Fasen in de ontwikkeling Prenataal Bevruchting tot geboorte Baby

advertisement
Fasen in de ontwikkeling
Bevruchting tot geboorte
Geboorte tot 2 jaar
2-6 jaar
6-11 jaar
11-18 jaar
18-40 jaar
40-65 jaar
65 jaar tot overlijden
Prenataal
Baby en peuter
Vroege kindertijd
Midden-kindertijd
Adolescentie
Vroege volwassenheid
Midden-volwassenheid
Late volwassenheid
Freud
Oraal
Anaal
Fallisch
Latentie
Genitaal
Vergelijking verschillende theorieën
Erikson
Piaget
Vertrouwen  wantrouwen
Sensori-motorisch
Autonomie  schaamte
Pre-operationeel
Initiatief  schuld
Concreet-operationeel
Vlijt  minderwaardigheid
Formeel-operationeel
Intimiteit  isolement
Identiteit  verwarring
Generativiteit  stagnatie
Ego-integriteit  wanhoop
Piaget
Sensori-motorisch
0-1 jaar
Pre-operationeel
2-7 jaar
Concreet-operationeel
Formeel-operationeel
7-11 jaar
11 jaar en meer
Vertrouwen  wantrouwen
Autonomie  schaamte
Initiatief  schuld
Vlijt  minderwaardigheid
Intimiteit  isolement
Identiteit  verwarring
Generativiteit  stagnatie
Erikson
Geboorte tot 1 jaar
1-3 jaar
3-6 jaar
6-11 jaar
Adolescentie
Vroege volwassenheid
Midden-volwassenheid
Ego-integriteit  wanhoop
Late volwassenheid
Oraal
Freud
Geboorte tot 1 jaar
Zintuigen gebruiken om de
wereld te ontdekken
Symbolische gedachten en
spel
Meer georganiseerd
Complexe abstracte
gedachten
Het geven van de papfles
Zelf jas aandoen
Spel spelen
Hard werken op school
Welk beroep wil ik later?
Relaties
Je hebt zelf kinderen, je
geeft je kennis door op
werk
Je kijkt terug op je leven,
het zou een geheel moeten
zijn
Bevrediging via de mond
Anaal
1-3 jaar
Fallisch
3-6 jaar
Latentie
6-11 jaar
Genitaal
Adolescentie
Te maken met zindelijkheid,
ontlasting
Meisjes hebben interesse in
hun papa, jongens in hun
mama. Later wisselt dit en
spiegelen ze zich aan het
eigen geslacht
Uitstel, het kind verliest de
aandacht
Verschil man-vrouw
Verschillende theorieën, gericht op verschillende domeinen van ontwikkeling
Elke theorie heeft een opvatting over de 3 basisvragen (zie tabel in boek)
Psychoanalyse
Behaviorisme & sociaal leren
Piagets cognitieve ontwikkelingstheorie
Informatieverwerking
Cognitieve ontwikkelingsneurowetenschap
Ethologie en evolutionaire psychologie
(contextueel)
Vygotsky’s socioculturele theorie
(contextueel)
Ecologische theorie
(contextueel)
- Cfr. Freud
- Kinderen gaan door een reeks stadia
waarin conflicten tss biologische driften en
sociale verwachtingen psychisch
functioneren
- Id  Ego  Superego
- Klassieke en operante conditionering
- Sociaal leren
Rol van cognitief
Persoonlijke normen en zelf-effectiviteit
Prijzen  verwijten
- Cfr. Piaget
- Kinderen bouwen actief kennis op door
omgaan met en verkennen van wereld
- Adaptatie
- Aanpassingen om evenwicht te bereiken
- Menselijke geest is systeem dat
symbolen manipuleert en waar info
doorstroomt
- Gebruik van flowcharts
Bestuderen van relaties tussen
verandering in de hersenen of tussen
ontwikkeling van denken en gedrag
- Bestudeert aanpassingswaarde van
gedrag en geschiedenis ervan in evolutie
- Imprinting  kritische&gevoelige periode
- Cognitieve ontwikkeling is en sociaal
gemedieerd proces
- Sociale interactie is nodig
- Verschillende niveaus
- Mens ontwikkelt binnen complex systeem
van relaties en is beïnvloed door
verschillende niveaus van omgeving
Download