VERSNELLINGSENSOR 0385BT - CMA

advertisement
VERSNELLINGSENSOR 0385 BT
GEBRUIKERSHANDLEIDING
CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES
http://www.cma-science.nl
Beschrijving
Versnellingsensor (±5 g) 0385bt is bruikbaar voor experimenten binnen en buiten het
klaslokaal.
Een IC in de sensor bevat micromechnisch tongetjes die deel uitmaken van een
condensator. Buiging van de tongen veroorzaakt een capaciteitsverandering. Het IC
zet dit om in een spanningsverschil. Van oorsprong wordt de sensor gebruikt in
controlesystemen van airbags.
De pijl op het etiket van de versnellingsensor geeft de lijn aan waarlangs de sensor
de versnelling meet. De eenheid van versnelling in m/s2 of g (1 g is de versnelling ten
gevolge van de zwaartekracht aan het aardoppervlak, 9,8 m/s2).
Het bereik van de versnellingsensor is –5 g (-49 m/s2) tot +5 g (+49 m/s2).
Tijdens een botsing loopt de versnelling dikwijls sterk op. Een val op een hard
oppervlak vanaf enkele centimeters hoogte kan al een kortstondige versnelling van
circa 100 g veroorzaken. Tot 1000 g treedt geen beschadiging aan de
versnellingsensor op.
De versnellingsensor is voorzien van een BT-plug en kan aangesloten worden op
interfaces met een BT aansluiting.
Suggesties voor experimenten
 Meet de versnelling van een karretje dat van een helling naar beneden rijdt.
 Meet de versnelling van een karretje waarop een kracht wordt uitgeoefend. Meet
indien mogelijk gelijktijdig de kracht met een krachtsensor en verifieer de tweede
wet van Newton.
 Bevestig de versnellingsensor aan een massa die hangt aan een veer. Laat de
massa aan de veer bewegen en registreer de versnelling. Meet indien mogelijk
gelijktijdig de kracht met een krachtsensor (bestelnr. 036) en onderzoek het
verband tussen kracht en versnelling.
 Meet met de versnellingsensor hoe ver een voorwerp (bijv. een verticaal
geplaatste balk op een tafel) uit de evenwichtspositie gekanteld is.
Hoeken kunnen tot op een graad nauwkeurig worden bepaald.
 Meet de versnelling als de sensor heen en weer slingert.
 Lichaamsbeweging: bevestig de sensor onder je riem en spring op en neer. Meet
de versnelling als je neer komt met gebogen knieën. Doe de meting ook met
gestrekte benen.
Meet buiten het lokaal, met behulp van een datalogger, versnellingen:
 In de lift
2 | Gebruikershandleiding Versnellingsensor 0385BT
 In het pretpark of de speeltuin (achtbaan, draaimolen, schommel)
 In een auto.
IJking van de sensor
De offsetspanning (de uitgangspanning
bij 0 m/s2) verloopt met de temperatuur. Een ijking van de sensor direct
voorafgaande aan het experiment zal
de beste resultaten opleveren.
De ijking kan worden uitgevoerd met
behulp van de zwaartekracht.
IJk de sensor voor horizontale
versnellingsmetingen als volgt:
- Laat de pijl op de sensor naar
beneden wijzen.
- Voer voor het ijkpunt in:
-9,8 m/s2 of -1 g.
- Laat de pijl op de sensor naar boven
wijzen.
- Voer voor het ijkpunt in:
+9,8 m/s2 of +1 g.
Figuur 2: IJkgrafiek van de
versnellingsensor.
IJk de sensor voor verticale versnellingsmetingen op soortgelijke wijze maar voer als
eerste ijkpunt in 0 m/s2 of 0 g, en als tweede ijkpunt 19,6 m/s2 of 2 g.
De naam van de sensor in de sensorbibliotheek van Coach is:
Versnellingsensor (±5 g) (0385) (CMA) (-50..50m/s²).
Gebruik van meerdere versnellingsensoren
De combinatie van twee versnellingsensoren die haaks op elkaar staan maakt het
mogelijk om de versnelling in een vlak te bepalen. Dit is bijvoorbeeld interessant bij
metingen in een auto. Ook zijn metingen met drie versnellingsensoren mogelijk
(indien nodig kan met verloper 0520 de sensor op een ingang met 4mm bussen
worden aangesloten). IJk de sensoren voor metingen in een horizontaal vlak.
Gebruikershandleiding Versnellingsensor 0385BT| 3
Bevestig ze in een rechte hoek ten opzichte van elkaar. In Coach is het mogelijk om
tijdens de meting de grootte van de beide versnellingscomponenten en de grootte
van de resultante in een grafiek af te beelden.
Technische gegevens
Resolutie bij 12-bits
5V AD omzetter
(bij levering) ongeveer 0,125 m/s2 .
De resolutie wordt beperkt door de ruis die de
versnellingsensor produceert.
Uitgangsspanning
0-5V
Meetbereik
-5 g (-49 m/s2) tot +5 g (+49 m/s2)
Tot versnellingen van 1000 g wordt de
versnellingsensor niet beschadigd.
Nauwkeurigheid
 0,5 m/s2 ( 0,05g)
Frequentie
0 - 100 Hz
Aansluitingen
Rechtshandige BT-plug (British Telecom)
Garantie:
De Versnellingsensor 0385BT
is gegarandeerd vrij van materiaal- en
constructiefouten gedurende 12 maanden na datum van aankoop mits deze onder
normale laboratoriumomstandigheden wordt gebruikt. Deze garantie geldt niet als
de sensor in een (lab)ongeluk beschadigd raakt of foutief is gebruikt.
N.b.: Dit product is alleen voor onderwijskundige doeleinden geschikt. Het is niet
geschikt voor industriële, medische, of commerciële doeleinden of onderzoek op
hoog niveau.
Rev. 11/06/2015
4 | Gebruikershandleiding Versnellingsensor 0385BT
Download