Het Enneagram ziet eruit als een ster met negen punten, die gevat is

advertisement
We zijn allemaal uniek, toch? Of niet...
Uit het gedrag van mensen zijn een
aantal basistypes te herleiden. Zo
werken persoonlijkheidsmodellen. Het
Enneagram is zo'n
persoonlijkheidmodel. Het beschrijft
negen types, met hun eigen patronen in
hun gedrag. Het is vaak een feest van
herkenning. Die perfectionist, die ken
je van je werk. De helper is de
drijvende kracht in je vriendenkring....
En wat ben je zelf?
Het Enneagram ziet eruit als een ster met negen punten, die gevat is in een cirkel. De filosofie is, ieder
mens behoort tot één van de negen ‘persoonlijkheidstypen’. Elk type gedraagt zich in contact met anderen
op een kenmerkende manier. Het Enneagram geeft veel helderheid en inzicht in gedrag en legt de
onbewuste motivaties voor gedrag bloot.
Hoe fantastisch is het als je begrijpt waar jouw gedrag en dat van anderen vandaan komt.
Het Enneagram geeft inzicht in je gedrag en dat van anderen en wat je kan doen om jezelf én anderen
beter te begrijpen. Je houdt rekening met de “eigenaardigheden” van de ander en het is makkelijker om
effectief met elkaar om te gaan. Het Enneagram laat je ook zien welke beperkingen jij jezelf vanaf je
geboorte hebt opgelegd en geeft daardoor juist veel inzicht in hoe je je sterke kanten kan ontwikkelen.
Wil je met je gedrag aan de slag?
Kom dan naar de workshop en maak kennis met de ongekende mogelijkheden van het Enneagram.
Deze interactieve workshop (veel oefeningen) geeft je handvatten om je verder te ontwikkelen en meer
vrijheid te creëren.
Wil je met je doel aan de slag?
Kom dan naar de workshop Procesmodel en ervaar waar je staat in jouw proces. Is je doel helder?
Wat is er (nog) nodig om de volgende stap te zetten? Waar loop je tegenaan?
Kijk op de agenda bij Impuls en geef je op.
Er zijn twee verschillende workshops: - Over het Procesmodel, wat wil je en wat is daarvoor nodig.
- Het Enneagram als Persoonlijkheidstypen.
Download