Het leven van Shakespeare

advertisement
Het leven van Shakespeare
Shakespeare is geboren in 1564, de precieze datum is niet bekend. De enige datum
die bekend is geworden is de datum waarop hij gedoopt is: 26 april. Omdat het
gebruikelijk was in die tijd om een kind 3 dagen na de geboorte te dopen wordt zijn
geboortedatum gegokt op 23 april 1564. In 1582 is Shakespeare getrouwd met Anne
Hathaway en hij kreeg 3 kinderen: Susanna, Judith en Hamnet. Judith en Hamnet
waren een tweeling. Hamnet overleed op 11 jarige leeftijd aan de pest. Er werd
gesuggereerd dat de dood van zijn zoon Shakespeare heeft aangezet tot het
schrijven van Hamlet. Zijn dochten Susanna trouwde met John Hall, één van de
eerste dokters die rond 1600 zijn eigen praktijk hadden. Susanna heeft na de dood
van haar vader het meeste geld geërft. Van zijn dagen voordat hij bekend werd in
het theater is er heel weinig informatie beschikbaar.
Rond 1592 kreeg Shakespeare naamsbekendheid in Londen als acteur en schrijver.
Hij werd mede-eigenaar van het toneelgezelschap van Richard Burbage. Dit
toneelgezelschap stond bekend als ‘The Lord Chamberlain’s Men. Dit toneelstuk is
ontstaan in de tijd van Elisabeth I. Het is vernoemd naar het patronaat van de Lord
Chamberlain in die tijd was dat Lord Henry Carey, de eerste baron van Hunsdon. Na
zijn overlijden in 1596 werd de naam gedurende korte tijd veranderd Lord Hunsdon's
Men, verwijzend naar Henry Carey, de tweede baron van Hunsdon. Toen deze in
1597 zijn vader in diens functie opvolgde, werd de naam weer Lord Chamberlain's
Men. In 1603, na de troonsbestijging van Jacobus I, viel het gezelschap onder het
beschermheerschap van de koning en werd de naam veranderd in The King's Men.
De Lord Chamberlain's Men trad aanvankelijk op op verschillende locaties, tot het
een onderkomen vond in The Theatre, een theater ten noordwesten van de City of
London. Aan het eind van de jaren 90 stond de eigenaar van het terrein de
optredens niet langer toe. De zakelijk leider James Burbage probeerde vervolgens
een huurcontract te sluiten voor een ruimte in Blackfriars, die al eerder dienst had
gedaan als theater.
Hij stopte met werken in 1613 en hij overleed op 23 april 1616. Hij ligt begraven in
de Holy Trinity Church in Stratford-upon-Avon, waar jaarlijks miljoenen bezoekers
het gedicht op zijn grafsteen lezen.
Download