POC MPM 2013-02-18 Infodagen - Opleiding

advertisement
OPLEIDINGSPROGRAMMA MILIEU- EN PREVENTIEMANAGEMENT
Oude programma (onder voorbehoud)
Student:
BACHELOROPLEIDING
1e Bachelorfase
3e Bachelorfase
SP
1s
Milieu
Inleiding tot
milieuwetenschappen
Biologie
Anorganische chemie
Organische chemie
Preventie
Inleiding tot welzijns- en
preventiemanagement
Beschrijvende anatomie
Functionele anatomie
Fysiologie
Fysica: mechanica
Fysica: licht en geluid
Energievoorziening
Management
Psychologie
Burgerlijk recht
Micro-economie
Bedrijfsmanagement
MASTEROPLEIDING
2e Bachelorfase
Enige Masterfase
SP
2s
4
6
4
1s
Milieu
Milieurecht
Ecologie
Milieumanagement
Milieurapportering
SP
2s
7
3
3
4
1s
Milieu
Milieutechnologie I
Milieutechnologie II
Energiemanagement
Milieu-economie
SP
2s
3
3
1s
2s
Milieu
Advanced Environmental Economics and
Management
6
Preventie
Advanced Occupational Health and
Safety Management
6
4
3
3
3
3
3
4
3
Preventie
Veiligheid en risicobeheer
Toegepaste materiaalkunde
Recht i.v.m. welzijn op het werk
Fysica: elektromagnetisme
Gevaarlijke producten
Arbeidspathologie
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
Duurzaam ondernemen
Filosofie m.b.t. duurzame
ontwikkeling
3
Onderzoek
Onderzoeksmethoden en
informatievaardigheden
3
30
30
Management
Macro-economie
Kostencalculatie en investeringsanalyse
Arbeids- en organisatiepsychologie
3
4
3
3
3
3
3
3
Management
Sociaal recht
3
3
3
4
Duurzaam ondernemen
Sociologie m.b.t. duurzaam
ondernemen
Onderzoek
Statistiek I
Projectwerk milieu
Preventie
Welzijns- en preventiemanagement
Ergonomie en biomechanica
Arbeidsfysiologie
Ergonomie: risicobeheersing
Cognitive Ergonomics
Bedrijfsveiligheid
Psychosocial Aspects and Stress at
Work
Safety Psychology
3
3
8
27
33
Duurzaam ondernemen
International Project CSR
Economie en ethiek m.i.v. RZL1
1,5
3
Onderzoek
Statistiek II
Projectwerk preventie/ ergonomie2
1,5
3
10
30,5
29,5
Management
Groepsdynamica
Bedrijfsproject: Interdisciplinair
Assessment Project
Projectmanagement
Duurzaam ondernemen
Sustainable Development
Corporate Social Responsibility
Sustainable Management
Onderzoek
Toegep. kwantitatieve onderzoeksmeth.
Toegep. kwalitatieve onderzoeksmethoden
Masterproef
4
4
3
4
4
4
3
3
9.5
9.5
30,5
29,5
5
 Studiepunt (SP): de internationale maat voor de tijd die een student gemiddeld moet besteden aan een opleidingsonderdeel en staat voor 25 à 30 uren onderwijs-, leer- en examenactiviteiten. Concreet: een OPO van 3 SP veronderstelt min. 75u
studietijd waarvan 26u onderwijstijd (wekelijks 2u gedurende 13 weken = 1 semester) en + 50u studeer- en examentijd ---> vereiste gemiddelde studietijd: + 40u per week
 1 Religie, zingeving en levensbeschouwing
 2 De studenten kiezen één van beide projectwerken
Milieu- en Preventiemanagement
Je job
Hoe kan jouw carrière eruit zien?
16
Duurzaamheid is de toekomst volgens Bram
“Ik ben aan de slag als Milieucoördinator bij Audi Brussels. Ik volg bodemsaneringen op, beheer de afvalstromen, formuleer milieuadviezen… Dankzij het lessenpakket, bedrijfsbezoeken en gastcolleges kreeg ik al tijdens
mijn opleiding een goed beeld van de werkpraktijk. Duurzaamheid wint
meer en meer aan belang. Jobzekerheid is dan ook een troef.”
Jelle heeft een veelzijdige functie
“Milieu- en Preventiemanagement is een dynamische opleiding die je tal
van carrièremogelijkheden biedt. De ruime basiskennis komt me als
Environment, Health and Safety Consultant bij Abesco erg van pas.
Ik bied ondersteuning bij het milieu- en veiligheidsbeleid van diverse
ondernemingen.”
Inge brengt ‘safety first’ in de praktijk
“nadat ik ben afgestudeerd, ben ik meteen aangeworven als Quality,
Health, Safety and Enviroment Advisor bij Jan De nul Group, internationaal baggeraar. Zopas heb ik een grote opdracht achter de rug
in Australië. Aan boord van het schip begeleid ik mijn collega’s op het
vlak van veiligheid en risicobeheer. Daarbij zijn psychologisch inzicht en
communicatie cruciaal.”
Philip doet innoverend onderzoek
“Ik werk als onderzoeker bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO). In opdracht van KMO’s, multinationals en overheidsinstanties voer ik duurzaamheidsevaluaties uit van producten en diensten.
Daarnaast stel ik de nieuwe milieuvergunningenwegwijzer mee op. Dankzij mijn brede opleiding ben ik thuis in heel wat milieu-, preventie- en
duurzaamheidsgebonden zaken.”
Al snel groeide Katrien door tot een kaderfunctie
“Als veiligheidsingenieur bij Danone heb ik een heel gevarieerd takenpakket. Ik ontwikkel nieuwe systemen en procedures, geef opleidingen,
voer audits uit en begeleid risicoanalyses. Kortom, ik zoek creatieve en
werkbare oplossingen zodat onze medewerkers in veilige omstandigheden kunnen werken. Ik ben gestart als junior manager en werd al
na 2 jaar manager op kaderniveau.”
Oud-student Dominic werkt aan een veilig en milieuvriendelijk
ziekenhuis
“Sinds twee jaar ben ik HSE-manager in het Ziekenhuis OostLimburg. HSE staat voor Health, Safety en Environment. Mijn
takenpakket is heel ruim: arbeidsveiligheid, ergonomie,
risicoanalyses, organiseren van evacuatieoefeningen,
rampenplanning en milieubeleid. Mijn studententijd was een absolute
meevaller. Het verraste met hoe studentvriendelijk Brussel is.
17
Download