Esoterische astrologie

advertisement
Praktijk voor persoonlijke coaching
Welkom bij de lezing
Esoterische astrologie
Dit is de Aarde in vergelijking met de
andere kleine planeten van ons
zonnestelsel.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Hier zie je opnieuw de Aarde, maar
nu staan de grotere planeten van
ons zonnestelsel er bij.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Nu halen we de zon er in vergelijking bij
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Als we nog verder dan onze zon kijken blijkt dat de zon
in vergelijking met andere sterren maar heel klein is.
Jupiter is nog slechts 1 pixel groot
De Aarde is niet meer te zien op dit beeld
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Als we dit vergelijken met Antares en Betelgeuse, dan is
onze zon nog slechts 1 pixel groot. Antares is meer dan
1000 lichtjaar van ons verwijderd.
De Aarde is maar een nietig planeetje in het grote heelal.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Hiërarchie
Zodiak
Zonnestelsel
Planeten
Aarde
Mensen
Groepen
Mens
Ziel
28-9-2013
Denken
Gevoel
Praktijk voor persoonlijke coaching
Lichaam
Bron van de esoterische astrologie
Alice Bailey
28-9-2013
Meester Djwal Khul
Praktijk voor persoonlijke coaching
Esoterische astrologie
• Esoterisch is een woord dat uit het Grieks
komt, waarbij eso ‘binnenin’ en esoteriko ‘van
binnenuit’ betekent.
• Dit betekent dat esoterische astrologie
zielsgericht is.
• De horoscoop esoterisch uitleggen is alleen
voor groei en zelfkennis te gebruiken.
• Alice Bailey schrijft vaak over het punt dat je
hebt bereikt in de evolutie.
• De mens is niet belangrijk, wel de mensheid.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Astrologie in deze tijd
• De gemiddelde mensen die met astrologie bezig zijn
doen dit vanuit het standpunt dat zij zelf belangrijk zijn.
Het is op zichzelf gericht en de meeste mensen gaan
er ook vanuit dat de aarde waarop wij leven een
belangrijke planeet is.
• D.m.v. astrologie hoopt de mens zijn of haar
bestemming te ontdekken en te weten wat te doen.
• Doordat wij denken dat de planeten, huizen e.d. onze
levensneigingen en omstandigheden bepalen, voelen
wij een geïsoleerde belangrijkheid.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Nieuwe kijk op astrologie
• Alice Bailey zegt dat er nog maar weinigen zijn die er
rijp voor zijn om met de ziel te werken.
• Het is nu mogelijk dat groepsbewustzijn meer in het
bewustzijn van de mensen gaat komen. Naarmate dit
toeneemt, zal de persoonlijkheid, die egocentrisch is
en scheiding veroorzaakt naar de achtergrond gaan.
• Hierdoor kan de ziel zich steeds meer laten gelden.
• De belangstelling in de individuele horoscoop zal dan
ook langzaam uitsterven.
• Esoterische astrologie gaat vooral om de mensheid
als geheel, de bestemming van de planeet en minder
over de persoonlijke horoscoop.
• De ziel werkt als deel van een groter geheel.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Verbondenheid
• Ons lichaam is niet een afgescheiden op zichzelf staand
voertuig.
• Ons etherische lichaam is verbonden met de mensheid die met
het etherische lichaam weer verbonden is met het planetair
etherisch lichaam en met de Zon van ons zonnestelsel.
• Onze etherische Zon is weer verbonden met de etherische
lichamen van de zes zonnestelsels.
• Door dit kosmische gouden web is een circulatie van energieën
en krachten en dit vormt de basis voor de astrologie.
• Net zoals de krachten van de planeten door de mens stromen
en daar tot uitdrukking komen op het stoffelijke gebied, stromen
deze ook door de ruimte en bepalen daar de uitdrukking en
werkzaamheden van elke vorm.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching





Het bestaan van de zeven stralen is een van de
belangrijkste hypotheses in de esoterie vlg. Alice
Bailey.
Deze leringen verschaffen een sleutel tot een
voorlopig begrip van de kosmische niveaus en onze
plaats daarin.
De hypothese is dat er een stroom is die de centrale
krachtbron genoemd kan worden.
Deze stroom verdeeld zich in 7 stromen
De 7 stralen van kosmische energie sturen energie en
bewustzijn in het universum.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching




Deze 7 fundamentele energieën kun je zien als
bouwers van het stelsel. Deze energieën worden naar
lagere natuurrijken getransformeerd. Ze zijn de
aandrijvende krachten in onze wereld en ons
persoonlijk leven. Ze bepalen de mogelijkheden,
beperkingen en uitdagingen om je doel (bewustzijn)
te bereiken.
De 7 stralen bestaan uit 3 hoofdstralen en 4
onderstralen.
De drie hoofdstralen zijn in het christendom bekend
als: vader, zoon en heilige geest.
In het hindoeïsme als: Shiwa, Vishnoe en Brahma.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching


In ons zonnestelsel staan de 7 stralen in verbinding
met de 7 sterren (Rishi’s) van de grote beer en met de
Pleiaden (7 zusters) en de hondster Sirius.
Elk van de 7 stralen die vanuit de grote beer komen,
wordt in ons zonnestelsel overgebracht door
bemiddeling van 3 sterrenbeelden met hun
heersende planeten.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching



De 3 sterrenbeelden dragen de invloeden van
de straal over naar de aarde via de Zon.
Onze Zon zorgt voor de omvorming van de
energie en brengt de energie over naar de 7
heilige planeten.
De heilige planeten (^&#$*( en Vulcanus)
brengen de omvormingen teweeg naar de nietheilige planeten ([email protected]%_) en de aarde.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching




Elke straal heeft iets in zich van de andere
straal (net als bij de regenboog).
Ons zonnestelsel is één van de zeven
zonnestelsels.
Alle stralen zijn verbonden met alle
zonnestelsels.
Elke planeet is een uitdrukking van een straal.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching




Vulcanus staat dicht bij de Zon (max. 8° v.d.
Zon).
Er zijn 7 heilige planeten en 5 niet heilige
planeten.
Heilige planeten zijn verder in ontwikkeling en
hebben een zuiverdere invloed.
Ze zijn meer verbindend en brengen de
persoonlijkheid meer in verbinding met…
Als je met de stralen gaat werken werk je met
de energie die achter de planeten werkt.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Straal
Planeten
Dierenriemtekens
1. wil en macht
Pluto en Vulcanus (h)
Ram, Leeuw, Steenbok
2. liefde wijsheid
Zon en Jupiter (h)
Maagd, Vissen, Tweelingen
3. actieve
intelligentie
Aarde en Saturnus (h)
Kreeft, Steenbok,
Weegschaal
4. harmonie door
conflict
Maan en Mercurius (h)
Boogschutter, Schorpioen,
Stier
5. concrete kennis
of wetenschap
Venus (h)
Waterman, boogschutter,
Leeuw
6. toewijding en
idealisme
Mars en Neptunus (h)
Boogschutter, Maagd,
Vissen
7 ceremoniële orde
of magie
Uranus (h)
Ram, Kreeft, Steenbok
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching



De 2de straal (liefde en wijsheid)stroomt door
de Zon van ons zonnestelsel en is voor ons
zonnestelsel dan ook het meest belangrijk.
Op aarde leven we onder de invloed van de
3de straal (actieve intelligentie).
De 4de straal (harmonie door conflict) is het
thema van de mensheid die worstelt.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching




Saturnus en de aarde zitten op dezelfde straal
(straal 3).
Saturnus is voor de aarde een erg belangrijke
planeet is.
Saturnus is de planeet die in de eerste plaats het
punt in evolutie bepaalt waar een keuze definitief
mogelijk wordt. Waar iemand bewust een
gelegenheid kan verwerpen of aangrijpen en
persoonlijke verantwoordelijkheid nemen.
Deze verantwoordelijkheid kan een erkend feit
worden in een doelbewust en geordend leven.
Onbewust geleefd is Saturnus een ramp. Bewust is het je
vormkracht.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching









De straal van de ziel, dit is de grondtoon van
iemand en deze blijft onveranderd gedurende het
hele evolutieproces van de ziel.
De straal van de persoonlijkheid.
De straal van het mentale lichaam (denken)
De straal van het astrale lichaam (emotie)
De straal van het fysieke lichaam.
De energie van de Zon in teken (+heersers).
De energie van de Ascendant (+ heersers).
Ieder mens is een verzamelplaats van de 7 stralen.
2 stralen werken overheersend en 5 stralen zijn
minder krachtig.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching







Straal 1 is niet in openbaring. Werkt wel op mentale gebieden
sinds 1975. Niet in fysieke incarnatie omdat mensen deze energie
nog niet veilig kunnen hanteren. Zonder straal 2 is deze straal
vernietigend.
Straal 2 is in openbaring sinds 1575.
Straal 3 is in openbaring sinds 1425.
Straal 4 komt langzaam in openbaring na 2025.
Straal 5 is in openbaring sinds 1775 en is de bron van de
explosieve wetenschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen
eeuwen.
Straal 6 is bezig zich snel terug te trekken uit de openbaring.
Deze terugtrekking begon in 1625. Deze straal is nog steeds zeer
dominant in de wereld. Alle grote religies zijn voortgekomen
onder invloed van deze energie.
Straal 7 is in openbaring sinds 1675. Grote internationale
instellingen (VOC) en multinationals zijn het gevolg.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching




De stralen 1 3 5 en 7 zijn meer mannelijke
stralen omdat ze meer verbonden zijn met de
vorm en het evolutieproces.
De stralen 2 4 en 6 zijn meer verbonden met het
innerlijke leven en abstracter.
Ze zijn meer met de inhoud bezig.
De straal van de Zon kun je zo
uit de horoscoop halen.
Straal 1 werkt wel op ziel niveau, maar niet
persoonlijk.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Land
28-9-2013
Zielenstraal
Persoonlijkheidsstraal
Nederland
5
7
Duitsland
4
1
Engeland
2
1
België
5
5
Frankrijk
5
3
China
1
3
India
1
4
Griekenland
1
3
Australië
2
7
Indonesië
6
2
Turkije
3
6
Europa
4
3
Afrika
6
7
Rusland
7
6
Amerika
2
6
Praktijk voor persoonlijke coaching



Grondbegrip van elk occult werk is dat je je
bezighoudt met energie, energie belichaamt in
vormen en voortvloeiende stromen van energie.
Inzicht krijgen dat energieën machtig gemaakt
kunnen worden door het denken te gebruiken.
Energie volgt hun loop langs gedachtestromen
van zichzelf en van de groep.
Elke groep kan scheppend worden vanuit het
denkvermogen.
Dit wordt een machtige factor in het
Watermantijdperk.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
7 chakra’s






In ons lichaam bevinden zich 7 grote chakra’s. Dit zijn
bemiddelaars van de energie en distribueren deze.
De chakra’s voorzien de mens van dynamische kracht
en kwalitatieve energie. Zij brengen bepaalde
gevolgen te weeg in het stoffelijke lichaam.
De ideale staat is die waarbij de chakra's in balans
zijn.
Elke chakra is verbonden met een straal en een
planeet.
Elke chakra heerst over een gebied in het lichaam.
De chakra’s zijn onderling verbonden.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
Chakra’s
Kruin chakra
Planeten
Pluto/Vulcanus (h)
Stralen
1ste straal
Ajna chakra
Keel chakra
Hart chakra
Zonnevlecht
Heiligbeen chakra
Stuit chakra
Venus (h)
Aarde/Saturnus (h)
Zon of Jupiter (h)
Mars/Neptunus (h)
Uranus (h)
Pluto/Vulcanus (h)
5de
3de
2de
6de
7de
1de
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
straal
straal
straal
straal
straal
straal
Tijdperken
• In het Vissentijdperk moest de mensheid de
•
•
6de straal leren kennen.
Dit ging erg goed en vooral in de
middeleeuwen ontstonden er vele kloosters
en was de mystiek erg groot geworden.
De 6de straal is zich aan het terug trekken,
maar veel mensen leven nog vanuit die
gewoonte.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
De overgang van het ene naar het
andere tijdperk verloopt geleidelijk
• De 6de straal trekt zich terug en de 7de straal wordt
•
•
•
•
•
•
steeds sterker.
Je kunt de mensheid in drie groepen indelen.
De grootste groep zit nog in het Vissentijdperk.
Een kleine groep is met de nieuwe manier bezig.
De laatste groep is in de war en hoort nergens bij.
Deze mensen zoeken.
Volgens AB begint het Waterman tijdperk in 2117.
We doen er 600 jaar over om van het ene naar het
andere tijdperk te gaan.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
Esoterische duiding van de Zon
 De Zon geeft het ritme van het
persoonlijkheidsleven aan en heeft te maken met
de levensneigingen en temperament die zich in
deze incarnatie in de vorm willen uitdrukken.
 Het is veelbetekenend voor het
werkzaamheidaspect (rajas) van de mens.
 De Zon in teken geeft de persoonlijkheidsstraal
aan en de ontvankelijkheid of gemis aan
ontvankelijkheid voor de ziel, de werkelijke mens.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
Esoterische duiding van de Maan
o De Maan duidt op datgene wat tot het verleden behoort.
Het geeft de begrenzingen en belemmeringen aan.
De erfenis (energie) van het totaal van al je levens.
Ook in het lichaam dat je meekrijgt
o De Maan beheerst het stoffelijke lichaam en laat zien waar
de gevangenis van de ziel zich bevindt.
o De Maan heeft een enorme aanzuigende werking omdat het
de lading is die we al kennen. Daarom is het de gevangenis
van de ziel omdat we hierdoor gevangen zijn in het verleden.
o De Maan is de onbewuste mens.
o Alles wat je terugtrekt en vertraging geeft is regressie
(tamas)
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
De weg van de wereld van
de vorm naar die van God
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
Esoterische duiding: Ascendant



De Ascendant wijst het zieledoel aan in deze incarnatie. In dit
teken ligt het geheim van de toekomst verborgen en het geeft
kracht als het op de juiste manier gebruikt wordt en leidt dan
tot welslagen.
De ascendant vertegenwoordigt het harmonische aspect
(sattwa) van deze incarnatie en kan de verhouding van de ziel
en de persoonlijkheid tot stand brengen. Het geeft de weg aan
om tot erkenning van de kracht van de ziel te komen en wijst
op het geestelijke doel van deze incarnatie.
Dit teken geeft de worsteling aan om verder te bouwen, na de
dood van de persoonlijkheid.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Heersers



In de esoterische astrologie gebruiken we
meerdere heersers.
Het niveau van bewustzijn speelt hierbij een
belangrijke rol.
Het eigen punt van evolutie (het eigen
vermogen tot ontvankelijkheid) bepaalt het
niveau van reageren.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
Hiërarchische heerser




De hiërarchische heerser is de hoogste
verbinding en werkt op groepsniveau.
Hier is de mensheid nog niet echt bewust
mee bezig.
Er is wel aansturing, maar we kunnen er
(nog) niet bewust op reageren.
Je kunt de hiërarchische heerser niet
persoonlijk duiden.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
Esoterische heerser




De esoterische heerser geeft het ziele-niveau aan.
Hierop kun je pas bewust gaan reageren als je
verbinding met je ziel hebt.
Een esoterische heerser werkt als een verbinding of
een filter. Deze filter kan ook dicht zijn.
Deze filter werkt ook als een veiligheidsklep.
Volgens de Tibetaan kunnen we de zielshoroscoop
nog niet bewust pakken (halverwege vorige eeuw
geschreven). Je kunt een start maken om zielsgericht
te leren kijken door je bewust te worden van de
esoterische heerser van de ascendant.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
exoterische heerser


De exoterische
heerser is waar we
tot nu toe mee
bekend zijn.
De exoterische
heerser werkt op de
persoonlijkheid.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
Tekens
Exoterisch Esoterisch
1
%
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=
$
#
@
!
#
$
%/_
^
&
*
^
28-9-2013
Hiërarchisch
#
Vulcanus
*
Vulcanus
$
E
(
!
(
!
@
*
^
&
%/_
E
#
%
&
^
$
@
_
_
Praktijk voor persoonlijke
coaching
Omkering van het levenswiel



In de grotere cyclus van vele incarnaties gaat de mens
door de dierenriemtekens in omgekeerde richting dus
vanuit Vissen naar Ram via Waterman.
De schijnbare teruggang is een deel van de illusie.
Pas als de mens los begint te komen van de illusie en
niet meer onderworpen is aan de begoocheling en
uitwerking van het wereld maya wordt de beweging
op het levenswiel omgekeerd. De mens gaat dan
vanuit Ram naar Vissen en begint geduldig en bewust
als ziel te werken en worstelt naar het licht.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
Omkering van het levenswiel



Op de omkering zit je in een grote crisis.
Je ziet het leven en weet dat er meer is.
In de evolutie moet je alle tekens meegemaakt
hebben. Bij de involutie (onbewuste staat)
maakt het teken niet zoveel uit.
Je leven is dan basaal.
Bewustzijn is weten wie je bent. Als je dit weet
dan stem je je af op je horoscoop en je gaat het
zelf beheersen i.p.v. dat het jou beheerst.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke coaching
In het boek esoterische astrologie schrijft Alice Bailey de volgende
symbolische zinnen over het punt in het menselijke evolutieproces
Te midden van de kolkende krachten sta ik verbijsterd.
Ik begrijp ze niet, want gedurende mijn gehele verleden slingeren zij mij
heen en weer in het gebied waarin ik mij bewoog, verblind en
onbewust. Van plaats tot plaats en van punt tot punt joegen ze mij heren derwaarts over het land en nergens was er rust
Nu begrijp ik ze en hier sta ik en zal mij niet bewegen, totdat ik de Wet
ken die al deze op- en neergaande beweging in het gebied bestuurt.
Ik kan mij omdraaien en mijn blik wenden naar de vele verschillende
wegen; ik aanschouw enkele wijde horizonten en toch blijf ik nu staan.
Ik zal de weg die ik wil gaan, zelf bepalen.
Dan zal ik mij voorwaarts bewegen.
Ik wil niet her- en derwaarts dwalen over het land noch in de ruimte
draaien. Voorwaarts zal ik echter gaan.
28-9-2013
Praktijk voor persoonlijke
coaching
Wanneer de poorten van de waarneming
schoongemaakt zouden worden
Zou alles aan de mens verschijnen
zoals het is, oneindig.
Maar de mens heeft zichzelf opgesloten,
Zodat hij alle dingen ziet
Door de nauwe spleten van zijn grot.
William Blake
Download