Materiaal Beheerder

advertisement
MATERIAAL BEHEERDER TECHNISCHE COMMISSIE
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
Hoofdtaken:
- is toegevoegd aan de technische commissie
- houdt toezicht op het materiaal beleid van de commissie
- doet aan de technische commissie voorstellen voor de aanschaf van nieuw materiaal
- heeft het beheer over de sleutels van de gymzalen
- deelt aan het begin van het seizoen de ballen en sleutels uit aan de betreffende trainers
- assisteert de commissie bij het uitvoeren van werkzaamheden
Subtaken:
- ontwikkelt en houdt toezicht op het te voeren materiaal beleid van de commissie
- houdt tweemaal per jaar een controle telling van de aan de teams uitgegeven ballen
- informeert de voorzitter van de technische commissie in het geval dat er ballen zoek zijn
geraakt.
- Neemt jaarlijks de ballen en sleutels van alle teams in en controleert die
FUNCTIE-EISEN:
Kennis:
- kennis van de vereniging organisatie structuur
Vaardigheden:
- goede sociale en contactuele vaardigheden
- accuraat en stiptheid
TIJD:
Geschat aantal uren per week: 1 (+piekmomenten)
Download