Waarom vliegtuigen geen rechte lijn vliegen?

advertisement
Naam:
klas:
3VWO
Navigeren in de lucht
Op dit moment vliegen er duizenden
vliegtuigen rondom de aarde. Boven
Nederland alleen al vliegen er elk moment
van de dag bijna honderd vliegtuigen.
Om te voorkomen dat er ongelukken
gebeuren, moeten deze vliegtuigen weten
waar zij zijn en waar de andere vliegtuigen
zijn. Door te navigeren in de lucht
voorkomt een vliegtuig ongelukken en
komt deze ook op de juiste plek aan.
Vliegtuigen volgen op internet
Op de site http://www.flightradar24.com/ kan je alle vliegtuigen ter wereld volgen. Rondom
vluchthavens zal je veel vliegtuigen zien die aankomen of vertrekken.
a. Zoek op de site naar de vluchthaven Schiphol en kijk of je vliegtuigen kan vinden die op
Schiphol gaan landen. Vind er minstens 3 en schrijf hiervan het vluchtnummer op en type
vliegtuig op.
Bijvoorbeeld: Vlucht RV1907 Boeing 767-333
b. Zoek één vliegtuig op en volg deze door erop te klikken. Je ziet allerlei informatie links op het
scherm verschijnen. Schrijf alles op wat je denkt dat nodig is om te kunnen navigeren met
een vliegtuig.
c. Zoek een vliegtuig dat over de Atlantische Oceaan vliegt. Wat valt je op aan de route?
Naam:
klas:
3VWO
Vliegroutes
In Nederland zijn overal snelwegen aangelegd om snel van A naar B te komen. In de lucht is het niet
anders, er zijn namelijk bepaalde routes die gebruikt worden. Op de kaart hieronder zijn de
vliegroutes die worden gebruikt door commerciële vliegtuigen groen gekleurd.
De vliegroutes zijn zo gekozen dat dit de vliegmaatschappij zo min mogelijk geld kost. Elke besparing
scheelt veel geld en dus zijn deze vliegroutes optimaal. Dat lijkt misschien raar, maar het is echt zo!
a. Met behulp van de site flightradar24 kan je controleren of deze routes kloppen. Zoek
vliegtuigen op die een van deze routes vliegen noteer de stad van vertrek en de stad van
aankomst.
b. Er zijn veel vluchten over de Atlantische Oceaan, zoek er één op flightradar24 en noteer over
welke landen de route van dit vliegtuig gaat.
c. Soms moet een vliegtuig uitwijken van de route, boven Irak zie je bijvoorbeeld vrijwel geen
vliegtuigen. Ook zie je veel vliegtuigen langs de kust van een land vliegen. Bedenk voor
allebei deze gevallen een mogelijke oorzaak.
Naam:
klas:
3VWO
Waarom vliegtuigen geen rechte lijn vliegen?
Vrijwel alle vliegroutes zijn gebogen en dat heeft verschillende redenen. Het is nu de taak aan jullie
om als groep te beredeneren waarom dit zo is. Blijkbaar maakt het niet uit dat vliegtuigen niet in een
rechte lijn vliegen. Wat wel belangrijk lijkt te zijn is waar ze over vliegen, maar hoe komt dat dan?
a. Geen van de routes is een rechte lijn tussen twee vluchthavens. Toch zijn ze optimaal
voor de vliegtuigen… Heb je een idee hoe dat komt? Schrijf jouw antwoord op de
placemat van je groep.
b. Bedenk als groep een antwoord op de vraag: Waarom vliegen vliegtuigen niet
rechtstreeks over een rechte lijn tussen twee vluchthavens? Schrijf in het centrale deel
van de placemat jullie antwoord als groep
c. Zoek op internet op of jullie antwoord van vraag b klopt. Hadden jullie gelijk? Schrijf
hieronder de verschillen tussen jullie antwoord en wat je op internet als oorzaak kon
vinden.
Naam:
klas:
3VWO
Voor de docent
Deze opdracht is een algemene kennis ontwikkeling waaraan een vakoverstijgend inzicht is
verbonden. Het doel is niet om te rekenen maar om te redeneren en begrijpen, waarbij het koppelen
van vakkennis van wiskunde, aardrijkskunde, economie en maatschappijleer een voornaamste bron
van informatie zullen zijn. Het internet is een vrij toegankelijk medium in deze opdracht en het goed
kunnen benutten van informatie zal een leerling zeker helpen bij deze vragen.
Deze opdracht vereist van de docent een aantal voorbereidingen.
1. Computers of tablets zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht. Deze moeten op
internet kunnen om www.flightradar24.com weer te geven.
2. Voor de groepen dient een placemat gemaakt te worden, dit kunt u ze als opdracht
meegeven. Een placemat is een papier waarop een centraal vak is en daarom heen voor elk
lid van de groep een eigen ruimte om antwoord te geven. Het centrale vak is voor de hele
groep en daar komt het groepsantwoord.
Uitleg opdracht 1
De eerste opdracht is een verkenning en is volledig te maken met de site flightradar24.com . De
vragen zijn erg open en het is aan de docent om leerlingen te begeleiden en te bevragen om het
denkproces op gang te helpen.
Antwoord a: Open vraag, antwoord niet te controleren met dit
formulier
Altitude
Vertical Speed
14,839 ft
+768 fpm
Antwoord b: De benodigde gegevens zijn hiernaast weergegeven.
Speed
Track
204 kt
261°
Latitude
Longitude
51.8561
3.1476
Antwoord c: Bij land in de buurt blijven, het is een boog, omweg
Uitleg opdracht 2
Deze opdracht richt zich op het begrijpen van de redenen waarom
vliegroutes zijn zoals ze zijn. Leerlingen moeten zelf bedenken wat de redenen kunnen zijn, bij
opdracht 3 vindt een controle plaats.
Antwoord a: open vraag, antwoord niet te controleren met dit formulier
Antwoord b: Amerika, Canada, Groenland, IJsland, Engeland, Ierland
Antwoord c: Beide voor de veiligheid. Irak vanwege oorlog en langs de kust vanwege noodsituaties
die op zee kunnen voorkomen.
Uitleg opdracht 3
In deze vraag wordt het denkproces afgesloten. Leerlingen moeten zelf antwoord geven op de vraag,
controleren dit daarna bij elkaar en pakken van elk antwoord een goed component om zo samen tot
een antwoord te komen. Op de placemat valt goed te controleren hoe het denkproces is verlopen bij
de individuele leerling. De laatste vraag is een controle van het groepsantwoord en moet de
leerlingen voorzien in het juiste antwoord. Eventueel kan dit vervangen worden door een klassikale
uitleg door de docent.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards