PowerPoint-presentatie - Marijke Heine Schilderijen

advertisement
Massacultuur: ENGAGEMENT
Gorilla girls
De Guerrilla Girls Is een groep kunstenaars die met een masker van een gorilla
op, aandacht vragen voor misstanden in de kunstwereld maar ook in de politiek.
Als het geweten van de kunstwereld verspreidt de groep posters, circulaires en
briefkaarten met kritische uitspraken en statistische gegevens over de beperkte
deelname door vrouwen in het kunstbedrijf. Zonder daaraan bekendheid te geven nemen ze zitting in tijdschriftredacties en museumdirecties.
Afbeelding 1
Gorilla girls
Op openingen en symposia verschijnen ze onverwacht, volgens de 'hit en run'
methode waarbij de leden gorillamaskers dragen. Zij komen ook in het geweer
tegen censuur, zoals in 1990 bij het verbod op de tentoonstelling van de inmiddels overleden homoseksuele fotograaf Robert Mapplethorpe.
Bekijk de poster van afbeelding 1.
1 Leg uit wat de boodschap van de poster is. Betrek hierbij zowel aspecten van
de afbeelding op de poster als de tekst.
De Gorilla-girls dragen altijd een gorillamasker tijdens hun acties, hun echte identiteit is onbekend. De Gorilla girls waren erg succesvol in het genereren van
media-aandacht voor hun acties. Er is veel over geschreven en gepraat.
2 Beredeneer in hoeverre hun anonimiteit bijdraagt aan hun succes.
3 Verklaar de keuze voor de naam Gorilla-girls en het dragen van gorilla maskers.
Robert Mapplethorpe:
“Ken Goody en Robert Sherman”, 1984
Afb.2
De foto’s van Robert Mapplethorpe, waarin hoofdzakelijk homoseksuele mannen
figureren riepen bij een groot publiek weerstanden op. De blik van de fotograaf
op zijn onderwerp varieert van rauw tot zacht en teder.
4 welke sfeer spreekt uit afbeelding 2? Welke visie van de fotograaf op dit onderwerp kun je hieruit afleiden?
De twee mannen van afbeelding 2 zijn een liefdespaar.
5 waaruit blijkt dat de twee mannen bij elkaar horen? Noem twee aspecten.
Benetton is een kledingmerk. In de jaren ‘80 werd dit merk wereldberoemd dankzij de reclamecampagnes op billboards. Een voorbeeld van zo’n Benettonreclame
Is afbeelding 3 hieronder.
De persoon in bed heeft aids, de mensen er omheen zijn familie van de patient.
De fotograaf refereert hier bewust aan beelden/verhalen die bijna alle mensen al
kennen.
6 Aan welk beeld/verhaal refereert de fotograaf hier? Noem twee aspecten waaruit de referentie blijkt.
Critici van deze advertentie zeiden dat: ,,het persoonlijk leed van de patient
misbruikt wordt door de commerciele bedoelingen van het kledingmerk.
7 Ben jij het met deze critici eens? Beargumenteer je antwoord.
< afbeelding 3
Een recente advertentie van Benetton beeldde Paus Benedictus XVI kussend af
met Imam Sheikh Ahmed el-Tayeb.
Deze advertentie past daarmee in de traditie van het merk om het bewustzijn
rond maatschappelijk gevoelige kwesties te verhogen.
< afbeelding 4
8 Leg uit om welke maatschappelijke gevoeligheid het gaat op afbeelding 4.
Het Vaticaan reageerde woedend op de advertentie van afbeelding 4 en beriep
zich op het portretrecht van de paus om de advertentie te verbieden.
Waarschijnlijk heeft het Vaticaan echter andere redenen om de foto te verbieden.
9 Bedenk twee andere redenen voor het Vaticaan om de foto van afb.4 te willen
verbieden. Betrek actuele maatschappelijke kwesties bij je antwoord!
De Amerikaanse fotografe Nan Goldin maakte er vanaf de jaren ‘80 een gewoonte van om haar dagelijks leven, met vrienden op polaroids vast te leggen. Ze werd
later wereldberoemd met deze foto’s, waarop zijzelf te zien is een maand nadat
ze door een vriendje in elkaar geslagenwas, of vrienden die de liefde bedrijven.
Bekijk afbeelding 5, van Goldin zelf, een maand nadat ze in elkaar geslagen is.
< afb.5
10 De manier van fotograferen en belichten versterkt het directe karakter van de
foto. Leg dit uit aan de hand van twee aspecten van de vormgeving van afb.5.
De foto van afbeelding 6 heeft als titel “Gilles arm”.
We zien de arm van een vriend van Nan Goldin. Deze vriend, Gilles, zou niet
lang nadat de foto van afbeelding 6 is genomen overlijden aan aids.
De foto van afb.6 heeft een minder direct karakter dan afb.5.
11 Leg uit waardoor dat komt. Betrek de voorstelling van afb.6 bij je antwoord.
< afb.6
Op afbeelding 7 zie je het Marine Corps War Memorial uit 1954 in Arlington (VS). Dit monument
is gewijd aan alle militairen die sinds 1775 sneuvelden in dienst van de Amerikaanse Marine. De
bronzen beeldengroep is ontworpen door Felix de Weldon. Het Marine Corps War Memorial is
erop gericht de toeschouwer te imponeren.
12 Leg voor zowel de voorstelling als de vormgeving uit hoe het beeld van afb.7 de toeschouwer
imponeert.
Afb.7 >
Het ontwerp van het Marine Corps War Memorial vana fb.7 is gebaseerd op de
foto van afbeelding 8 (volgende slide) van de Amerikaanse fotograaf Joe
Rosenthal. Te zien is de landingsoperatie van de Verenigde Staten op het
Japanse eiland Iwo Jima ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Bekijk afb.7 en afb.8.
De groepering van de soldaten in het ontwerp van de Weldon (afb.7 )wijkt af
van de foto van Rosenthal.
13 Beschrijf waarin de groepering door De Weldon verschilt van de foto en geef
aan welke symbolische betekenis het daardoor krijgt.
Rosenthal won voor zijn foto de Pullitzer Prize, een prestigieuze prijs voor
nieuwsfotografie. Al snel na de eerste publicatie (1945) ontstond er veel
discussie over de authenticiteit van de foto, Rosenthal zou de foto van afb.8
geèˆnsceneerd hebben.
14 Leg uit waarom het ensceneren van oorlogsfoto's veel discussie oproept.
Afb.8 >
Kienholz: “Portabel War Memorial Monument”
Afb.9
Het draagbaar oorlogsmonument stelt de waanzin van de oorlog aan de kaak.
Het gewone leven gaat z’n gangetje terwijl er altijd wel ergens een vreselijke
oorlog wordt uitgevochten. Dit oorlogsmonument voorziet in de herdenking
van al die oorlogen. Het is niet alleen verplaatsbaar, maar ook inwisselbaar voor
toekomstige oorlogen. Nieuwe militaire conflicten kunnen als een wisseltrofee
bijgeschreven worden. Een twijfelachtige eer voor het Amerikaanse buitenlandbeleid.
15 Leg uit hoe de titel Portable War Memorial van afb. 9 een commentaar levert
op het Arlington War Memorial van afbeelding 7. Betrek beide werken in je
antwoord.
Kienholz maakte het Portable War Memorial in 1968 toen de kritiek op de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam steeds meer toenam.
Kienholz zei dat hij de beschouwer een spiegel wil voorhouden om zo een beter
begrip te kweken voor wat 'ons' (als cultuur) beweegt, motiveert. Ook zegt hij
dat het kunstwerk gelezen kan worden als een boek: van links naar rechts.
Op afbeelding 10 op de volgende slide zie je een verdeling van het Portable War
Memorial in vier delen. In elk deel gebruikt Kienholz een of meer symbolen om
zijn idee over te dragen.
Afb.10 >
1
2
3
4
Bekijk afbeelding 10 hierboven.
16 Geef per deel aan welke symbolen Kienholz gebruikt en geef aan waar deze
symbolen voor staan.
Marc Bijl:
”9/11 666 777”,
2010
Bijl maakte dit werk naar aanleiding van de
gebeurtenissen op 11 september 2001.
De titel van dit werk bevat symbolische verwijzingen.
17 Leg uit waar de cijfers 666 voor staan.
18 Leg ook uit waar de cijfers 777 naar
verwijzen.
19 Op welke wijze is deze getalssymboliek
terug te zien in het werk op afbeelding 11?
Afb.11 >
Een guerrillakunstenaar wordt Bijl (40) genoemd. Zelf gebruikt hij graag de
term kunstactivist. Sinds zijn afstuderen aan de Academie voor Kunst en
Vormgeving in Den Bosch, in 1997, trok hij graffiti spuitend, stickers plakkend
en leuzen kalkend door de stad. Rotterdam eerst, toen Berlijn, New York, en
opnieuw Berlijn. Kapital = Krieg schreef hij met een eddingmarker op een
spiegel in de toiletten van het Joanneum Landesmuseum in Graz. The world
won’t listen op een gebouw naast de Frankfurter Kunstverein. Hij plaatste een
betonnen swoosh midden op een door Nike gesponsord basketbalveld op
Alexanderplatz, ‘zodat de spelers letterlijk zouden struikelen over hun
sponsor’. In september 2002, een jaar na 9/11, spoot hij als een dief in de
nacht het woord TERROR op de zuilen van het Fredericianum in Kassel, waar
de volgende dag Documenta opende: ‘Binnen was niet één kunstwerk te zien
dat verwees naar de terroristische aanslag in New York. Ongelooflijk toch? Ik
vond dat ik de kunstwereld wakker moest schudden.
Uit de uitspraak Kapital = Krieg spreekt Bijls politieke voorkeur.
20 Om welke politieke voorkeur gaat het? Leg je antwoord uit.
Het is duidelijk dat Bijl met zijn kunst maatschappelijke en politieke thema’s en
misstanden aan de kaak wil stellen.
21 Leg uit in hoerverre jij kunst hiervoor een geschikt medium vindt. Noem
zowel een argument voor als een argument tegen.
Bijl zegt het zelf: ‘Ik weet niet meer wat goed is, en wat kwaad: een land
binnenvallen omdat er olie in de grond zit, of jezelf opblazen omdat een ander
niet in de juiste god gelooft? Ik kan geen positie meer kiezen.
22 Leg uit hoe uit het werk van afbeelding 11 de twijfel van Bijl spreekt.
Sarah Lucas: “au naturel”, 1994
Afb.12
Heeft kunst daadwerkelijk een geslacht? In Au Naturel zien we het geslacht
verbeeld aan de hand van gewone voorwerpen, zonder schuld of schaamte.
De observaties van Lucas zijn van elke lieflijkheid en intimiteit ontbloot.
Ze zijn rauw, koud en onpersoonlijk. Niet bepaald de kwaliteiten die met kunst
door vrouwen worden geassocieerd. Ze staan er eerder diametraal tegenover. H
of het daar nu over gaat of niet. Dat bevalt Lucas niet. Ze wil dat latere generaties het onderwerp vrouw zijn (als kunstenaar) als actueel onderwerp onbelast achter zich kunnen laten.
De kunst van Sarah Lucas wordt vaak als ‘feministisch’ bestempeld.
23 Wat houdt feminisme in?
24Welke feministische aspecten bevat het kunstwerk van afbeelding 12
volgens jou?
25 Waarom verzet Sarah Lucas zich tegen het ‘stempel’ feministische kunst?
Het werk van afbeelding 13 heeft de titel “chicken nickers” (kip-onderbroek).
26 Leg uit welke rol van de vrouw Sarah Lucas in dit werk aan de kaak stelt.
Benoem tenminste twee aspecten van de voorstelling die je antwoord ondersteunen
<
afbeelding 13
Download