse studenten... De opleiding organiseert jaarlijks tal van activiteiten. Hierdoor kom je
niet alleen in contact met, maar kan je ook samenwerken met
muziekexperts van buiten onze hogeschool. De muziekpraktijk staat centraal tijdens je leven op onze campus. Je musiceert
niet alleen tijdens je praktijklessen of zelfstudie, we stimuleren
je om ook zoveel mogelijk te participeren aan de optredens in
onze ensembles, koren en orkesten. Door deze ervaringen en
door mee te werken aan prestigieuze artistieke producties ontwikkel je je als teamspeler.
Kunstencampus
Campus Lemmens organiseert elk jaar niet alleen zo’n 25 concerten maar ook tal van theatervoorstellingen. Grote en kleine
ensembles treden afwisselend op. Eigen docenten en gastmusici zijn eerst aan de beurt, maar later op het jaar krijgen de
studenten zelf het podium bij onze LUCA Appassionatoconcerten en de optredens van onze huisensembles zoals de koren,
het symfonisch orkest, de big band, het harmonieorkest, het
percussie-ensemble, het atelier oude muziek en de contemporary music group.
Interesse? Een overzicht van de geplande concerten vind je
op onze website: luca-arts.be/concertagenda
foto © Alexandra Bertels
Studieprogramma 1e Bachelor
Compositie
COMPOSITIESTUDIEPUNTEN
Compositie������������������������������������������������������������������������������������������9
Harmonie����������������������������������������������������������������������������������������������6
Contrapunt������������������������������������������������������������������������������������������6
CULTURELE VORMING
Muziekpsychologie����������������������������������������������������������������������������3
MUZIKALE VORMING
Basisvorming muziek����������������������������������������������������������������������15
Ritmische vorming�������������������������������������������������������������� 3
Harmonische en melodische gehoorvorming��������������6
Melodische en harmonische structuren������������������������6
Keuzeluik project��������������������������������������������������������������������������������3
Koor
Symfonisch orkest
Persoonlijk project
Toegepaste harmonie (piano)����������������������������������������������������������6
Instrument / Stemvorming��������������������������������������������������������������3
Samenspel ������������������������������������������������������������������������������������������3
Repertoirekennis��������������������������������������������������������������������������������3
REFLECTIEVE VORMING
Onderzoek in muziek������������������������������������������������������������������������3
Instrument/Zang
INSTRUMENTALE VORMING
STUDIEPUNTEN
Hoofdinstrument/zang������������������������������������������������������������������21
Kamermuziek��������������������������������������������������������������������������������������3
Leren oefenen ������������������������������������������������������������������������������������3
Keuzeluik Project��������������������������������������������������������������������������������3
Koor
Symfonisch orkest
Persoonlijk project
MUZIKAAL-HARMONISCHE VORMING
Basisvorming muziek����������������������������������������������������������������������15
Ritmische vorming�������������������������������������������������������������� 3
Harmonische en melodische gehoorvorming��������������6
Melodische en harmonische structuren������������������������6
Lezing (4) en improvisatie (2) ����������������������������������������������������������6
Pianopraktijk ��������������������������������������������������������������������������������������3
Repertoirekennis��������������������������������������������������������������������������������3
REFLECTIEVE VORMING
Onderzoek in muziek (1° semester) ����������������������������������������������3
Jazz
INSTRUMENTALE VORMING
STUDIEPUNTEN
Instrumentale techniek��������������������������������������������������������������������3
Ensemblespel��������������������������������������������������������������������������������������9
Big Band / Thematisch ensemble ��������������������������������������������������3
HOOFDINSTRUMENT / ZANG
Hoofdinstrument������������������������������������������������������������������������������18
CULTURELE VORMING
Muziekgeschiedenis jazz������������������������������������������������������������������3
MUZIKAAL-HARMONISCHE VORMING
Basisvorming muziek����������������������������������������������������������������������15
Harmonie aan de piano ��������������������������������������������������������������������3
Specifieke muziekanalytische oefeningen����������������������������������3
REFLECTIEVE VORMING
Onderzoek in muziek �����������������������������������������������������������������������3
Directie
DIRECTIESTUDIEPUNTEN
Directie ����������������������������������������������������������������������������������������������12
Inleiding slagtechniek�������������������������������������������������������� 8
Discipline-gebonden basisrepertoire����������������������������4
CULTURELE VORMING
Muziekpsychologie (1ste semester)��������������������������������������3
MUZIKALE VORMING
Basisvorming muziek����������������������������������������������������������������������15
Ritmische vorming�������������������������������������������������������������� 3
Harmonische en melodische gehoorvorming��������������6
Melodische en harmonische structuren������������������������6
Lezing (4) en improvisatie (2) ����������������������������������������������������������6
Keuzeluik project��������������������������������������������������������������������������������3
Koor
Symfonisch orkest
Persoonlijk Project
Gregoriaans ����������������������������������������������������������������������������������������3
Klavierpraktijk������������������������������������������������������������������������������������3
Harmonie����������������������������������������������������������������������������������������������6
Stem������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Repertoirekennis��������������������������������������������������������������������������������3
REFLECTIEVE VORMING
Onderzoek in muziek������������������������������������������������������������������������3
Muziekpedagogie
ALGEMENE THEORIE STUDIEPUNTEN
Inleiding muziekpedagogie��������������������������������������������������������������3
Methodiek muziekpedagogie ��������������������������������������������������������4
Muziekpsychologie����������������������������������������������������������������������������3
Instructiepsychologie en –technologie KU Leuven��������������������5
INSTRUMENT, SAMENSPEL EN IMPROVISATIE
Hoofdinstrument��������������������������������������������������������������������������������6
Piano en begeleiding ������������������������������������������������������������������������6
Stem en inleiding directie����������������������������������������������������������������3
Samenspel / Improvisatie����������������������������������������������������������������6
MUZIEKPRAKTIJK & -THEORIE
Basisvorming muziek����������������������������������������������������������������������15
Ritmische vorming�������������������������������������������������������������� 3
Harmonische en melodische gehoorvorming��������������6
Melodische en harmonische structuren������������������������6
Keuzeluik projectwerk����������������������������������������������������������������������3
Koor
Symfonisch orkest
Persoonlijk project
COMPOSITIE & ARRANGEMENT
Digitale muzieknotatie / Inleiding compositie��������������������������� 3
Digitale muzieknotatie ������������������������������������������������������������1
Inleiding compositie������������������������������������������������������������������2
Muziektherapie
PSYCHOLOGISCHE VORMING
STUDIEPUNTEN
Pedagogische hulpverlening aan personen
met een handicap (1ste semester) KUL����������������������������������������4
Muziek en psyche������������������������������������������������������������������������������4
Inleiding psychotherapie������������������������������������������������������������������4
foto © Alexandra Bertels
ARTISTIEKE EN THEORETISCH-MUZIKALE VORMING Basisvorming muziek����������������������������������������������������������������������15
Ritmische vorming�������������������������������������������������������������� 3
Harmonische en melodische gehoorvorming��������������6
Melodische en harmonische structuren������������������������6
Keuzeluik project��������������������������������������������������������������������������������3
Koor
Symfonisch orkest
Persoonlijk project
Improvisatie en creatie
Instrumentale en vocale groepsimprovisatie ����������������������3
Improvisatie��������������������������������������������������������������������������������3
Piano practicum ������������������������������������������������������������������������3
Digitale muzieknotatiesystemen (1ste semester)/
Inleiding tot de compositie (2de semester)��������������������������3
Instrumentale vorming
Gitaar (initiatie)����������������������������������������������������������������������������3
Slagwerk (initiatie) ��������������������������������������������������������������������3
Stem (groep)��������������������������������������������������������������������������������3
Samenspel������������������������������������������������������������������������������������3
MUZIEKTHERAPEUTISCHE VORMING
Inleiding muziektherapie������������������������������������������������������������������4
Grondslagen muziektherapie (2de semester)������������������������������3
Onderzoek in muziek������������������������������������������������������������������������3
Onder voorbehoud van wijzigingen. Het volledige
studieprogramma vind je op luca-arts.be/studiegids.
foto © Willem Govaerts
Proefdagen
Maak kennis met onze campus, onze docenten, de afstudeerrichtingen en volg enkele lessen om te kijken of campus Lemmens bij jou past. De proefdagen zijn vrijblijvend, maar inschrijven is noodzakelijk. Je kan gratis deelnemen aan de proefdagen
van Compositie, Directie, Muziekpedagogie, Muziektherapie
en Jazz. Alleen voor de vijfdaagse van de afstudeerrichting
Instrument/zang betaal je een bedrag van 200 euro.
Download