Technical Bulletin

advertisement
Technical Bulletin
PearlTM - Nieuwe firmware versie 1.11
Notifier by Honeywell is verheugd te melden dat de nieuwe Pearl
versie 1.11 firmware is vrijgegeven.
De belangrijkste verbeteringen
Deze update van de Pearl centrale is een belangrijke stap in de
voordurende ontwikkeling van het Pearl Platform en verdere uitbreiding van de systeemmogelijkheden.
• Toegangsniveaus bediening door eindgebruiker.
• Mogelijkheid tot het invoeren van servicegegevens.
• Grotere flexibiliteit bij gebruik van de “Dag mode”.
• Display filtering en Transfer Flags over het netwerk.
Firmware versie 1.11
Beschikbaarheid: April 2015.
Introductie van flexibele restricties aangaande
toegangsniveaus voor eindgebruikers
Deze nieuwe functie introduceert 4 extra opties voor het beheer
van de bedieningstoetsen in het dagelijkse gebruik. Het is nu mogelijk om toegang te beheren van de functietoetsen (de verticale
rij knoppen van “Stop Zoemer” tot “Signaalgevers Buiten Dienst”.
Dit laat toe dat een niveau 2 gebruiker, bepaalde functies niet
kan bedienen. Dit maakt effectief twee verschillende gebruiker
bediening-niveaus mogelijk.
De service technicus kan nu elke bedieningstoets individueel instellen op de volgende niveaus:
Niveau 1
De toetsfunctie zonder toegang sleutel of gebruikerscode
Niveau 1+V
De toetsfunctie zonder toegang sleutel of gebruikerscode maar met bevestiging door V toets.
Niveau 2 De toetsfunctie enkel met toegang sleutel of gebruikerscode
Niveau 2+V De toetsfunctie enkel met toegang sleutel of gebruikerscode maar met bevestiging door V toets.
Niveau 2 + Code De toetsfunctie enkel met toegang sleutel of gebruikerscode. De centrale vraagt daarna om een specifieke code in te voe-
ren voordat de actie wordt uitgevoerd. Als het niveau code 3 is ingevoerd, zal de centrale vragen de actie te bevestigen door het indrukken van de V toets.
De bedieningstoets kan niet worden bediend, ongeacht het toegang niveau.
Het bedieningsniveau van de SOFT-Key’s (4 toetsen onder het
display) kunnen ingesteld worden met toegangsniveaus 1, 2 of 3
bij de “Soft-Key” instellingen. De SOFT-Key functies zijn uitgebreid
met “Start Lamptest”. SOFT-Keys welke als “Single Shot” worden
gebruikt, blijft de toets nu zichtbaar actief tot de centrale wordt
gereset. Dit is om verwarring van de juiste status te voorkomen.
Daarnaast werd de layout van de configuratie-tool aangepast, zodat informatie altijd uitgelijnd wordt. Zelfs als de gebruiker ervoor
kiest om een niet-standaard Windows lettergrootte te gebruiken,
zal de tekst correct worden weergegeven.
Ook is de informatie weergave aangepast. Netwerk instellingen
zijn gegroepeerd en het lus overzicht is heringedeeld. Hierbij
worden instellingen m.b.t. de “Openlijn”- en “Kortsluit”- detectie
in een grid weergegeven. De grid is centraal weergegeven met
een meer gedetailleerde weergave van de modules, inclusief
het subadres instelling aan de rechter kant.
Weergave van contactinfo servicebedrijf
Als aanvulling op de mogelijkheid voor een ESD om een eigen
logo in het display van de centrale weer te geven in ruststand, is
het nu ook mogelijk om onderhoudscontract informatie weer te
geven. Er zijn vier tekstvelden beschikbaar; ESD Bedrijfsnaam,
Telefoonnummer, E-mailadres en Service referentienummer
van een evt. service overeenkomst. Deze gegevens worden bij
storing weergegeven door op de ‘ i ‘ knop te drukken.
Netwerk
Het Pearl netwerk blijft evolueren om het gebruik en mogelijkheden uit te breiden. Het gebruik van “Netwerk meldergroepen”
word aanbevolen (hoewel dit niet de standaard instelling is),
omdat hierbij de meldergroepen worden gedeeld tussen de
centrales. De tekst buffer van het “Netwerk meldergroepen” is
gecorrigeerd zodat op alle centrales de tekst correct weergegeven word.
Om te voorkomen dat er per ongeluk het verkeerde meldergroep
type wordt geselecteerd, geeft de configuratiesoftware bij deze
wijziging, een extra waarschuwing.
De meest complexe wijziging welke in het netwerk is doorgevoerd,
is de toevoeging van “Display filters”. Hiermee kan elke centrale
in het netwerk worden ingesteld om alleen de gebeurtenissen
van specifieke meldergroepen of specifieke centrales weer te
geven. Op dezelfde wijze kan de bediening van specifieke centrales worden toegestaan of geweigerd.
De gebeurtenissen op zich, worden niet beperkt, dus sturing
via de stuurmatrix (C&E) blijft onafhankelijk ten opzichte van de
display filters.
Nog een extra toevoeging is het versturen van “Flags” over het
netwerk. Dit zal niet zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, maar
het betekent dat een service technicus alle stuurlogica in één
centrale kan configureren in het netwerk, en kan een “Flag”
vanuit die complexe logica, over het netwerk sturen, waardoor
het niet langer nodig is dezelfde complexe logica op alle andere
centrales te programmeren.
Wij hebben in een zeer uitzonderlijke situatie opgemerkt, dat bij
netwerkinstallaties waarbij lussen zwaar belast werden, interferentie kon ontstaan tussen de detectie lussen en de Id²-netwerk
communicatie.
Deze condensator is vanaf 23 maart 2015, standaard in alle
Pearl centrale aanwezig.
In het uitzonderlijke geval dat er Id²- netwerk communicatie
problemen worden geconstateerd met centrales welke voor 23
maart 2015 zijn geleverd, kunnen wij condensator-filters leveren
welke eenvoudig in de bestaande installatie gemonteerd kan
worden.
Er is een volledige instructieblad beschikbaar voor het monteren
van deze condensator-filter
Cause and Effect (C&E)
Veel systemen gebruiken een “Dag Mode” voor aanpassen systeemgevoeligheid, toepassen van vertraging of het buitendienst
zetten van bepaalde rookdetectie. De Pearl beschikt nu over
krachtige functies om deze instellingen mogelijk te maken. De “Dag Mode” is verbeterd door het handmatig of automatisch
de dagstand te starten of te stoppen. Elke timer kan aan de
Dag Mode LED worden toegewezen of onafhankelijk worden
gebruikt. De vertragingstijd in het display zal stoppen zodra de
uitgang is geactiveerd.
De transfer Flags welke in de stuurmatrix (C&E) worden aangestuurd, zullen nu over het netwerk worden verstuurd.
Het is nu ook mogelijk geworden om de “Tijd op Dag programma”
(ToD ), eenvoudiger te configureren. Zo kan nu gekozen worden
of er een actie moet plaatsvinden aan het begin, tijdens of einde
van een ToD. Ook is de Dag modus-led vrij te configureren aan de
ToD.
Om gebruikt te maken van de laatste ITS configuratie tool 1.11,
moet de centrale minimaal beschikken over firmware versie
1.11L of hoger. Voor centrales met een eerdere firmware versie,
adviseren wij deze tijdens het onderhoud te upgraden (dmv
de upgrade tool) of een eerdere versie ITS configuratie Tool te
gebruiken.
De ontwikkeling van de Pearl is voornamelijk gericht op het
nieuwe “Advance protocol”, ook wel Opal genoemd. Voor compabiliteitdoeleinde met bestaande installaties en producten,
ondersteund de Pearl centrale in beperkte mate het CLIP
protocol. Dmv het Opal protocol is het mogelijk om nevenindicatoren rechtstreeks vanuit de Opal sensoren aan te sturen en
vrij te configureren. Hierdoor is het gebruik van Micro modules
(MMX102E en MMX102E-KAC, welke in het verleden werden
toegepast bij “CLIP”- installaties, niet meer mogelijk.
Compatibiliteit en lus polling
De Pearl is onze eerste centrale welke “volledig Opal Compatibel” is en zal daarom voordurend worden voorzien van nieuwe
systeemfunctionaliteiten. De Pearl is vanaf nu dan ook compatibel met de “Eén-kanaals FAAST LT” aspiratiesystemen.
Daarnaast werd de “CLIP” functie verbeterd. Mede hierdoor zijn
onze “ZMX” modules (M710-CZR), naast de standaard toepassing
om conventionele melders op een intelligent systeem in te
koppelen, nu ook geschikt voor het inkoppelen van conventionele
handbrandmelders.
De oplossing welke is aangebracht, is het ontkoppelen van het
stoorsignaal door gebruik te maken van een condensator.
Er is een verbetering aangebracht in de lusonderbreking en lus
kortsluiting detectie.
Er zijn een aantal andere gedetailleerde verbeteringen aangebracht in de manier waarop de Pearl centrale met “CLIP”
elementen omgaat, waaronder dubbele adres detectie en de
Auto- Leer functie van de luselementen.
Het kon in het verleden voorkomen dat bij het aansturen van
lusgevoede sirenes d.m.v de dipswitch instelling, de centrale
kon herstarten of de luspolling stopte. Met firmware versie 1.11
is dit probleem gecorrigeerd. Wij adviseren wel bij het gebruik
van lusgevoede sirenes, het “Sirene Patroon Programma” te
gebruiken en hiermee de sirenes via de C&E configuratie aan
te sturen. Hierbij wordt de meeste flexibiliteit voor verschillende
condities behouden.
Alle van de support tools en firmware voor Pearl zijn beschikbaar om te downloaden op onze website in de sectie Pearl.
Als u vragen heeft betreffende deze nieuwe softwareversie
voor de Pearl brandmeldcentrale, twijfel niet om contact op te
nemen met uw technical support.
Het technisch team van Honeywell Life Safety
Koppelen van externe apparatuur.
Het Third Party Protocol is verbeterd met meer gedetailleerde
informatie. In het bijzonder voor modules met meerdere In- en
Uitgangen. Dit wordt volledig beschreven in het Protocol document dat beschikbaar is d.m.v. een licentieovereenkomst.
Diversen
- De SD-kaart afhandeling bij het opnieuw terugzetten van vorige
configuraties gedurende het systeemherstel is verbeterd.
- De herhaalbord firmware is gecorrigeerd om ervoor te zorgen
dat de juiste tekst van de “Netwerk meldergroepen” wordt
weergegeven.
Integrated Tool Suite (ITS) verbetering
De Configuratie Tool is voorzien van alle nieuwe functies welke
in dit bulletin worden beschreven. Daarnaast zijn er een aantal
verbeteringen aangebracht en is de configuratietool nog gebruiksvriendelijker geworden.
Upgraden van centrales
D.m.v. een Upgrade software-tool, kan middels een PC met
USB aansluiting, verbonden aan de Pearl centrale, de firmware
worden geüpgrade. (Inclusief lus-firmware).
Compatibiliteitstabel tussen software en firmware
Centrale
1.11
NIEUW
Lus
1.08
NIEUW
Communicatiekaart
1.02
Netwerkkaart
1.03
PSU (Voeding)
1.00
Herhaalbord (LCM Mimic)
1.01
Designer Tool (ITS)
1.05
Panel Configuration Tool (ITS)
1.11
NIEUW
Compatibel met alle Pearl versies
Log Download (ITS)
1.11
NIEUW
Te installeren met Configuratie-tool (ITS)
Firmware Update Tool
1.0.0.1
Compatibel met netwerkkaart versie 1.02 en
voorgaande Pearl versies
HONEYWELL LIFE SAFETY SA
Belgium Office:
The Netherlands Office:
Liège Airport Business Park
Burgemeester Burgerslaan 40
Building B50
5245 NH ’s-Hertogenbosch
4460 Grace-Hollogne
The Netherlands
Belgium
T: +32 (0)4 247.03.00
T:+31 (0)73 627.32.73
F: +32 (0)4 247.02.20
F:+31 (0)73 627.32.95
W: www.notifier.be
W: www.notifier.nl
[email protected]@notifier.nl
Datum:
31/07/2009
Date: 01/05/2015
Doc.
nummer: PRNNL_NOT_B501AP_0109
Doc.Number:
Notifier TB1502NL
Vereist Configuratie-tool (ITS) versie 1.11
Download