Voorlichting over EMDR - Coaching Groep Groningen

advertisement
VOORLICHTING over EMDR
Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapievorm die in Amerika
ontwikkeld is in de tijd van de Vietnam -oorlog. Daar ontdekte men dat soldaten die
psychisch leden aan de gevolgen van de oorlog, geholpen werden als ze terugdachten aan de
nare gebeurtenissen en tegelijkertijd met hun ogen de handbewegingen van een therapeut
moesten volgen. De nare ervaringen verloren dan hun emotionele lading.
Wanneer gebruiken we EMDR?
Er zijn twee situaties waarin we EMDR gebruiken.
Ten eerste is het een goede methode voor het verwerken van nare, ingrijpende,
gebeurtenissen. Vaak heeft men na een nare gebeurtenis nog last van herinneringen,
angstige beelden of nachtmerries. Ook schrikreacties, waakzaamheid en het vermijden van
zaken kunnen voorkomen. Soms is de diagnose Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)
van toepassing. Maar ook minder ingrijpende vervelende gebeurtenissen en angst- of
fobische klachten kunnen heel goed met EMDR aangepakt worden.
EMDR kan ook heel goed werken als je de neiging hebt om negatief over jezelf te denken.
Bijvoorbeeld als je regelmatig over je zelf denkt dat je iets niet kunt, dat je niet meetelt, dat
je waardeloos bent, etc. Meestal zijn (vaak relatief kleine) voorvallen uit het verleden de
oorzaak van deze negatieve gedachtegang. Die voorvallen kunnen met EMDR aangepakt
worden waardoor het zelfbeeld en het zelfgevoel ten positieve kunnen veranderen.
Werkt EMDR?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om erachter te komen of EMDR werkt. De
resultaten van deze onderzoeken zijn overwegend positief. Mensen reageren goed op
EMDR. Wel is het opvallend dat nog niet helemaal bekend is hoe EMDR nu precies,
neurologisch gezien, werkt.
Wat is het voordeel van EMDR?
Het is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om het verwerken van een éénmalige
ingrijpende gebeurtenis (roofoverval, verkeersongeluk etc.) dan zijn vaak enkele
bijeenkomsten al genoeg. EMDR werkt snel en is relatief mild en makkelijk voor de
betrokkene.
www.coachinggroepgroningen.nl
Hoe gaat het in zijn werk?
Er wordt je gevraagd om aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief bijbehorende
beelden, gedachten en gevoelens. Dit is enerzijds gericht op het verzamelen van meer
informatie over de gebeurtenis, maar ook om aan het verwerkingsproces te kunnen
beginnen. Terwijl je terugdenkt aan de gebeurtenis word je afgeleid door het aanhoren van
piepgeluidjes via een koptelefoon (of soms door de bewegingen van de hand van de
begeleider). De afleidende stimuli worden steeds in series gepresenteerd. Tussendoor zal de
begeleider vragen wat er in
je gedachten opkomt. Vervolgens wordt de serie hervat. Er worden geen inhoudelijke
discussies gevoerd en de begeleider gaat niet inhoudelijk in op hetgeen je zegt. De EMDR
procedure brengt meestal een stroom van gedachten en beelden op gang. Soms komen ook
gevoelens en lichamelijke reacties naar boven.
Wat zijn de te verwachten effecten?
De herinnering verliest langzamerhand haar kracht en emotionele lading. De herinnering
verdwijnt niet, we kunnen de klok immers niet terugdraaien, maar de emotionele lading gaat
eraf. Je kunt steeds meer op een “neutrale” manier aan de oorspronkelijke gebeurtenis
terugdenken. Soms veranderen de herinneringsbeelden. Een ander effect is dat
zelfvertrouwen, dat vaak verloren gaat onder dergelijke omstandigheden, weer terug kan
keren.
Zijn er nadelen?
EMDR kan gepaard gaan met een aantal lichamelijke klachten zoals vermoeidheid,
hoofdpijn, rillerigheid en psychische klachten zoals huilerigheid of labiliteit. Na afloop van
een EMDR behandeling kunnen deze effecten nog even doorgaan. Er kunnen ook nog
nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Normaal gesproken zijn deze klachten
echter binnen drie dagen over. Dan is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het
kan helpen om een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er naar boven komt.
Meer informatie?
Je treft meer informatie aan over EMDR op de website van de EMDR Vereniging Nederland:
www.emdr.nl
In de volgende boeken/artikelen vindt u ook meer achtergrondinformatie over EMDR. Deze
boeken hebben tevens als basis gediend voor deze brochure:
 Ten Broeke, E. , De Jongh, A, Wiersma, K & Gimbrère, F (1977), Psychotherapie bij
Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS): de stand van zaken. Tijdschrift voor
psychotherapie, 23, 305-328.
 De Jongh, A & Ten Broeke, E. (2006) Handboek EMDR, Drukkerij Wilco, Amersfoort.
www.coachinggroepgroningen.nl
Download