Toegangskaartenregeling medewerkers Theater

advertisement
Toegangskaartenregeling medewerkers Theater & Congrescentrum de Molenberg
1. Kaarten voor de medewerker van de Molenberg.
De medewerker (vast personeel en oproepkrachten) kan meestal gratis naar een
professionele (eigen) voorstelling als dit tijdig wordt medegedeeld aan de
administratie en de voorstelling binnen het dienstverband valt.
De administratie wijst de plaats toe d.m.v. een speciale ‘personeelskaart’. Op de dag
van de voorstelling kan deze worden afgehaald. Op de kaart staat rij en
stoelnummer. De medewerker mag, als hij/zij zelf naar de voorstelling gaat 1 (één)
introducé meenemen. Deze mag ook gratis de voorstelling bezoeken.
2. Kaarten voor de partner en de gezinsleden
Personen waarmee de medewerker onder één dak woont (niet zijnde
tweeonderéénkap) en/of de (vaste) partner kunnen gratis naar de voorstelling als er
nog voldoende kaarten beschikbaar zijn. De reservering moet worden gedaan door
de medewerker zelf. Ook hierbij moeten de personeelskaarten bij de administratie
worden afgehaald op de dag van de voorstelling. De medewerker hoeft hierbij niet
zelf de voorstelling te bezoeken.
3. Kaarten voor familie, vrienden, kennissen en overburen
Hiervoor geldt dat de kaarten niet gratis zijn. De medewerker mag natuurlijk kaarten
reserveren, maar deze worden afgerekend tegen de normale entreeprijs.
4. Uitverkochte voorstelling
Is de voorstelling uitverkocht dan worden kaarten toegewezen op de ‘engelenbak’.
Dit zijn stoelen die buiten het officiële stoelenplan staan. Mocht er veel aanvraag zijn
voor deze stoelen zal er worden geloot.
5. Toegangskaarten bij verhuringen
Bij verhuringen (bijvoorbeeld Eemsmond Big Band of LAOMAS) heeft de Molenberg
in principe geen beschikking over entreekaarten.
Gratis kaarten zijn dan ook meestal niet mogelijk.
6. Personeelsmunten
De medewerker, zijn/haar introducé en /of partner en/of huisgenoten kunnen tegen
korting een personeelsmunt kopen. Deze zijn verkrijgbaar bij de administratie op de
avond van de voorstelling.
7. Tenslotte
Bij geschillen of onduidelijkheden beslist de directie.
Download