profiel co-begeleider

advertisement
Wij zoeken
Co-begeleiders voor MIND-SPRING Vlaanderen
MIND-SPRING Vlaanderen is een psycho-educatie programma voor asielzoekers en vluchtelingen.
De reeks van 6 groepsbijeenkomsten wordt in de eigen taal begeleid door een trainer die zelf een
asiel- of vluchtelingengeschiedenis heeft, en een professionele hulpverlener, de MIND-SPRING co
– begeleider. Het programma MIND-SPRING Junior richt zich naar jongeren. Meer informatie over
de beide programma’s vind je op de website: http://www.mindspring.be.
MIND-SPRING Vlaanderen is een realisatie van een aantal integratiecentra, elk voor hun eigen
gebied. ODICE vzw voor de provincie Oost-Vlaanderen; Intercultureel Netwerk Gent vzw voor de
stad Gent; deSOM vzw voor de provincie West-Vlaanderen en PRIC-Limburg voor de provincie
Limburg. Het Antwerps Netwerk Cultuursensitieve Zorg is partner in de provincie Antwerpen. Het
Europees Vluchtelingenfonds en de Vlaamse overheid financieren en ondersteunen MIND-SPRING.
Een positief toekomstperspectief en het verwerken van specifieke problemen staan centraal in de
MIND – SPRING groepsbijeenkomsten. Het uitgangspunt van de psycho – educatieve
groepsgesprekken is asielzoekers te leren hoe ze hun draagkracht kunnen versterken in hun vaak
moeilijke situatie.
Voor de uitvoering van het programma is MIND-SPRING Vlaanderen op zoek naar professionele
hulpverleners, tewerkgesteld in een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of een Centrum
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Daarnaast zijn ook begeleiders en/of hulpverleners welkom
uit opvangcentra voor asielzoekers, LOI’s, OCMW’s, wijkgezondheidscentra, onthaalbureaus
Inburgering, OKAN-scholen, CLB’s, …
Je begeleidt de sessies in duo met de trainer. Samen met de trainer bereid je de inhoud en de
methodiek voor, dit zowel voor de inhoudelijke thema’s als voor de ontspanningsoefeningen.
Samen begeleiden en bewaken jullie het groepsproces. Als co-begeleider ben je vanuit jouw
deskundigheid aandachtig voor deelnemers die extra psychologische opvolging blijken nodig te
hebben.
PROFIEL CO-BEGELEIDER
o
o
o
o
o
o
o
o
Je werkt in een CAW, CGG, wijkgezondheidscentrum, opvangcentrum voor asielzoekers,
LOI, OCMW, onthaalbureau Inburgering, OKAN school, CLB, …
Je hebt een psychosociale achtergrond en/of ervaring in de psychosociale zorg. Een
opleiding volgen of gevolgd hebben tot therapeut of psycholoog is een pluspunt.
Je hebt ervaring /je wilt ervaring opdoen met (geestelijke) gezondheidszorg aan
asielzoekers, vluchtelingen en nieuwkomers om deze groep te begeleiden.
Je hebt affiniteit met de problematiek van asielzoekers en vluchtelingen.
Je gelooft sterk in de kracht van preventie.
Je werkt graag met groepen en bent er ook goed in.
Je staat open voor de kracht van asielzoekers en vluchtelingen als ervaringsdeskundigen
in de zorg.
Je kunt uitstekend ondersteunend werken met een trainer.
Mind-Spring secretariaat ● Dok Noord 4D001 ● 9000 Gent ● t 09 267 68 19 ● f 09 267 66 44 ● [email protected]
Mind-Spring Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen ODiCe vzw, ProvinciaaI Integratiecentrum Limburg, deSOM vzw en
Intercultureel Netwerk Gent vzw en het Antwerps Netwerk Cultuursensitieve Zorg. Mind-Spring kan worden gerealiseerd dankzij de
financiële steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).
o
o
o
Je bent sterk in feedback geven en ontvangen. Je hebt sterke communicatieve en sociale
vaardigheden.
Je hebt een open houding en kunt omgaan met verschillen.
Je kunt voldoende ruimte vrijmaken binnen je werkopdracht om de opleiding van één
dag te volgen op dinsdag 29 april 2014 te Antwerpen, en om later minimaal één groep te
begeleiden.
AANBOD VAN MIND-SPRING VLAANDEREN
o
o
o
Je krijgt een gratis opleiding tot MIND-SPRING co-begeleider. Deze opleiding vindt plaats in
Antwerpen op dinsdag 29 april 2014. Je begeleidt samen met de Mind-Spring trainer
minimaal één MIND-SPRING groep in je provincie.
Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van intervisiemomenten.
Je bouwt praktijkervaring op in het werken met asielzoekers en vluchtelingen.
INFORMATIE EN CONTACT
Heb je interesse? Laat ons iets weten voor vrijdag 18 april 2014. We nodigen je dan uit voor de
opleiding tot co– begeleider.
West-Vlaanderen
deSOM vzw
Charlotte Nachtergaele, regionaal verantwoordelijke Mind-Spring Vlaanderen
056 74 21 50
[email protected]
Limburg
Provinciaal Integratiecentrum Limburg
Jolein Martens, regionaal verantwoordelijke Mind-Spring Vlaanderen
011/ 30 57 16
[email protected]
Oost-Vlaanderen (uitgezonderd stad Gent)
ODiCe vzw
Ali Salehi Mogadam, regionaal verantwoordelijke Mind-Spring Vlaanderen
09/ 267 68 19
[email protected]
Stad Gent
Intercultureel Netwerk Gent
Désirée Derksen, regionaal verantwoordelijke Mind-Spring Vlaanderen
09/ 224 17 18
[email protected]
Mind-Spring secretariaat ● Dok Noord 4D001 ● 9000 Gent ● t 09 267 68 19 ● f 09 267 66 44 ● [email protected]
Mind-Spring Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen ODiCe vzw, ProvinciaaI Integratiecentrum Limburg, deSOM vzw en
Intercultureel Netwerk Gent vzw en het Antwerps Netwerk Cultuursensitieve Zorg. Mind-Spring kan worden gerealiseerd dankzij de
financiële steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).
Antwerpen
Antwerps Netwerk Cultuursensitieve Zorg
Elke Thiers, partner Mind-Spring Vlaanderen
03/270 33 34
[email protected]
Voor co – begeleiders uit Brussel of uit de provincie Vlaams-Brabant contacteer het Vlaams MindSpring secretariaat:
Joke Impens
p/a ODiCe vzw
Dok Noord 4 D001
9000 Gent
09 267 68 19
[email protected]
Download
Random flashcards
kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards