PB01-002 Hoogte punt nieuwbouw Bank van de Nederlandse

advertisement
PB01-002
Hoogte punt nieuwbouw
Bank van de Nederlandse Antillen
Met het plaatsen van de stalen spanten van de koepel op de nieuwbouw van de Bank van de
Nederlandse Antillen (BNA), is vandaag het hoogste punt bereikt van het pand aan de
Scharlooweg. De Centrale Bank hoopt in het eerste kwartaal van het jaar 2002 dit pand te
kunnen betrekken. In de nieuwbouw zullen dan alle BNA-afdelingen, die vooralsnog
verspreid zijn over zeven verschillende panden in Punda, een onderkomen vinden.
De werkzaamheden voor het nieuwbouwproject zijn in september 1999 in gang gezet en de
constructie ligt tot op dit moment volledig op schema. Ten behoeve van de nieuwbouw zijn
momenteel ruim 150 arbeidskrachten actief in uiteenlopende disciplines, zoals bijvoorbeeld
metselaars, installateurs, ijzervlechters, schilders, etc.
Voor de lokale economie betekent de constructie ook een impuls in de vorm van de
aankoop van grote hoeveelheden bouwmaterialen. In de nieuwbouw zijn onder meer ruim
7000 m3 beton, 980.000 kilo betonwapening, 50.000 stuks blokken en 285 ton staal
verwerkt.
In de komende maanden zal het multifunctionele gebouw verder worden afgebouwd.
Wanneer dit eenmaal gereed is, zal daaraan door lokale arbeidskrachten in totaal circa 500
“manjaren” werk zijn besteed.
Bank van de Nederlandse Antillen
Willemstad, 9 februari 2001
Download