Slingeland Ziekenhuis werkt aan betere bereikbaarheid

advertisement
slingeland ziekenhuis
Betrokken, deskundig, gastvrij!
Nieuws van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem • Kruisbergseweg 25 • Postbus 169 • 7000 AD Doetinchem • T (0314) 32 99 11 • www.slingeland.nl • Januari 2016
Slingeland Ziekenhuis werkt aan betere bereikbaarheid
Oplaadpunt voor elektrische fietsen,
zorg op afstand en speciale app
Het Slingeland Ziekenhuis wil zijn bereikbaarheid verbeteren.
Daarvoor zijn diverse projecten gelanceerd. Zo is onlangs een
oplaadpunt voor elektrische fietsen in gebruik genomen, waar
patiënten en bezoekers gratis hun fiets kunnen opladen. Maar
er zijn meer projecten.
Het oplaadpunt bevindt zich bij de
fietsenstalling nabij de hoofdingang
van het Slingeland Ziekenhuis. Er kunnen twaalf fietsen tegelijk worden
opgeladen. De stroom wordt opgewekt met zonnepanelen. Deze staan
in verbinding met het elektriciteitsnet, zodat het oplaadpunt ook werkt
als er weinig of geen zonlicht is.
Met het gratis oplaadpunt wil het
Slingeland Ziekenhuis mensen stimuleren om met de fiets te komen in
plaats van met de auto. Het ziekenhuis kampt namelijk met een structureel parkeerprobleem.
Het oplaadpunt is een onderdeel van
een groter project rond verbetering
van de bereikbaarheid van het Slingeland Ziekenhuis. Het ziekenhuis is
één van de deelnemende instellingen aan het project stedelijke bereikbaarheid Doetinchem. Het doel van
dit project is om samen met onder
meer de gemeente Doetinchem, de
provincie Gelderland en Achterhoek
2020 de bereikbaarheid van de sociale voorzieningen in de regio te
verbeteren. Daarbij fungeert het
Slingeland Ziekenhuis als ‘proeftuin’
om slimme oplossingen te bedenken
voor een betere bereikbaarheid van
de kleine kernen.
Project ‘In Beeld’
In het kader van veranderende zorg
en een betere bereikbaarheid heeft
het Slingeland Ziekenhuis meerdere
projecten. Bijvoorbeeld het project ‘In
Beeld’, waarin het Slingeland Ziekenhuis samenwerkt met Sensire. Dit is
een project rond zorg op afstand, dat
zich richt op patiënten met een chronische ziekte. Deze patiënten hebben
een iPad in bruikleen en worden op
afstand gemonitord. Bij verandering
in het ziektepatroon neemt een ge-
Bij het oplaadpunt kunnen bezoekers gratis hun elektrische fiets opladen. Op de foto links Bert Wierenga (staffunctionaris
veiligheid) en rechts Rudy Berendsen (teamleider logistiek). foto marcel rekers
specialiseerd verpleegkundige of
het Medisch Service Center van Sensire via de iPad contact met hen op.
Meestal volstaat dit beeldcontact. Indien nodig brengen de medewerkers
van Sensire de verpleegkundigen
van het Slingeland Ziekenhuis op de
hoogte, die dan direct in actie komen.
Dankzij deze zorg op afstand hoeven chronische patiënten minder
vaak naar het ziekenhuis te komen. Prettig voor de patiënt en
het vermindert de verkeersdruk
en parkeerdruk bij het ziekenhuis.
De app Ritsz
Een ander project betreft de app
Ritsz. Deze app is bedoeld om medewerkers meer samen te laten reizen
en straks ook patiënten. Op dit mo-
‘Diner aan bed’ voor bezoekers
Tussen de middag en ’s avonds mee-eten met de patiënt
Vrijwel iedere dag maken meerdere bezoekers gebruik van de service
‘diner aan bed’. “Onze medewerkers gastenservice maken patiënten
en bezoekers hierop attent”, vertelt Jeroen Mulder, teamleider van de
centrale keuken. “Soms eten bezoekers mee uit praktische overwegingen, maar vaak voor de gezelligheid. Zeker als patiënten lang hier
verblijven, is het fijn om samen te kunnen eten.”
Iedere dag maken meerdere bezoekers gebruik van ‘diner aan bed’.
Op de achtergrond Jeroen Mulder, teamleider van de centrale keuken.
foto charles keijser
Het Slingeland Ziekenhuis biedt bezoekers de mogelijkheid om
mee te eten met patiënten. De service heet ‘diner aan bed’ en het
kan zowel met de broodmaaltijd tussen de middag als de warme
maaltijd ’s avonds. Een service die erg op prijs wordt gesteld.
‘Zag er super uit, iedereen vond het heerlijk’ en ‘Zo toch samen kunnen eten met de kerst’. Het zijn zomaar wat reacties die binnenkomen bij de centrale keuken van het ziekenhuis, die bezoekers spontaan achterop de menukaarten schrijven.
Bon kopen
Om van de service gebruik te kunnen maken, koopt de bezoeker een
bon bij de centrale receptie. Een bon voor een broodmaaltijd (lunch)
kost e 3,50. Daarvoor krijgt u soep, brood met beleg, (karne)melk en
koffie of thee. Dit hoeft niet van tevoren gereserveerd te worden.
Tussen de middag komt de broodserveerwagen en die is altijd ruim
voorzien om ook bezoekers mee te laten eten.
Een bon voor de warme maaltijd (’s avonds) kost e 8,00. Daarbij liefst
voor uiterlijk drie uur ’s middags aangeven wat u wilt eten. De warme
maaltijd bestaat uit een hoofdgerecht, met altijd wat rauwkost erbij
en een nagerecht.
Verjaardagsmenu
Mee-eten met de patiënt betekent dat u buiten de officiële bezoektijden bij de patiënt bent. Dat is geen probleem. Goed om te weten:
om praktische redenen kan maar één bezoeker tegelijk mee-eten met
de patiënt.
“Dan is er nog een speciale service: het verjaardagsmenu”, zegt
Jeroen Mulder. “Voor patiënten die jarig zijn of bijvoorbeeld een
huwelijksjubileum hebben, hebben we een speciale menukaart. Deze
maaltijd is gratis voor de bezoekers.”
ment wordt het getest door medewerkers uit een bepaald gebied. Zij
hebben een gebruikersgroep, waarmee zij onderling kunnen regelen
om met elkaar naar en van het werk
te reizen. De bedoeling is om de app
in 2016 over het hele ziekenhuis uit
te rollen en daarna ook patiënten en
bezoekers deze app aan te bieden.
agenda
Voorlichtingsbijeenkomsten
Bevallen:
thuis of in het ziekenhuis
Dinsdag 2 februari
Aanvang 19.30 uur
Spataderen
Donderdag 4 februari
Aanvang 19.30 uur
Knieprothese
Vrijdag 5 februari
15.45 uur tot 17.00 uur
Voor deze bijeenkomst
is aanmelding niet nodig!
Voedselallergie bij kinderen
Maandag 15 februari
Aanvang 19.30 uur
Heupprothese
Vrijdag 19 februari
15.45 uur tot 17.00 uur
Voor deze bijeenkomst
is aanmelding niet nodig!
Heeft u belangstelling? Meldt u zich
dan aan bij Bureau Patiëntenvoorlichting op 0314 - 32 96 37
of via [email protected]
Actuele informatie zie ook
www.slingeland.nl
Download