programma openingsfeest 2013

advertisement
Indeling workshops
Er zijn twee workshopsrondes:
1e ronde: workshops van 14:35-15:00 uur en 15:05-15:30 uur
1. Workshop oplossingsgericht werken binnen MOC ’t Kabouterhuis
Meer weten over het oplossingsgericht werken? Maak kennis met de verassende uitgangspunten van
deze coachende, krachtgericht benadering. Zie hoe dit werkt voor ouders en jonge kinderen, neem een
kijkje in de keuken van onze ervaren hulpverleners. Hoe oplossingsgericht ben je zelf eigenlijk?
2. Samenwerking rondom onderzoek MOC ’t Kabouterhuis en VUmc afdeling Kinder &
Jeugdpsychiatrie
Bij MOC 't Kabouterhuis is er in samenwerking met VUmc afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie een
lopend onderzoek naar kind- en omgevingsfactoren van kinderen en gezinnen die starten met
ambulante- en dagbehandeling. In deze workshop zal het proces van het opzetten van dit onderzoek en
voorlopige resultaten worden besproken, met specifieke aandacht voor de samenwerking tussen
praktijk, onderzoek en beleid. Interactief zal er worden gebrainstormd over respons en implementatie
van resultaten in de praktijk en de invloed daarvan op het beleid.
3.
Alert[4]you& K.D.O. (kinderen die opvallen) Versterk de basis
!
Onze interessante, interactieve workshop gaat over de samenwerking tussen Stichting
Opvoedondersteuning & Training (S.O. & T.) en M.O.C. ’t Kabouterhuis.
We gaan in op vroegsignalering bij kinderen die opvallen en ‘coaching on the job’ van leidsters bij
kinderdagverblijven en voorscholen in Amsterdam.
4.
Onderzoek naar problemen met spraak en taal, ontwikkeling en gedrag
“Sarah (3) praat slecht en maakt moeilijk contact. Ik maak me zorgen. Wat nu?”
Kinderen kunnen problemen hebben met spraak en taal. Soms staan deze problemen op zichzelf, maar
soms vormen de spraak-en taalproblemen een onderdeel van een groter probleem. Het is bij jonge
kinderen niet altijd eenvoudig om te bepalen hoe het komt dat de ontwikkeling achterblijft, waar
bepaald gedrag vandaan komt en antwoord te geven op de vraag ‘wat nu?’
In deze workshop willen wij u graag vertellen over het programma ‘Onderzoek naar problemen met
spraak en taal, ontwikkeling en gedrag’. Het is een samenwerking van VTO-Vroeghulp, de NSDSK en
MOC ’t Kabouterhuis en bedoeld om uit te zoeken wat de oorzaak is van de problemen op
spraaktaalgebied en een juiste behandeling te adviseren.
De workshop wordt gegeven door: Irene Guerand, namens VTO-Vroeghulp; Ieke Rorije, namens de
NSDSK; Hilda van der Wal, namens MOC ’t Kabouterhuis
5.
Kinderfysiotherapie in het MOC
Jonge kinderen met uitdagingen in ontwikkeling en gedrag laten zich het best uitdagen tot nieuwe
vaardigheden binnen een speelse, uitdagende setting. Plezier maken en veiligheid zijn belangrijke
pijlers. Basismethode is Floortime/DIR.
De Praktijk Kinderfysiotherapie heeft daarom gekozen om de kinderen van de groepen binnen een
groepssetting te zien. Op deze manier wordt er zowel naar het kind ( wat heeft dit kind nodig om een
volgende ontwikkelingsstap te kunnen maken), als naar de groep ( wat heeft dit kind binnen deze
groep nodig om optimaal sensomotorisch te kunnen ontwikkelen) gekeken. Wij noemen dit Early
Interventiongroepen, waarin ook de logopediste en de OPMers anticiperen.
Voor de oudere kinderen kan worden gekozen voor een gymles, een duo behandeling ( 2 kinderen met
gelijksoortige ontwikkelingsvraag) of individuele therapie. Altijd in overleg met de groep.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken hoe de Early Interventionaanpak eruit ziet middels
een video, en te voelen en ervaren welke materialen wij hierbij zoal gebruiken.
2e ronde: workshops van 16:00-16:25 uur en 16:30-16:55 uur
6. Stadsdeel Zuid en Oost, Verandering op komst
Er gaat de komende jaren veel veranderen in de jeugdzorg. Vanaf 2015 worden gemeenten
verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening aan jongeren van 0 tot 18 jaar, vanaf de hielprik tot en
met jeugdbescherming en jeugdreclassering. In deze workshop hoor je hoe Amsterdam zich
voorbereidt op deze nieuwe taak. Wat de ambities zijn, hoe we het nieuwe jeugdzorgstelsel willen
inrichten en wat er gaat veranderen voor kinderen, ouders, aanbieders van jeugdhulpverlening en
zelfstandig werkende professionals. Antje Dijk en Coby Kroon vertellen over de eerste ervaringen in de
proeftuinen in stadsdeel Oost en stadsdeel Zuid. Over meer wijkgerichte samenwerking, nieuwe
initiatieven en snelle en effectieve hulp dichtbij.
Verwacht niet alleen een praatje, maar denk (en droom) actief mee over hoe we het beter, sneller en
goedkoper kunnen doen.
7. Zigzagzorg integraal samenwerken
Veranderingen in de huidige maatschappij vragen om:
 een goede kosten/kwaliteitsverhouding,
 integrale en gedifferentieerde oplossingen,
 meer flexibiliteit en klantgerichtheid,
 een uitdagender werkklimaat
 een beter rendement.
Kom ook discussiëren over Integrale Samenwerking tussen alle organisaties binnen ‘t Kabouterhuis! Is
dit wel de ideale situatie? Wat zijn de voor en nadelen? In een interactieve sessie van 25 minuten willen
we een discussie op gang brengen of Integrale Samenwerking de weg is naar de ideale situatie
8.
Workshop STOP 4-7
“ Mijn kind luistert niet “
“ Hij stoort altijd in de klas en heeft veel ruzie met andere kinderen”
“ Ik krijg altijd overal de schuld van”
Met het trainingsprogramma STOP4-7 leren wij kinderen overal hetzelfde positieve gedrag te laten
zien. Dit doen wij door het kind, de ouders en de leerkracht en eventueel anderen allemaal bij dit
programma te betrekken. Hierdoor krijgen ouders meer grip op de opvoeding en hun kind gaat beter
functioneren op school. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van het kind.
9.
Zorg en onderwijs, samenwerking MOC ’t Kabouterhuis en de Professor Waterinkschool
‘ hand in hand; ouders, zorg en onderwijs samen onderweg’
“ En dan blijkt je kind…..
Als op jonge leeftijd blijkt dat je kind meer nodig heeft dan andere kinderen om goed te functioneren (
op school, dagverblijf, peuter speelzaal, thuis)wat hebben zorg en onderwijs hier dan te bieden? MOC
en PWS vertellen samen met ouders over het aanbod”.
10. Aanbod MOC ’t Kabouterhuis, wat is er mogelijk?
’t Kabouterhuis neemt de zorg niet over maar werkt samen. Hoe? dat laten we u zien middels een mooi
overzicht van ons aanbod.
We zullen de verschillende programma’s van het Kabouterhuis op een rij zetten en er zal veel ruimte
zijn om alle vragen te beantwoorden.
Ook zullen we stilstaan bij de manier van verwijzen naar het Kabouterhuis.
Naast het algemene overzicht zullen we inhoudelijk wat langer stilstaan bij de dagbehandeling voor
jonge kinderen.
Download