Officiele woordenlijst Scouting Nederland

advertisement
Woordenlijst Scouting Nederland
Met ingang van 1 december 2005 hebben wij een aangepaste Scoutingwoordenlijst, naar
aanleiding van veel vragen en opmerkingen over het juiste gebruik en de juiste schrijfwijzen.
Deze woordenlijst staat ter beschikking van elk lid van de vereniging, zodat er altijd een
gemakkelijk hulpmiddel is waarop iedereen schrijfwijzen kan nakijken.
Voor vragen over de woordenlijst kun je terecht bij [email protected]
De woordenlijst is als wordbestand te downloaden van onze website www.scouting.nl onder
Publicaties: www.scouting.nl/static/algemeen/publicaties.html
Uitgangspunten
1. Scouting (eigennaam) wordt altijd met een hoofdletter geschreven, ook in combinaties
als Scoutingkleding, Scoutinghistorie, Scoutingprogramma, enz. met uitzondering van
gecombineerde namen als waterscouting, luchtscouting, enz.
‘Hebben we het over scouting (geen hoofdletter) dan heeft het onder meer te maken met
het scouten en scouts bij voetballerij en tv.’
2. Ook bij onderdelen van Scouting gebruiken we kleine letters: regio Zeeland, admiraliteit
21, landelijk bestuur, landelijke raad, landelijke communicatiedag, landelijk
servicecentrum (in plaats van Landelijk bureau), enz.
3. Speltakken worden met een kleine letter geschreven: bevers, dolfijnen, welpen, esta’s,
kabouters, scouts, matrozen, explorers, loodsen, jongerentak, wilde-vaart, plus-scouts,
enz. Dit geldt ook voor trappersexpedities, hikes, interessekampen, scoutfit (inplaats van
uniform), scoutcard, enz.
4. Logowoorden en titels worden wél met een hoofdletter geschreven: Scout-In, Scouts
Info, Beverpost, Scouty, Flitz, ScoutShop, ScoutProof, enz.
5. Woorden die in het algemene taalgebruik aan elkaar worden geschreven, worden dat bij
Scouting ook, zoals (landelijke) Scoutingwedstrijden, (landelijke)
Scoutingzwemwedstrijden, (landelijke) Scoutingzeilwedstrijden, enz.
6. Afkortingen van namen die per letter worden uitgesproken, krijgen hoofdletters zonder
punten: BE/BV, CWO, EJ, WJ, IST, LBT, LSW, LSZW, MBL, NPK, NVVSO, RSW, enz.
7. Afgekorte namen die als woord worden uitgesproken, krijgen alleen een beginhoofdletter
en zonder punten.
Hiervan wijkt Scouting Nederland soms af bij al heel lang gebruikte Scouting-woorden
als HIT, JOTA, JOTI, NAWAKA, REDAKA, WAGGGS, WOSM, enz.
Officiële woordenlijst Scouting Nederland 1 december 2005
activiteit / activiteiten
admiraliteit / admiraliteiten
afdeling / afdelingen
Akela
Lord Baden-Powell
Baloe
Bambilië
BE/BV (bijzondere eisen/blauwe vogels)
bever / bevers
Bever-Doe-Dag
Beverpost
BuitenGewoonActief
clubhuis
commissie / commissies / cie.
Commissie (hoofdletter bij specifieke commissies:
Commissie van Beroep, Financiële commissie en aan
elkaar: opleidingscommissie
contingent / contingenten
cursus / aan elkaar: basiscursus, kampcursus, maar wel
Gilwell-cursus
CWO / commissie watersportopleiding
dolfijnen / dolfijnengolf / dolfijnenvin
esta / esta’s
Europese Jamboree / EJ
explorer / explorers
Flitz
foerage
Frederik Scheuremaar
Gilwell (in combinaties altijd koppelteken bijvoorbeeld:
Gilwell-dasring
groep / groepshuis
Het Kind met de Hoge Hoed
Hippe Springveer
HIT / hikes, interessekampen en trappersexpedities
Hotsjietonia / Huize Hotsjietonia
huishoudelijk reglement (HR)
IST / internationaal serviceteam bij Wereld Jamborees
iXiXel
jamboree / jamborees (in samenstellingen aan elkaar:
jamboreeleider, jamboreelocatie, behalve als de uitspraak
onduidelijk wordt, dan met koppelteken:
jamboree-eenheid, jamboree-insigne
jamborette / jamborettes
JOTA / Jamboree On The Air / JOTA’s
jongerentak
JOTI / Jamboree On The Internet
Jungleboek / Mowgli
kabouter / kabouters
kleine vlootraad (KVR)
Koning Groepsblad
Koning Groepsbladverkiezing
landscouts
land van Esta
landelijk beleidsteam / landelijk beleidsteams / LBT/
LBT’s
landelijk bestuur / LB / landelijk bestuurslid
landelijk congres
landelijk niveau
landelijk servicecentrum / LSC
landelijke admiraliteit / LA
landelijke communicatiedag
landelijke ledenactiviteiten
landelijke raad / LR / landelijk raadslid
Lange Doener
Lappezak
lelievlet / lelieschouw / leliejol / lelievletten
loods
LSW / landelijke Scoutingwedstrijden
LSZW / landelijke Scoutingzeilwedstrijden
LZW / landelijke Scoutingzwemwedstrijden
luchtscouting / luchtscout
matroos / matrozen
MBL / machtiging(en) bootleiding / MBL’s
NJ / Nationale Jamboree
nationale Scoutingdag
nationale Scoutingloterij
nationale Vlootdag / nationale Vlootdagen
Nawaka / Nawaka’s / Nationaal Waterkamp(en)
NHW / Noordelijke Hikewedstrijden
NPK / Noordelijk Pinksterkamp
NVVSO / Nederlandse vereniging van verzamelaars van
Scoutingobjecten
plus-scouts
Pompedomp
Redaka / Redaka’s / redactiekamp(en)
regio / regio’s; maar regio Zeeland
RSW / regionale Scoutingwedstrijden
scout / scouts
scoutcard
scoutfit
Scout-In
Scouting
Scouting- / Scoutingbroek, Scoutinggroep, Scoutingcentrum
Scouting Labelterreinen
Scouting Magazine
Scoutiviteit
ScoutProof
ScoutShop
Scouts Info
scoutsprogramma
Scouty
Sint-Jorisdag
Ssst / Wolkje Ssst
swoppen / geswopt / swopte
team / team Internet
teamleider
Vereniging Scouting Nederland
vlaggenmast / vlaggenroof
Vlerk Speurwerk
vossenjacht
WAGGGS / World Association of Girl Guides and Girl
Scouts
waterscouting / waterscout
waterwerk
welp / welpen
Wereld Jamboree / WJ
wilde-vaart / matrozen van de wilde-vaart
World Jamboree Mondial
WOSM / World Organisation of the Scout Movement
Zeilschool Scouting Nederland
Download