ZIEKENHUISHYGIENE ……. en verhaal van driehoeken ?

advertisement
42ste Week van de Verpleegkundigen
Verpleegkundigen Infectiebeheersing
Oostende - 14/03/2016
ZIEKENHUISHYGIENE
……. en verhaal van
driehoeken ?
VAN LIESHOUT Hemlata
Verpleegkundige referente
JOUDART Françoise
Zorgmanager verantwoordelijk voor de aanwerving en begeleiding van nieuwe aangeworvenen
VELGHE Yves
EM-MISS (Solvay Brussels School)
Support Manager Zorgdirectie UVC Brugmann
Zorgmanager Ziekenhuishygiëne
Voorzitter Association Belge des Infirmiers en Hygiène Hospitalière
Lid NVKVV Win
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
1. Het UVC BRUGMANN
35 zorgeenheden - 2 spoedgevallendiensten + 1 MUG
Bevallingskwartier (7 zalen)
2 hemodialyse diensten- 15 Operatiezalen - 2 Sterilisatiediensten - Polikliniek, Radiologie,...
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
2. Het V.P.D
3
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
Een strategisch management
in 4 perspectieven
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
3. De Bermuda Driehoek
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
De Diensthoofd
ziekenhuishygiène
Oceaan
Dienst
hoofd
HV
De golf van de
Hoofdverpleeg
kundige
De referent
ziekenhuishygiene
zee
ZHR
…De Bermuda driehoek en
Ziekenhuishygiene
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
………. Driehoek 1 !
Verpleegkundig directeur
Klinische Functies
Hiërarchische Functies
Stafmedewerker Verpleegkunde
Zorgmanager
Verpleegkundig specialist( Expert)
Hoofdverpleegkundige
Referentieverpleegkundige
Adjunct Hoofdverpleegkundige
Niet verworven
Beginner
Gevorderde
Professionneel
Competentie evolutie
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
4. De rode draad
• Elke patient heeft recht op kwaliteitszorg …….
waaronder ook op vlak van ziekenhuishygiëne.
• Elke verpleegkundige moet zich kunnen ontplooien
in zijn professionnele leven op basis van een
professionneel ontwikkelingsplan
Zal ik minder ziek zijn bij
mijn vertrek dan wanneer ik
binnenkwam ????
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
4. En nu ?
Begeleiding van de referent
verpleegkunde
Ref. Vpk – HVpk – Zorgmanager ?
KNOW-HOW
(een
voorgeschreven
handeling
uitvoeren)
KUNNEN HANDELEN EN
ONDERHANDELEN
( complexe situaties en
gebeurtenissen beheren; initiatief
nemen ; het hoofd bieden aan
gebeurtenissen ; samenwerken)
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
….. Driehoek 2 !
11
Ecole de Cadres
T.F.E. :« Accompagnement de l’infirmier référent par
le cadre de santé » Juin 2013
H. Van Lieshout (Promoteur F. Joudart)
• Overdracht van de expertise
• Mededeling van de informatie
Communicatie van de data ’s en ontmoetingen
• Mededeling van de vereiste vormingen
• Feedback van de resultaten
• Feedback over de vaardigheden
• Competentie management
•Organisatie van de ontmoetingen
•Organisatie van de vormingen
•Opvolging van de referenten
.Verschuivingen van referenten
•Controle van de resultaten
•Ondersteuning in de expertise
•Ondersteuning in de functie
• Aanwezigheid /deelneming aan de vergadering
• Communicatie van de verschuivingen
•Feedback van de individuele opvolging (POP)
•Feedback van de resultaten
• Beheer van de incidenten
Autonomie
Verantwoordelijkheden
Partnerschap
Ondersteuning
• Evaluatie in de functie (FG)
• Opvolging van de professionele objectieven(POP)
•Delegatie van verantwoordelijkheden
•Organisatie van werkschema
• Opvolging van resultaten
• Controleren van de resultaten
• Opvolging van de projecten
• Overdracht van gekregen informatie
• Opstarten van de projecten
• Aanwezigheid /deelneming aan de vormingen
• Het aanwenden van de vaardigheden
• Feedback over incidenten
• Persoonlijke vormingen en aanwezigheid op de
vergaderingen
•Informatie van de operationeel leidinggevende
•Opstarten van procedures
•Opstarten van projecten
•Opvolging van de resultaten
• Feedback over de incidenten
•Vorming van collega’s /studenten
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
………. Driehoek 3 !
De natuur van ieder mens is er op uit de mogelijkheden
en talenten te ontplooiing te brengen
BEHOEFTENHIËRARCHIE VAN MASLOW
H. Van Lieshout
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
5. Doelstelling van het Project
Professioneel OntwikkelingsPlan
Invoegen van feedback en invraagstelling met als doel het
vaardigheidsniveau en de persoonlijke ontplooiing van onze
medewerkers te verhogen.
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
5.a. Indicatoren ziekenhuishygiene
Gunstige hulpmiddelen creëren voor de opvolging van ons
personeel in hun specialiteit (Indicatoren Verpleegkundig en
Paramedisch Departement)
Ziekenhuishygiene
Bijkomende voorzorgsmaatregelen
Rechtvaardige
Gelijksoortige
Handhygiene
HAO houders volle flessen
Dragen van juwelen, nagellak, ringen
MRSA
Screening
Nosocomiaal
Referenten
Aantal referenten
Aanwezigheid op vormingen met uitleg bij
afwezigheid
Feed-back tijdens teamvergaderingen
Vaardigheden van de referent aanhalen in FG
(1x/jaar)
14
< 100%
< 75%
< 80%
< 100%
> 75% >100%
> 80% > 100%
< 100%
< 100%
100%
100%
100 %
100%
> 100%
> 100%
< 80%
> 80% < 100%
100%
< 80%
< 60%
> 80% < 100%
> 60% < 75%
100%
> 75%
Pas fait
Fait
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
5.b.1. Indicatoren POP &
Referentievaardigheden
Invoeren van een procedure voor het evalueren van de vaardigheden
• Door het opvolgen van de Persoonlijke Ontwikkelingsdoelstellingen
• Door regelmatige functioneringsgesprekken (1x/jaar) op basis van een
Referentie Vaardigheden
POP & Referentievaardigheden
[Aantal personen] POP nieuwe aangeworvenen/
[Aantal] FG in proefperiode
[Aantal personen] POP referenten (Hygiene, ICANE,
Geriatrie, Patientendossier (op computer) / [aantal]
referenten
[Aantal personen] POP collega’s / [Aantal] Totaal
eenheid behalve nieuwe aangeworvenen
[Aantal personen] FG / [Aantal] Totaal eenheid
[Aantal] Signalementsfiches +
[Aantal] Signalementsfiches -
15
< 80%
80% < > 100%
100%
< 50%
50% < > 75%
> 75%
< 50%
< 85%
50% < > 75%
> 85% < 95%
> 75%
> 95%
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
16
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
5.b.2. Referentie Vaardigheden
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
5.c. Vorming van de referente
Te kort aan motivatie
MOGEN
KENNEN
WILLEN
Te kort aan competentie
Te kort aan middelen/steun
………. Driehoek 4 !
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
5.c. Project: Vormingstraject
…….. Voorrang voor de betrokken referenten (Positieve
signalementsfiche- gekozen door ZM)
Kick Off
Kennismaking
Technische vorming
Individuele
feedback
Module 1 : Feedback : Een leermiddel voor uw collega (1,5 dag)
Overdracht
van de groeps
expertise
Module 2 : Groepsanimatie: Een leermiddel voor het team
Module 3 : Samen een project tot een goed einde brengen
Technische
vorming
Technische
vorming
Technische
vorming
Technische
vorming
Technische
vorming
Domein
ICANE
Domein
Dossier
Domein
Geriatrie
Domein
Hygiene
Domein
Wondzorg
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
F.Joudart
Vormingsprogramma(max 15)
19/11/2014 (1d)
De feedback : Een leermiddel voor uw collega (1/2)
Overdracht
Oefeningen omtrent feedback (geven en krijgen)
10/12/2014 (1/2d)
De feedback : Een leermiddel voor uw collega (2/2)
Overdracht
In groep een overdrachtsthema voorbereiden
6/2/2015 (1d)
De overdracht van de expertise : Een leermiddel voor het team (1/2)
Overdracht
Afronden van de presentatie rond het gekozen thema
6/3/2015 (1d)
De overdracht van de expertise : Een leermiddel voor het team (2/2)
Overdracht
Presentatie van het thema in team en feedback
16/9/2015 (1/2d)
Samen een project tot een goed einde brengen– theorie en verantwoordelijken
(kaderleden)
23/9/2015 (1d)
Samen een project tot een goed einde brengen (1/4)
Overdracht
Ontmoetingen plannen en het project omschrijven
18/11/2015 (1d)
Samen een project tot een goed einde brengen (2/4)
Overdracht
Ontmoetingen plannen en de fases in het project plannen
20/01/2016 (1/2d)
Samen een project tot een goed einde brengen (3/4)
Overdracht
Controlepunten voor de resultaten
30/03/2016 (1/2d)
Samen een project tot een goed einde brengen (4/4)
Overdracht
Controlepunten voor de resultaten
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
Fase 1 : Het
probleem
omschrijven
Controlepunt
1
Fase 2 : Ideeën
opstellen
Controlepunt
2
Fase 3: Actieplan
opstellen &
plannen
Controlepunt
3
Fase 4: Uitvoeren
Controlepunt
4
De controlepunten zijn de ontmoetingen tussen de referent, de
hoofdverpleegkundige, de zorgmanager en de verantwoordelijke
van het expertisedomein.
De controlepunten geven de momenten aan die voorzien zijn
voor:
De presentatie van het dossier
Het verloop van de vorige fase te analyseren
De planning van de volgende fase analyseren en goedkeuren
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
23
De vorming van de referenten
ziekenhuishygiene: 5 projecten
Eenheid
Onderwerp
5 projetsZHRen cours
Hemodialyse
Marie Paul
MORS
Uniformiseren van de aansluitingstechniek
bij hemodialyse patienten die drager zijn
van een arterio veneuze fistel.
Mobiel
Florence
MONEVONDO
De omgeving van de patient en de
voorzorgsmaatregelen
Readaptatie
Daphrose
MUKAGASANA
De specifieke voorzorgsmaatregelen bij
readaptatie (=revalidatie)
Geneeskunde
Mario AMORIM
SILVA MOTA
Management centrale catheters
Geneeskunde
Francoise
AZEUFACK
Afvalbeheer gelinkt aan de
voorzorgsmaatregelen
Y. Velghe
23
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
6. Conclusie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
«Officiële» plaatsing van de referenten ziekenhuishygiene binnen het UVCB + Kick Off
Opstellen van de referentievaardigheden van de verpleegkundige
Gebruik van de hulpmiddelen POP (professionele doelstellingen)
Missie en rol van de referenten – Specifieke en algemene vormingen
Gebruik van de hulpmiddelen FG (functioneringsgesprek)
Opvolging van de indicatoren Verpleegkundig en Paramedisch departement van de
hoofdverpleegkundigen met het diensthoofd
Eindwerk:« Begeleiding van de referent door het zorgkaderlid »
Vorming en opvolging van de hoofdverpleegkundige bij de voorbereiding en de
realisatie van de gesprekken (FG)
Feedback driehoeksrelatie tussen hoofdverpleegkundige – Referent– Diensthoofd
Integratie van de functie van de referent in de indicatoren van het V.P.D.
Vorming en opvolging van de hoofdverpleegkundigen in de opvolging van de
persoonlijke doelstellingen (POP)
Invraagstelling van de vorming van de referenten
Opvolging van de referenten(POP inbegrepen) door de V.Z.H.
Specifieke referentievaardigheden voor de referent
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
7. Finale conclusie
• Autonomie en verantwoordelijkheid
• Verduidelijking van de rol en de
verantwoordelijkheden( cf. Wet)
• Medewerking van iedereen
• Steun van de Directie
• Indicatoren(Strategie)
• Invraagstelling
• S.M.A.R.T. Principe
• Bewustmaking van de referentenrol
-Noso–info
VERPLEEGKUNDIGE
ZIEKENHUISHYGIENE
- IRIS /ABIHH/ NVKVV Win
- Indicatoren kwaliteit van de ziekenhuishygiëne
http://www.nsih.be/download/IQ/IQ_rapport%20final_adapt%E9%20selon%20commentaires%20PRs_final_vs3.
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
27
Het nationale rapport
"Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne”
A. Metango
J. Bonte
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
28
Clés
du succès
8.Sleutels
tot……..
succes...
• Structuur
• Dezelfde golflengte behouden
•Erkenning Leadership
•Kunnen voorspellen
•Assertiviteit
•Durven (Lessons Learned)
•Innovatie/Creativiteit
•…. Humor
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
29
• Evaluatie, invraagstelling en indicatoren dragen bij
aan de stap naar constante verbetering
Plan
Do
Act
Check
… altijd de
patient
centraal zetten
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
International Federation of Infection Control
In large hospital, the Infection Control Nurse
can train LINK nurses. These individuals
have special responsability for maintaining
good infection control practices and
education within their clinical departements.
This person is the LINK between the
Infection ward and helps identify problems,
implement solutions and maintain
communications”.
Bedankt voor
uw aandacht
DECOSTER C, Advies met betrekking tot
de organisatie van ziekenhuishygiëne,
Brussel, F.O.D., 10 November 2005, p. 10
24/03/2016
CHU-UVC BRUGMANN – Membre du réseau Iris
Download