Psychoanalyse en neurowetenschap. De geest in de

advertisement
Mark Kinet & Ariane Bazan (Red.)
Psychoanalyse en neurowetenschap.
De geest in de machine.
(Reeks Psychoanalytisch Actueel 14)
Uitgave: 2010
ISBN:9789044127126
Aantal Pagina's:261 blz.
Prijs: €29,50
Uitgever: Garant Uitgevers nv
Een actuele psychoanalyse dient zich te verhouden tegenover eigentijdse wetenschappelijke, maatschappelijke
en culturele ontwikkelingen. Zo maakten bijvoorbeeld de neurowetenschappen de voorbije decennia grote
sprongen voorwaarts. Eindelijk kan worden aangetoond dat structuur èn werking van de hersenen door
omgevingsfactoren waaronder psychotherapie worden beïnvloed. Dankzij diverse technologieën kunnen niet
alleen de anatomie, maar ook de werking van de hersenen gevisualiseerd worden. Voordeel is dat de per
definitie verborgen en/of onzichtbare wereld van het psychische, van gedachten, gevoelens en fantasieën
hierdoor wat meer ‘hard’ kan worden gemaakt. Er zijn wel nog vele vragen. Is het vandaag nog mogelijk
kwesties van geheugen, bewustzijn en onbewuste processen los van hun fysiologisch correlaat te onderzoeken?
Kunnen de neurowetenschappen theorieën over ontwikkeling, mentale structuur en functie, psychopathologie
en behandeling helpen valideren? Kunnen verschillende metapsychologische stromingen aan
neurowetenschappelijke bevindingen worden gecorreleerd of leiden ze tot tegenstrijdige gegevens? Zou de
recente discipline van de neuropsychoanalyse een overkoepelende theorie kunnen leveren, waarin inzichten uit
de neurowetenschappen worden geïntegreerd met een psychoanalytische aandacht voor de subjectieve ervaring?
Inhoud:
Woord vooraf. Mark Kinet en Ariane Bazan. Een algemene psychoanalytische theorie verlaten. Wat zijn de
gevolgen als we Rapaports poging in aanmerking nemen? Howard Shevrin. Betekenaars in hersenweefsel.
Bijdrage tot een fysiologie van het onbewuste. Ariane Bazan. Geestdrift voor het brein. Paul Verhaeghe. Van
neuronen en neurosen. fMRI van de ziel. Mark Kinet. Over context, geheugen, betekenis en realiteit.
Geïnspireerd vanuit Eric Kandels ‘In search of memory’. Lili De Vooght. Moederen: neurobiologisch gezien.
Nelleke J. Nicolai. De neurale basis van mentalisatie. Implicaties voor de conceptualisatie en behandeling
van de borderline persoonlijkheidsstoornis vanuit een psychodynamisch kader. Patrick Luyten, Benedicte
Lowyck, Rudi Vermote en Peter Fonagy. Lichamelijke integriteit. Lichaamsmodel, lichaamsbeeld en
identificatie. Helena De Preester en Jenny Slatman. Begrenzing en kritiek. Over de mogelijkheid van een
verhouding tussen psychoanalyse en (neuro)wetenschap. Gertrudis Van de Vijver. Creativiteit en biologie.
Lois Oppenheim.
Recensies:
De hoofdstukken zijn stuk voor stuk boeiende gedachteoefeningen. De uitwerking van de hoofdstukken
verschilt sterk…vooral bestemd voor professionals die vertrouwd zijn met psychoanalytische theorieën.
Voor hen biedt dit boek een gevarieerd overzicht van de huidige stand van zaken van de
neuropsychoanalyse.( Maaike Doeven, Tijdschrift voor Psychiatrie)
Kinet en Bazan leggen met dit boek een goede basis voor wie zich meer vertrouwd wil maken met de
neuropsychoanalyse en voorkomen dat het boek schipbreuk lijdt op een ‘Freud had toch gelijk’-klip. (Ronny
Vandermeeren, Tijdschrift voor Psychotherapie)
Bestellen:
In de boekhandel, de online winkel of rechtstreeks via Garant Uitgevers
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044127126
Download