kernbegrippenlijst-bonustoets-economie-havo-4-1

advertisement
Kernbegrippenlijst bonustoets economie
Havo 4
gevangenendilemma
Een situatie waarbij twee partijen voor de keus staan samen te werken of niet,
waarbij samenwerken meer oplevert dan niet samenwerken.
dominante strategie
De strategie die het meest oplevert, ongeacht de strategie van de ander.
meelifter
Iemand die profiteert van de inspanningen van een ander.
bindende afspraak
Een afspraak waar je (juridisch) niet van af kunt.
ruilen over de tijd
Geld verdienen en uitgeven gebeurt in verschillende periodes.
consumeren
Het kopen van goederen en diensten door gezinnen (particuliere consumptie) en
overheid (overheidsconsumptie) om in bestaande behoeften te voorzien.
brutoloon
Het loon voor aftrek van belastingen en premies.
belastbaar inkomen
Bruto inkomen min aftrekposten.
aftrekpost (bijvoorbeeld de hypotheekrente)
Bedrag dat bij de berekening van het belastbaar inkomen in mindering mag worden
gebracht op het brutoloon en waarover dus geen loonheffing betaald hoeft te worden.
loonheffing
Het bedrag dat als voorheffing van de inkomstenbelasting en de premie
volksverzekeringen wordt ingehouden op het brutoloon.
marginaal tarief
Het belastingpercentage belasting dat je betaalt indien je één euro meer zou gaan
verdienen.
nivellering
De inkomensverschillen worden in verhouding kleiner.
progressief belastingstelsel
Een belastingstelsel waarbij het gemiddelde belastingpercentage stijgt als het
inkomen toeneemt.
heffingskorting
Een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen loonheffing.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards