Powerpoint mavo

advertisement
Informatie avond
Sectorkeuze mavo 3
Woensdag 1 februari 2017
Korte terugblik
Toen:
• september: 1e ouderavond
• Onderwijslandschap en het derde jaar
Nu:
• Sectorkeuze
• Bovenbouw
Traject
Tot nu toe ondernomen:
• Studiebeurs Eindhoven
• Uitleg van de keuzes in de klas
Vanaf nu:
• DRP meeloopochtend
• Helicon MBO Tilburg bezoek
• Gesprekken met mentor/decaan
Voorlopige keuze: 10 maart
Definitieve keuze: 24 maart
De sectoren
• Techniek en landbouw
• Zorg en welzijn
• Economie
• Sectorkeuzeformulier
Leerlingen leren kiezen
• Op basis van interesse
• Op basis van capaciteiten
• Met het oog op toekomstige studie of beroep
Doorstroomeisen
• De doorstroomeisen zijn te vinden op de site
van DNS
• Kies wiskunde tenzij dit echt niet anders kan
Studies die aansluiten
bij sector Techniek
•
•
•
•
Technisch motorvoertuigenspecialist
Vliegtuigonderhoudstechnicus
Logistiek teamleider
Hoofd procesoperator
Studies die aansluiten bij
sector landbouw
•
•
•
•
Dierenartsassistent
Groen, grond & infra
Horse & Leisure
Land, water & milieu
Studies die aansluiten bij
sector Zorg & Welzijn
•
•
•
•
Doktersassistent
Verpleegkundige
Onderwijsassistent
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Studies die aansluiten bij
sector Economie
• Financieel administratief medewerker
• Juridisch medewerker zakelijke
dienstverlening
• ICT beheerder
• Handhaver Toezicht en Veiligheid
Verschillende rollen
• Leerlingen
In gesprek, nadenken over de toekomst, ervaren
• Ouders
In gesprek, aansporen tot nadenken, begeleiden
• School
Gesprekken met mentor en decaan, aanbieden van
activiteiten
Speerpunten leerjaar 4
• Studiekeuze
• Sectorwerkstuk
• Examen
Download