Inmeetwijzer - Stel zelf uw Sentimo Radiator Design Cover samen

advertisement
Inmeetwijzer
Maak uw keuze uit drie mogelijkheden...
De Sentimo design radiator cover biedt drie mogelijkheden om uw bestaande radiator een
nieuwe look te geven.
Mogelijkheid 1
Bedekking van de radiator inclusief de
radiatorkraan en de leidingen.
Uitsluitend mogelijk bij toepassing van een
niet-thermostatische radiatorkraan.
Mogelijkheid 2
Bedekking van de radiator exclusief de
radiatorkraan en inclusief de leidingen.
Mogelijkheid 3
Bedekking van alleen de radiator.
2 •
Uitzonderingen:
In de twee afbeeldingen hiernaast steekt
de radiatorkraan boven of vóór de
radiator uit. Hierdoor kan de Sentimo
radiatorbekleding niet over de hele
radiator én de radiatorkraan geplaatst
worden. U kiest dan voor optie 2 of 3.
3 •
Opmeten van de radiator...
Vul per radiator de gemeten afmetingen in op het online bestelformulier in
kolom D, H en L.
De lengte van uw huidige situatie mag
maximaal 3020 mm zijn en de maximale
hoogte 1020 mm.
U dient de maten op te meten in millimeters.
Op basis van de door u gemeten afmetingen, wordt de uiteindelijke afmeting van de
radiatorbekleding in de Sentimo webshop
berekend. Deze ‘Sentimo’-afmeting is iets
ruimer dan de werkelijke afmeting van uw
radiator. Dit is noodzakelijk voor een goede
montage. Controleer of deze maat binnen
de beschikbare ruimte past, voordat u
definitief bestelt.
Diepte:
Meet de volledige diepte van de radiator.
Let op: u dient te meten vanaf de muur tot
en met de uitstekende delen (de ‘golven’)
aan de voorkant van de paneelradiator.
Noteer deze diepte op het online
bestelformulier bij kolom D.
Hoogte:
Meet de volledige hoogte vanaf de onderkant van de radiator tot de bovenkant van de
radiator. Noteer deze hoogte op het online
bestelformulier bij kolom H.
4 •
Lengte variant 1:
Lengte variant 2:
Lengte variant 3:
(Uitsluitend mogelijk bij toepassing van een nietthermostatische radiatorkraan.)
Bedekking inclusief de radiatorkraan en
de leidingen.
Meet de lengte van de paneelradiator van
de radiatorkraan tot en met de leidingen.
Noteer deze lengte op het online
bestelformulier bij kolom L.
Bedekking exclusief de radiatorkraan en
inclusief de leidingen.
Meet de lengte van de paneelradiator inclusief de leidingen. Noteer deze lengte op het
online bestelformulier bij kolom L.
Bedekking exclusief de radiatorkraan en
exclusief de leidingen.
Meet de lengte van de paneelradiator van
links naar rechts, inclusief de ontluchtingsnippel. Noteer deze lengte op het online
bestelformulier bij kolom L.
5 •
Inmeetgegevens
Vul per radiator de gemeten afmetingen
in en neem deze over op het online
bestelformulier in kolom D, H en L.
Gemeten afmetingen
D
Diepte mm
H
Hoogte mm
L
Lengte mm
1
2
3
4
5
6
7
6 •
Download