Eigenschappen Triple Solar PVT panelen

advertisement
PVT PANELEN
Als bron voor onze Electra en warmte gaan wij PVT panelen toepassen. Deze panelen maken gebruik
van zon en omgevingswarmte/licht om energie op te wekken. De PVT panelen bestaan uit
zonnepanelen die een hogere opbrengst hebben omdat ze worden gekoeld door vloeistof. Door deze
koeling kunnen ze een 15% hoger rendement behalen. Deze vloeistof die de zonnepanelen koelen
wordt door de zonwarmte opgewarmd en de warmte die hierdoor in deze vloeistof trekt wordt
vervolgens door de warmtepomp gebruikt om warm water voor verwarming en warm tapwater te
maken.
Wij kiezen voor PVT panelen omdat deze ene oplossing voldoet om onze huizen te voorzien van
warmte en Electra. Het dakvlak dat door ons weliswaar breder is gemaakt met een groter overstek
voldoet om onze drie huizen te voorzien van electra en warmte. In de zomer zullen de PV panelen
meer Electra leveren aan het net en in de winter zal er voor warm water Electra van het net moeten
worden gehaald om te zorgen voor voldoende stroom voor de warmtepomp. Om dit mogelijk te
maken hebben wij het gehele dakvlak vol liggen met 91 PVT panelen voor drie huizen. Volgens onze
berekeningen op basis van enkele voorbeeld berekeningen moet het daarmee mogelijk zijn onze
woning hiermee volledig van stroom en warmte te voorzien. Zeker wanneer we daarbij uitgaan van
een goed geïsoleerd huis zoals het door ons voorgestelde object.
PVT panelen zijn een doorontwikkelde versie van twee al langer bestaande oplossingen.
Zonnepanelen die effectiever worden gemaakt door het toepassen van een koeling en die van een
zonnecollector waarbij niet water, maar een ander middel door de PVT panelen wordt rond gepompt
waar de warmtepomp vervolgens zijn warmte aan onttrekt. Ook bij temperaturen onder het vriespunt
kan er nog warmte aan de PVT panelen worden onttrokken hetzij minder dan in de zomer.
Omdat PVT panelen een relatief nieuwe oplossing zijn wordt deze nog niet op grote schaal toegepast.
Dit heeft mede te maken met de prijs van het product waar deze zo’n 3 tot 5 keer hoger ligt als bij
reguliere zonnepanelen. Wel zijn er veel aanbieders van het product en wordt het product door het
hele land toegepast. Dit kan zowel met als zonder de combinatie van een warmtepomp die zorgt voor
een hoger rendement als bij het gebruik van PVT panelen met enkel een boiler. Tevens is er nog enige
onduidelijkheid over de optimale werking van het product. Zo wordt bij kleinere oppervlakken (tot
15m2) een buffervat voorschreven, maar verdwijnt dit voorschrift bij grotere oppervlakken. Het
buffervat wordt bij kleinere oppervlakken geplaatst om het constant aan en uitslaan van de
warmtepomp te voorkomen.
PVT panelen hebben de volgende voordelen:




Dakvlak wordt effectief gebruikt.
Werk zowel Electra als warmte op.
Rendement makkelijk te verhogen in combinatie met warmtepomp
Levert een hoger rendement als reguliere zonnepanelen
PVT panelen hebben de volgende nadelen:



Heeft periodiek onderhoud nodig.
Product is (nog) prijzig
Afhankelijk van stroomnet blijft in de winter
Eigenschappen Triple Solar PVT panelen
Materiaal:
Zwart geanodiseerd aluminium aluminium EN AW-6060 T6 F22, dik 1,9 mm. geanodiseerd VB6 A20
C35, dik 20 mμ, mat zwart BISOL Laminate series verzamelpijpen aan onder- en bovenzijde met
aansluitingen 3⁄4
Afmetingen:
Dubbel paneel 3400 x 1007 x 30
Enkel paneel 1735 x 1007 x 30
Gewicht:
39 kg leeg, 43 kg incl. glycol
Opbrengst: (dubbel paneel)
 540 Wp (wattpiek) = (540 x 0,85) 459 kWh per jaar, per paneel.
 459 : oppervlak paneel 3,4 m² = 135 kWh per m² per jaar


Thermisch: 3,0 GJ/m² per jaar bij 10ºC ingaande temperatuur
Minimaal vermogen warmtewisselaar: 75 W/m² (bij -10ºC)

500 W/m² (bij 800 W/m² instraling, T=20ºC en windsnelheid 3 m/s
Opbrengst: (enkel paneel)
 270 Wp (wattpiek) = (270 x 0,85) 229,5 kWh per jaar, per paneel
 229,5 : oppervlak paneel 1,747 m² = 131,369 kWh per m² per jaar



Thermisch: Thermisch: 3,0 GJ/m² per jaar bij 10ºC ingaande temperatuur
Minimaal vermogen warmtewisselaar: 75 W/m² (bij -10ºC)
500 W/m² (bij 800 W/m² instraling, T=20ºC en windsnelheid 3 m/s
Download