de presentatie - GLT

advertisement
Veiligheidstraining
Veilige aarding rolsteigers en
containers op locaties
On location | versie 2013 rev.1
PROGRAMMA
1.  Presentatie ´veilige aarding rolsteigers en zeecontainers´
2.  Oefening ´veilige aarding rolsteigers´
3.  Oefening ´veilige aarding zeecontainers´
4.  Bekwaamheidstoets (13 vragen)
5.  Stempel in PSL met geldigheidstermijn
Ø  Duur training
2 uur
Ø  Geldigheidstermijn
2 jaar
WANNEER DIENEN STEIGERS GEAARD TE WORDEN
Ø  Volgens Richtlijn Steigers moeten steigers worden geaard wanneer er op,
langs of boven de steiger elektrische kabels of leidingen aanwezig zijn.
Ø  Aarden is het verbinden van metalen gestellen (zoals steigers) met de aarde
door middel van een vereffeningleiding met een doorsnede van tenminste
25 mm²
Ø  Maak niet zomaar zelf een verbinding met de aarde, maar sluit de aarding
aan op het bestaande aardingsnet, alleen zo garandeer je een goede
aarding
De steiger is ter plekke geaard met het
elektrische systeem (vereffend) en
aanvullend is een aardelektrode
geplaatst. Dit is een veilige installatie!
VEILIGE STEIGERAARDING
Ø  Een betrouwbare en veilige steigeraarding bestaat uit 3 onderdelen, te weten:
1.  Een of meer aansluitpunt(en) op de steiger of container
2.  Een of meer vereffeningsleiding(en) van de juiste diameter met aansluitogen/
klemmen
3.  Een of meer aardelektrode(n) door opdrachtgever aan te wijzen
Ø  Voor een doeltreffende steigeraarding is van groot belang dat er een goed
galvanisch contact is (elektrisch en mechanisch) tussen drie bovengenoemde
onderdelen!
VEREFFENINGSLEIDING
Ø  De vereffeningsleiding dient te worden aangesloten op de dichtstbijzijnde
aardnok van WCD kast of aardpaal
Ø  De vereffeningsleiding dient een geïsoleerde koperen leiding te zijn met
een aardediameter van tenminste 25 mm² (conform NEN 1010)
Ø  Deze bestaat uit één stuk en mag géén zichtbare beschadigingen hebben
Ø  Een vereffeningsleiding mag nooit worden verlengt!
Ø  Aderisolatie = geel/groen gestreept
Ø  De totale circuitweerstand van elk punt van de steiger, de
vereffeningsleiding, de aardelektrode enzovoort mag ten hoogste 50 Ohm
bedragen
AARDPUNTEN VAN ZEECONTAINERS
AARDPUNTEN VAN ZEECONTAINERS
AARDDINGEN
AARDDINGEN
AARDDINGEN
AARDDINGEN
GELEIDERS EN ISOLATOREN
Ø  Een elektrische stroom gaat door het ene materiaal gemakkelijker dan door
het andere materiaal.
Ø  Als de stroom gemakkelijk door een materiaal gaat noemen we dit materiaal
een geleider.
Ø  We zeggen dan; “het materiaal heeft een lage weerstand en geleidt de stroom”
GELEIDERS
Ø  Alle metalen, zoals; kwik, messing, brons, staal, nikkel, chroom, zink,
aluminium enz. zijn geleiders. Koper, goud en zilver zijn zelfs hele goede
geleiders.
Ø  Naast metalen zijn er nog een paar andere stoffen die stroom geleiden: zoals
grafiet in een potloodstift en koolborstels. Goede geleiders hebben een lage
weerstand, slechte geleiders een hoge weerstand.
ISOLATOREN
Ø  Materialen die de stroom niet geleiden noemen we isolatoren.
Ø  Voorbeelden van isolatoren zijn; de meeste kunststoffen, rubber, glas,
trespa, marmer, porselein, droog hout.
Ø  In de elektrotechniek worden kunststoffen en rubber het meest als
isolator gebruikt.
SPANNING, STROOM EN WEERSTAND
Ø  Een elektrische stroom treedt alleen op in een gesloten elektrisch
circuit. De grootte van de stroom is afhankelijk van de spanning en de
weerstand
Ø  Bij een hogere spanning wordt de stroom groter.
Ø  Bij een hogere weerstand wordt de stroom kleiner
Ø  Georg Simon Ohm onderzocht het verband tussen deze drie
elektrische grootheden en formuleerde in 1826 de wet van Ohm.
spanning
stroom = -------------weerstand
Volt
Ampère = ------------Ohm
AANDACHTSPUNTEN VEILIGE STEIGERAARDING
Ø  De klant (NAM) dient zorg te dragen voor een aardelektrode met een voldoende
lage aardspreidingsweerstand.
Ø  Een aardspreidingsweerstand wordt gemeten door een erkend aardingsbedrijf
Ø  De vereffeningsleiding moet zodanig zijn aangelegd, dat deze zo veel mogelijk
tegen mechanische beschadiging is beschermd. (struikelgevaar)
Ø  Op de plaats waar de klem op de steiger wordt aangebracht dient de steigerpijp
over tenminste 10 cm schoon te zijn
Ø  Het contactvlak van de klemverbinding en de steiger moeten schoon zijn:
§  Geen corrosie/roest
§  Geen verfresten
§  Geen lijmresten
§  Geen lasspetters
§  Geen cementspetters
§  Andere verontreinigingen
Ø  De aansluitplaats, indien nodig, licht opschuren
AANSLUITPUNTEN NAM AREA NOORD
Ø  Op de volgende slides worden aardpunten aangegeven
Let Op! Deze aardpunten gelden alleen op NAM Land locaties
AARDPUNTEN NAM / GLT-PLUS
Ø  Op de volgende slides worden aardpunten aangegeven
Let Op! Deze aardpunten gelden alleen op NAM GLTplus locaties
INSPECTIEPUNTEN
Ø  Vereffeningsleiding dient een diameter te hebben van 25 mm²
AARDPUNTEN
Ø  Op de volgende slides worden onbetrouwbare en foute aardingen
getoond
WEERSTANDMETING
Ø  Weerstandmetingen worden uitgevoerd m.b.v. een EX Multimeter (zie foto)
LET OP: weerstandmetingen worden op NAM locaties uitbesteed
13 FASE’S VOOR EEN VEILIGE AARDING
Voor aanvang van de werkzaamheden:
1.  Controleer meter bij ontvangst op zichtbare beschadigingen
Zet schakelaar in de stand Ω (Ohm), het display geeft: OL aan
Indien geen uitlezing, meter op OFF en nieuwe batterij plaatsten
Nogmaals controleren, indien in orde: meter weer op OFF
Meetsnoeren aanwezig?
Voldoende vereffeningkabel beschikbaar? (let op beschadigingen)
2.  Eerste deel van de Checklist ingevuld? (punten 1 t/m 10) in 2-voud
13 FASE’S VOOR EEN VEILIGE AARDING
Werkzaamheden op locatie:
3.  Voor aanvang, opdrachtgever om beschikbare aardingpunten vragen
4.  Waar komt de vereffeningsleiding te liggen i.v.m. struikelgevaar?
5.  Aantal vereffeningsleidingen voldoende? (1 per 30 m steiger)
6.  Vereffeningskabel aansluiten op aardingspunt (schoon oppervlak?)
7.  Vereffeningskabel(s) volgens aanwijzing(en) van de klant leggen
8.  Steigeraardingsklem op de steiger aansluiten (schoon oppervlak?)
9.  Controleer het meetinstrument en de meetsnoeren (noteer meetwaarden)
Meter niet uitschakelen!
10. Plaats meetstift/klem op de steiger (eventueel met tweede man)
11. Plaats meetstift/klem op het aardingspunt en noteer meetwaarde
Meetinstrument uitschakelen!
12. In het geval van meerdere vereffeningskabels; opnieuw beginnen bij 7
13. Opdrachtgever tekent de checklist steigeraarding af
Einde Veiligheidstraining
Veilige aarding rolsteigers en
containers op locaties
On location | versie 2013 rev.1
Download