Datum : 4 februari 2013 Betreft : Nieuwsbrief: Op weg naar

advertisement
Datum
Betreft
: 4 februari 2013
: Nieuwsbrief: Op weg naar financiële rust!
Geachte relatie,
Ruim een jaar geleden ontving u mijn nieuwsbrief met daarin een toelichting op mijn rol als
Financiële Huisarts. Inmiddels zijn we alweer een jaar verder en is per 1 januari onlangs het
provisieverbod voor financieel dienstverleners ingegaan. Dit betekent een eerste concreet
merkbare stap naar de door mij reeds in 2011 aangekondigde veranderingen. In mijn mail met
financiële tips begin januari, heeft u een brochure met toelichting hierover ontvangen.
Als gecertificeerd VermogensBegeleider heb ik met alle disciplines van de persoonlijke financiën
van huishoudens te maken. Dat zorgt ervoor dat de rol van financiële huisarts mij uitstekend
past en ik uw financiële gezondheid graag bewaak!
Wat betekent dit voor u?
Het provisieverbod zorgt er voor dat ik op verkoop van nieuwe producten, geen betalingen van
banken en verzekeraars of andere aanbieders van financiële producten ontvang. Mocht u een
beroep op mijn expertise doen, dan zal vooraf een prijs afgesproken moeten worden over de
kosten daarvan. Die kosten gaat u dan rechtstreeks aan mij betalen.
Op de lopende producten zit er SOMS nog een vergoeding in de producten. Wanneer we die
kosten er uit halen betaalt u een lagere premie op die producten. Op die manier wordt elke
belangenverstrengeling voorkomen. U betaalt mij dan in de vorm van een abonnement voor de
geleverde diensten. Per saldo zullen uw kosten ongeveer gelijk blijven. Uw voordeel is dat ik
zonder er zelf slechter van te worden, op zoek kan gaan naar de beste en goedkoopste
oplossing! Wat dit precies voor u betekent, reken ik u graag voor.
Wat kan ik voor u betekenen?
Als financiële huisarts blijf ik u graag van dienst met uw persoonlijke financiën. Denk hierbij
aan het beheren van de producten en het beantwoorden van vragen als:
1) Is aflossen op de hypotheek verstandig?
2) Kan ik straks de studie van mijn kinderen betalen?
3) Moet ik gaan sparen of beleggen, of moet ik een mix maken, of heb ik die al !?
4) Wat wordt mijn/ons inkomen na pensionering?
5) Heb ik recht op zorg- of kinderopvang-toeslag?
6) Kunnen mijn verzekeringen goedkoper of beter?
7) Haal ik het optimale uit mijn belastingaangifte?
Financiële adviseurs zijn wettelijk verplicht bij elk complex advies, een klantprofiel op te
stellen. Wanneer u een beroep doet op verschillende adviseurs betekent dit, dat elke adviseur
opnieuw naar uw gehele financiële situatie zal vragen. Het is voor u dan ook veel praktischer en
goedkoper om te kiezen voor één adviseur die het totaaloverzicht bewaakt! Ook u merkt wel
dat de verschillende kabinetten elkaar (te) snel opvolgen en als gevolg daarvan ook de wet- en
regelgeving steeds sneller wijzigt. Daar komt nog bij dat overheden met de uitvoering hiervan
steeds meer rekening houden met uw totale financiële situatie.
Onafhankelijkheid
Het is uiteraard van belang dat u een geheel onafhankelijk en integer advies krijgt. Het
provisieverbod is daarin een goede stap voorwaarts. Om 100% transparant te zijn, ga ik werken
met een modulair op te bouwen Joficon Service Abonnement (JSA). Daar worden vaste
vergoedingen aan gekoppeld zodat u vooraf weet welke dienstverlening u kunt verwachten en
welke vergoeding daar bij hoort.
Het Joficon Lidmaatschap
Om van mijn diensten als financiële huisarts gebruik te kunnen maken, kunt u het Joficon
Lidmaatschap aanvragen. Dit lidmaatschap kent een minimale duur van één jaar en is daarna
maandelijks op te zeggen!
Leden stellen hun eigen Joficon Service Abonnement samen. Dit abonnement kent een aantal
vaste onderdelen en is verder dus op maat af te stemmen op uw specifieke wensen. Hiermee
hebben leden een snelle en gemakkelijke toegang tot deskundige financiële hulp.
Er zullen in de toekomst voor leden gratis informatie avonden georganiseerd worden.
Het Basis JSA
Elk lid (1 per adres) ontvangt een lidmaatschapskaart waarmee men per jaar één uur gratis
advies krijgt t.w.v. € 115,= (excl. btw). Het doorberekenen van btw is afhankelijk van de aard van
de werkzaamheden.
Het basisabonnement kost € 5,= per maand en daarvoor wordt een compleet klantdossier
aangemaakt en bijgehouden. Daarnaast worden leden middels de tweewekelijkse digitale
nieuwsbrief van Wegwijs en het per post verzonden Wegwijs Magazine uitstekend geïnformeerd
over nieuwe ontwikkelingen en veranderende wetgeving.
Vervolgens kunt u boven op het basisabonnement kiezen uit de aanvullende modules:
Hypotheek, Pensioen, Vermogen, Schade, Fiscaal, Overlijden en Arbeidsongeschiktheid. Wat elke
module exact inhoudt en welke vergoeding daar bij hoort, vertel ik u graag in een persoonlijk
gesprek.
Hoe kunt u lid worden?
Wanneer u overweegt lid te worden, hoor ik dat graag zo snel mogelijk. Om u geheel vrij te laten
in de keus, wil ik u hierbij dan ook vriendelijk verzoeken om zelf contact met mij hierover op
te nemen. Dat kan per telefoon of via e-mail.
Na ontvangst van uw bericht, maken we een eerste afspraak om de mogelijkheden binnen het
lidmaatschap te bespreken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Daarna bent u goed in staat en
volledig vrij om een weloverwogen beslissing te nemen.
Wat als u geen lid wenst te worden?
Mocht u geen afspraak willen maken en voor een andere financieel adviseur kiezen, dan kan dat
natuurlijk. Met vragen over de producten die nu via mijn agentschap lopen, kunt u gewoon bij
mij aan blijven kloppen. Wanneer de vragen binnen het nazorg-traject van het product vallen,
dan zal ik de vragen gewoon in behandeling nemen en zonder aanvullende kosten verwerken.
Niet-leden ontvangen geen e-mail of andere algemene informatie meer over financiële
aangelegenheden. Evt. productgerelateerde informatie wordt uiteraard nog wel doorgestuurd.
Het zal voor iedereen steeds belangrijker worden een juiste keus te gaan maken voor één
persoonlijk financieel adviseur. In eerste instantie zult u natuurlijk, net als bij lichamelijke
gezondheid, zelf voor uw financiële gezondheid moeten zorgen. Als uw Financiële Huisarts bied
ik u graag de financiële rust die nodig is om onbezorgd verder te kunnen leven!
Ik zie uit naar uw reactie. Met vriendelijke groeten,
Peter de Jong
Joficon Inkomensplanning
www.joficon.nl
#peterdejong2
Download