Publicaties - Faculteit Letteren

advertisement
Activiteitenverslag 2002
Dept. Klassieke Studies – Afdeling Oude Geschiedenis
Departementsactiviteiten (met medewerking van leden afd. Oude
Geschiedenis)
-
65ste postuniversitaire studiedag ‘Kortenberg’: Confrontaties met de antieke
filosofie, Leuven, 23 februari 2002 (org.: Toon Van Houdt).
-
66ste postuniversitaire studiedag ‘Kortenberg’: Oude stemmen, nieuwe geluiden?
Oude geschiedenis en antieke historiografie in het secundair onderwijs, Leuven,
16 november 2002 (org.: Toon Van Houdt).
-
Lezingenreeks in het kader van het Nederlands Klassiek Verbond - Afd. VlaamsBrabant (i.s.m. studentenvereniging Klio). Lezingen:
-
Marleen Martens: Het Mithras-heiligdom te Tienen (25 februari 2002).
-
Toon Van Houdt: Erasmus en Vives over vrouwen en opvoeding. Beschouwingen
bij de dialoog tussen de abt en de geletterde vrouw (23 april 2002).
-
Luc Van der Stockt: 'Vrouwen maken scènes’. Over vrouwen in de Griekse
tragedies (15 oktober 2002).
-
Els Van de Walle: Ovidius en Orpheus over de knapen van Apollo: Cyparissus en
Hyacinthus (Met. 10, 106-142 en 162-219) (19 november 2002)
-
Daniël Desmet: Het bewogen lot van de bibliotheek van Alexandrië: tussen mythe
en historische realiteit (10 december 2002)
-
Leeskring in het kader van het Nederlands Klassiek Verbond - Afd. VlaamsBrabant (i.s.m. studentenvereniging Klio): lectuur van Vergilius, Aeneis, II, o.l.v.
dr. Michiel Verweij.
Voordrachten:
-
Prof. Dr. A. van Hooff (Katholieke Universiteit Nijmegen): De dood van de
keizer, 13 maart 2002 (i.s.m. Lerarenopleiding Latijn en Grieks).
-
Prof. Dr. J. Kramer (Universität Trier): Nieuwe tweetalige glossaria in Romeins
Egypte, 3 mei 2002 (i.s.m. Afd. Griekse Filologie).
-
Dr. T. Evans (Macquarie University, Sydney): Idiolects in the Zenon Archive.
Problems and Possibilities, 24 mei 2002.
-
Prof. Dr. Carlotta Dionisotti (King’s College London): The Grammaticus and the
Notarius, 18 december 2002 (i.s.m. Afd. Griekse Filologie).
-
Prof. Dr. R. Ridley (University of Melbourne): Julius Caesar or How to Conquer
the World with 5 Cohorts, 19 december 2002.
Buitenlandse bezoekers bij de onderzoeksgroep
-
Dr. Yan Haying (Universiteit van Beijing): 1 februari – 10 mei 2002 als Research
Fellow.
-
Prof. Dr. M.J. Osborne en Drs. S. Byrne (La Trobe University, Melbourne): 4-7
maart 2002 voor bespreking publicatie in Studia Hellenistica ("Roman Citizens of
Athens") en doctoraat over Romeins Athene.
-
Prof. Dr. J. Manning (Stanford University): 1 juli – 7 september 2002 voor
studiebezoek en gemeenschappelijke publicatie.
-
Prof. Dr. Dorothy Thompson (University of Cambridge): 16-23 augustus 2002
voor studiebezoek en gemeenschappelijke publicatie.
-
Dr. Anne Emmanuelle Veïsse (Université de Paris): 2-3 september 2002 voor
bespreking publicatie in Studia Hellenistica.
-
Dr. Katja Müller (University of Cambridge): 1 oktober – 30 november 2002 als
wetenschappelijk onderzoeker en 1 december 2002 – 30 november 2003 als
Fellow van de Onderzoeksraad.
-
Dr. A. Chávez Reino (Universidad de Sevilla): 1 november 2002 – 30 oktober
2004 als postdoctoraal onderzoeker.
In het raam van de akkoorden tussen de Universiteiten van
Warschau en Leuven ontving de Afdeling in de loop van 2002 de
volgende 'Visiting Scholars':
-
Dr. Pawel Janiszewski: 5 – 25 augustus
-
Prof. Dr. Adam Lukaszewiscz: 8 – 31 juli
-
Drs. Tomasz Markiewicz: 30 juli-25 augustus
-
Drs. Jakub Urbanik: 12 - 25 augustus
-
Dr. Marek Wecowski: 15 – 29 augustus
-
Dr. Robert Wisniewski: 26 juli – 9 augustus
Colloquium:
-
Internationaal colloquium j_En buvbloi" peponhmevnh. On Reading a New
Epigram Collection, Harvard Center for Hellenic Studies, 19-20 april 2002,
georganiseerd door Elizabeth Kosmetatou (Leuven), B. Acosta-Hughes
(Michigan) en M. Baumbach (Heidelberg).
Gezamenlijke studiereis (docenten en studenten):
-
Bezoek aan de tentoonstellingen (1) Troia: Traum und Wirklichkeit (2) Die
Hethiter und ihr Reich: Volk der 1000 Götter en (3) 7000 Jahre Persische Kunst,
Bonn, 7 februari 2002.
Uitgave tijdschrift en reeks:
-
Ancient Society: 32 (2002), 353 pp.
-
Studia Hellenistica: 37 (2002), xv + 396 pp.
Lopende projecten (toelagen FWO en/of KUL):
-
Voortzetting van Jacoby’s ‘Fragmente der griechischen Historiker’ (coördinatie:
G. Schepens).
-
Historische topografie van het Fajoem in de Grieks-Romeinse tijd. Institutionele
geschiedenis van de Fajoem-oase in de Grieks-Romeinse periode (coördinatie: W.
Clarysse).
-
Papyrusarchieven in Grieks-Romeins Egypte (coördinatie: W. Clarysse, K.
Vandorpe).
Willy Clarysse (ZAP)
Publicaties
-
Use and abuse of Beer and Wine in Graeco-Roman Egypt, in : K.Geus K.Zimmermann (edd.), Festschrift W. Huss zum 65. Geburtstag dargebracht von
Schülern, Freunden und Kollegen, OLA 104 (2001), pp.159-166.
-
Three Ptolemaic Papyri on Prisoners, in: Archiv für Papyrusforschung 48 (2002),
pp.98-106
-
Philagris, Perkethaut and Hermoupolis : Three Villages or One?, in: ZPE 140
(2002), pp.195-200 (in samenwerking met B.Van Beek).
-
Souchos and Astarte in Syron Kome, in: ZPE 140 (2002), pp.201-202.
-
A Ptolemaic Census Declaration from the Alexandria Museum, in: ZPE 140
(2002), pp.203-204 (in samenwerking met D.J.Thompson).
Lezingen
-
27 januari : lezing voor AVRA (Antwerpen) over een falsum
-
7 februari : lezing voor het dispuut Pleyte (Leiden) : Romeinse keizers op bezoek
in Egypte
-
13, 20 27 maart-april : lezingenreeks over Ptolemaeïsche Egypte te Torhout
(Davidsfonds)
-
sept. 1-27 : lezingen aan Peking University (Mummy Portraits; Ptolemaic Egypt,
a Society with two Faces)
-
23 nov. : lezing over De laatste Egyptische farao's in het kader van een studiedag
over "de farao", georganiseerd door het Davidsfonds te Leuven
Varia
-
17-20 januari : studiereis Londen (University College); lectuur van Hawara papyri
-
27 februari : voorzitter van de jury bij het doctoraat van B. Van Meirvenne
-
5-7 april : bijeenkomst International workshop for Papyrology and Ancient
History, Cambridge
-
8-9 april : studieverblijf Londen (University College); lectuur van Hawara papyri
-
24 april : lid van de jury bij het doctoraat van G.Lodomez, Egypte tijdens de
regering van de Argeaden (Egyptologie, Gent)
-
12-16 juni : studieverblijf te Oxford (Ashmolean Museum)
-
29 juni : lid van de jury bij het doctoraat van B.Hellinckx, Mummy equipment,
bodily parts and the divine world. A study of Egyptian funerary symbolism
(Egyptologie)
-
10-27 sept. : studieverblijf aan Peking University (Beijing, China)
-
11 nov. : interview over de bibliotheek van Alexandrië voor VRT 1 (jongens en
wetenschap)
-
18-19 nov. : besprekingen met A.Bowman (Oxford) betreffende
wetenschappelijke samenwerking in het kader van het project Homepage of
Papyrus Collections
-
19 dec. : promotor van het doctoraat van K.Hauspie, La version de la Septante
d'Ezéchiel
Hans Hauben (ZAP)
Publicaties
-
Recensie van V. Gabrielsen, The Naval Aristocracy of Hellenistic Rhodes (Studies
in Hellenistic Civilization 6), Aarhus-Oxford-Oakville (Ct) 1997, in: Gnomon.
Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft 74 (2002),
pp. 231-237.
-
Das Expeditionsheer Psamtiks II. in Abu Simbel (593/92 v.Chr.), in: Punica –
Libyca – Ptolemaica. Festschrift für Werner Huß, zum 65. Geburtstag
dargebracht von Schülern, Freunden und Kollegen (edd. K. Geus-K.
Zimmermann) (Studia Phoenicia XVI. Orientalia Lovaniensia Analecta 104),
Leuven-Paris-Sterling (VA) 2001, pp. 53-77.
-
On the Invocation of the "Holy and Consubstantial Trinity" in Byzantine Oath and
Dating Formulas, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 139 (2002), pp.
158-160.
-
Aurêlios Pageus, alias Apa Paiêous, et le monastère mélitien d'Hathor, in:
Ancient Society 32 (2002), pp. 337-352.
Lezingen
-
De Ster van Bethlehem. Historische en chronologische achtergronden van
Christus’ geboorte, voordracht gehouden voor (1) de Seniorenacademie van de
Kristelijke Beweging van Gepensioneerden, Verbond Turnhout (Retie, 19 februari
2002); (2) de Seniorenacademie van de Kristelijke Beweging van
Gepensioneerden, Verbond Roeselare (Roeselare, 9 december 2002); (3) de
Studiekring H. Hart (Lier, 13 december 2002).
-
Papyri uit het oude Egypte, voordracht in het raam van 'Sleutel aan je toekomst',
informatie-avond georganiseerd door de Dienst Studieadvies (KULeuven) en de
Alumni Lovanienses (Tongeren, Onze-Lieve-Vrouwehumaniora, 23 september
2002).
-
De Romeinen en hun Godsdienst. Magie en Taboe in het oude Rome, voordracht
gehouden voor de Seniorenacademie 'De Vlasstreek' van het Vlaams Verbond
voor Gepensioneerden (Menen, 2 oktober 2002).
-
Geesten en goden uit de Oudheid. Inleiding tot de religie van de Romeinen: 1.
Inleiding: de specificiteit van de Romeinse godsdienst; 2. Magie en taboe in de
Romeinse godsdienst; 3. De Romeinse geesten- en godenwereld; 4. De OudRomeinse trias Jupiter-Mars-Quirinus; 5. Vesta en de Vestalinnen, voorbeeld van
een typisch Oud-Romeinse cultus; 6. Scharnierperioden in de evolutie van de
Romeinse godsdienst, reeks van zes lessen voor de 'Universiteit Vrije Tijd' van het
Davidsfonds (Kortrijk, 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december 2002).
-
Reminiscenties aan Romeinse Godsdienst, voordracht gehouden voor de Afdeling
Aarschot van de 'Orde van den Prince' (Aarschot, 18 december 2002).
Colloquia
-
Deelname aan de Ontmoetingsdag voor Nederlandstalige Vroeg-christelijke
Archeologen, Utrecht 22 februari 2002.
Varia
-
Wetenschappelijke begeleiding voor de Stichting voor Academische Reizen
(Amsterdam) van een reis naar Kreta, 29 mei-7 juni, en een reis naar het ZuidOosten van Polen (West-Galicië), 16-26 augustus 2002.
-
Bezoek aan de Turkse Republiek van Noord-Cyprus als academisch lid van een
Belgische parlementaire delegatie, 8-12 september.
Leon Mooren (ZAP)
Publicaties
-
H. Melaerts – L. Mooren (eds.), Le rôle et le statut de la femme en Égypte
hellénistique, romaine et byzantine. Actes du colloque international, BruxellesLeuven 27-29 novembre 1997 (Studia Hellenistica 37), Leuven, 2002, xv + 396
pp.
-
W. Clarysse – L. Mooren – P. Van Dessel: postume uitgave van E. Van ’t Dack,
De ‘andere’ Caesar, Leuven, 2002, 47 pp.
Varia
-
Coördinatie van het socrates/erasmus-programma Oude Geschiedenis van de
Universiteiten van Leuven, Bologna, Trier, Keulen, Thessaloniki, Göttingen en
Cambridge. Uitwisseling van docenten en studenten.
-
Hoofdredactie Studia Hellenistica i.s.m. P. Van Dessel, redactiesecretaris.
Guido Schepens (ZAP)
Publicaties
-
Who Wrote the Hellenica Oxyrhynchia? The Need for a Methodological Code, in:
M. Cataudella – S. Bianchetti (ed.), Le "Elleniche di Ossirinco" a cinquanta anni
dalla pubblicazione dei Frammenti Fiorentini 1949-99 (Atti del convegno
internazionale di Firenze, 22-23 novembre 1999), La Spezia 2002, 1-24.
-
Timocrates' Money. Ancient and Modern Controversies, in: Poikilma.Studi in
onore di Michele Cataudella in occasione del 60° compleanno, Firenze 2002 [16
p.].
Colloquia
-
Portrait d'Agésilas, roi de Sparte. Entre consentement et dissentiment, lezing
gehouden op het colloquio interdisciplinare Storiografia e regalità nel mondo
greco, Dip. di Scienze dell'Antichità, Università degli Studi "G. D'Annunzio"
(Chieti, 17-18 januari 2002) [44 blz., in druk].
-
The Fragments of Politeiai, Nomoi and Nomima. Prolegomena to a New Edition,
lezing gehouden op het Convegno internazionale di Storia Greca Poleis e
Politeiai. Esperienze politiche, tradizioni letterarie e progetti costituzionali,
Torino, 29-31 mei 2002 (in samenwerking met J. Bollansée) [9 blz. GS; 20 JB][in
druk].
-
Grecità d'Occidente come costruzione storica. Da Eforo a Massimo Pallottino,
lezing gehouden op het internationaal colloquium Periferie ed esplorazione
antica. Dal Mediterraneo all'Europa (Diodoro e la tradizione diodorea), Palermo,
10-12 April 2002 [26 blz., manuscript].
-
Coming to Terms with Thucydides' Legacy. Some Fourth-Century B.C. Views on
the Peloponnesian War, lezing gehouden op het internationaal colloquium
Herodotus, Thucydides, Polybius: The Great Greek Historians in an Age of
Ambibuity and Uncertainty, Columbia University New York, December 6-7, 2002
[23 blz. manuscript].
-
Storiografia e letteratura antiquaria. Le scelte di Felix Jacoby, lezing gehouden
op het internationaal colloquium Aspetti dell'opera di Felix Jacoby, georganiseerd
in de reeks Seminari Arnaldo Momigliano door de Scuola Normale Superiore di
Pisa (Pisa, 20-21 december 2002) [17 blz. manuscript].
-
Concluding Remarks, Colloquium Aspetti dell'opera di Felix Jacoby,
georganiseerd in de reeks Seminari Arnaldo Momigliano door de Scuola Normale
Superiore di Pisa (Pisa, 20-21 december 2002).
Gastcolleges / Lezingen
-
Gastcolleges gegeven aan de Università degli Studi di Palermo: I ritratti di
Agesilao e di Lisandro nelle Elleniche di Teopompo (14 januari 2002) / La critica
di Polibio a Timeo: il toro di Falaride. Una rivisitazione di FGrHist 566 F 28 (15
januari 2002).
-
Gastcolleges gegeven aan de Università degli Studi di Messina: I ritratti di
Agesilao e di Lisandro nelle Elleniche di Teopompo (8 april 2002) / La critica di
Polibio a Timeo: il toro di Falaride. Una rivisitazione di FGrHist 566 F 28 (9
april 2002).
-
Antieke geschiedschrijvers en het collectieve geheugen: aard en functie van de
antieke historiografie, lezing gehouden op de 66ste postuniversitaire studiedag
'Kortenberg' Oude Stemmen, nieuwe geluiden? Oude geschiedenis en antieke
geschiedschrijving in het secundair onderwijs, Leuven 16 november 2002.
Varia
-
Leiding onderzoeksproject: Continuation of Jacoby's, Fragmente der griechischen
Historiker, Part IV : Biography, History of Literature, Antiquarian Literature.
-
Lid van het wetenschappelijk comité Convegno internazionale di Storia Greca
Poleis e Politeiai. Esperienze politiche, tradizioni letterarie e progetti
costituzionali, Torino, 29-31 mei 2002.
-
Lid van de examenjury ter beoordeling van het doctoraatsproefschrift van Birgit
Van Meirvenne, Techniques and Strategies of Composition in Plutarch's De
adulatore et amico, 27 februari 2002.
-
Lid van het redactiecomité van Ancient Society (vanaf 1986).
-
Beoordeling in opdracht van het M.U.R.S.T. (Ministero dell' Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, Italië) van het onderzoeksproject: Hellenistic and
Other Civilizations: Unit 1: Babylonian Culture in Hellenistic Times; Unit 2
Hellenistic Legacy and Roman Society; Unit 3 Recent Epigraphical and
Archaeological Discoveries in Turkey; Unit 4 Hellenistic Kingdoms; HellenisticRoman Asia Minor progetto di unità di ricerca DM n. 20 (februari 2002).
-
Wetenschappelijk advies op verzoek van de redactie van Classical Philology met
betrekking tot de paper Polybius' Homer (55 bladz.) [3 blz.] (november 2002).
-
Programmadirecteur Geschiedenis van de Oudheid.
-
Lid van de Didactische Commissie Faculteit Letteren.
-
Algemeen Voorzitter van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor
Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
-
Organisatie van het interdisciplinair colloquium Europa: Identiteit en Identiteiten
van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
Gent, 26 oktober 2002).
Katelijn Vandorpe (ZAP)
Publicaties
-
The Bilingual Family Archive of Dryton, his Wife Apollonia and their Daughter
Senmouthis (Collectanea Hellenistica 4), Brussel 2002, 461p.
-
Apollonia, a Businesswoman in a Multicultural Society (Pathyris, 2nd-1st
centuries B.C.), in: H. Melaerts & L. Mooren (edd.), Le rôle et le statut de la
femme en Egypte hellénistique, romaine et byzantine (Studia Hellenistica 37),
Louvain 2002, pp. 325-336
-
Un ancêtre de l'estampillage: les cachets encrés sur papyrus (IIe siècle av. J.-C. –
IIe siècle apr. J.-C., in A. Mercier( ed.), Les trois révolutions du livre, Paris 2002,
p. 37-40
Lezingen
-
ICT en geschiedenis van de Oudheid. Voordracht binnen het kader van de
nascholing van regenten, Gent, maart 2002; Diepenbeek november 2002;
Antwerpen november 2002.
-
ICT en Egypte. Voordracht binnen het kader van de nascholing van regenten,
KULAK, 17 april 2002.
Varia
-
Medewerking aan cataloog en tentoonstelling Les Trois Révolutions du Livre,
Strasbourg (sept. – dec. 2002)
-
Deelname aan de InternationalWorkshop on Papyri and Social History:
Cambridge 5-7 april 2002
-
Deelname aan de Wetenschapsweek (oktober 2002) met workshop Alive and
Kicking (i.s.m. B. Van Beek)
Jan Bollansée (BAP)
Publicaties
-
Philodemos on Chairon, Tyrant of Pellene (P.Herc. 1021, col. 10,40 - 12,41), in:
Historia 51 (2002), p. 32-48.
Lezingen
-
29 - 31 mei 2002, Turijn: lezing (samen met G. Schepens) Fragments of Politeiai,
Nomoi and Nomima. Prolegomena to a New Edition op het Convegno
internazionale di Storia Greca met als thema: Poleis e Politeiai (organisatie:
Dipartimento di Storia van de Università di Torino) (G. Schepens: 9 p.; J.
Bollansée: 20 p.).
Varia
-
21-25 oktober 2002: seminarie over Atleten en spelen op steen (samen met W.
Clarysse) tijdens de Wetenschapsweek met als thema: Sport en spelen in de
oudheid
Mark Depauw (BAP)
Publicaties
-
Two Notes on the Demotic Participle or how i.ir became Theologically Relevant,
in: Lingua Aegyptia 10 (2002), pp. 101–121.
-
met W. Clarysse, When a Pharaoh becomes Magic, in: Chronique d’Égypte 77
(2002), pp. 55–64.
-
The Royal Format of Early Ptolemaic Demotic Papyri, in: K. Ryholt (ed.), Acts of
the Seventh International Conference of Demotic Studies, Copenhagen, 23–27
August 1999 (CNI Publications 27 / The Carlsberg Papyri 6), Copenhagen 2002,
pp. 85–100.
-
The Late Funerary Material from Akhmim, in: A. Egberts / B.P. Muhs / J. van der
Vliet (edd.), Perspectives on Panopolis, an Egyptian Town from Alexander the
Great to the Arab Conquest. Acts of an International Symposium held in Leiden
on 16, 17, and 18 December 1998 (Papyrologica Lugduno-Batava 31), Leiden
2002, pp. 71–81.
Lezingen
-
22 januari 2002 en 29 januari 2002: Demotisch: Egyptisch voor het volk?:
Egyptologica Vlaanderen (Gent & Leuven).
Varia
-
26 maart – 19 april 2002: deelname aan de opgravingen te Deir el-Bersja (K.U.
Leuven) onder leiding van Harco Willems.
-
21 tot 25 oktober 2002: workshop Sport en spel in het Oude Egypte in het kader
van de wetenschapsweek Sport en spel in de Oudheid
Elizabeth Kosmetatou (BAP)
Publicaties
-
New Poets Attributed to Posidippus: An Electronic Text in Progress (Text,
Translation, Bibliography, Resources), Harvard University Center for Hellenic
Studies Classics 1, 2002 (met Benjamin Acosta-Hughes). (Boek - electronisch:
http://www.chs.harvard.edu/classicsat/)
-
The Athenian Inventory Lists: A Review Article, in: L’ Antiquité Classique 71,
2002, 185-197.
-
The Public Image of Julia Mamaea. An Epigraphic and Numismatic Inquiry, in:
Latomus 61, 2002, 398-414.
-
What's in a Name: Jane Austen's Persuasion and the Puzzle of Poor Richard, in:
Persuasions 23, 2001, 215-218.
-
Review of Nancy T. de Grummond and Brunilde S. Ridgway, From Pergamon to
Sperlonga: Sculpture and Context (Hellenistic Culture and Society), Berkeley,
2000, American Journal of Archaeology 106, 2002, p. 489-491.
-
Review of Miriam Balmuth, Hacksilber to Coinage: New Insights into the
Monetary History of the Near East and Greece, New York, 2001, Bryn Mawr
Classical Review 2002.
-
Abstract: Telesterion or Telesteria?, in: American Journal of Archaeology 106,
2002, p. 277.
Organisatie Colloquia
-
Gezamenlijke organizatie van met Benjamin Acosta-Hughes en Manuel
Baumbach van het internationale colloquium En byblois peponemene: On Reading
a New Epigram Collection (Posidippus): Harvard University Center for Hellenic
Studies, Washington, D.C., 18-19 april 2002.
Lezingen
-
Telesterion or Telesteria?-Archaeological Institute of America Annual
Conference, Philadelphia, januari 2002.
-
Constracting Meaning: The Psychological Uses of Leadership in Attalid
Pergamon, Princeton University, januari 2002.
-
Aratus and the Achaean Background of Polybius, Harvard University Center for
Hellenic Studies, Washington, D.C., februari 2002.
-
Constructing Meaning Meaning: The Psychological Uses of Leadership in Attalid
Pergamon, University of Toronto, februari 2002.
-
The Ptolemaia Festivals, University of Toronto, februari 2002.
-
The Delian Inventory Lists, Harvard University, mei 2002.
-
The Athenian and Delian Inventories, University of Texas at Austin, mei 2002.
Varia
-
Verkozen tot Junior Fellow van Harvard University Center for Hellenic Studies,
2001-2002.
-
Leiding en coördinatie van het seminarie The New Posidippus te Harvard
University Center for Hellenic Studies (met Benjamin Acosta-Hughes), januariapril 2002.
-
Seminarie over de Griekse en Ptolemaische spelen in het kader van de Sport en
spelen in de oudheid Wetenschapsweek 2002, Katholieke Universiteit Leuven,
october 2002.
Karen Haegemans (AAP)
Publicaties
-
Karakterkomedie of Karikatuur? Een studie van Menanders Dyscolus, in
Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschappij voor taal- en letterkunde en
geschiedenis 2001, p. 183-197.
Lezingen
-
Representation and Perception of Imperial Power in AD 238. The Numismatic
Evidence (posterpresentatie) – Third International workshop ‘Impact of Empire’.
The Representation and Perception of Imperial Power – Rome – 20-24 maart
2002.
-
Rebellie of loyauteit in de provincie? Het Thorigny-opschrift in het licht van de
senatoriale opstand in 238 n.C. – Katholieke Universiteit Nijmegen – 12
september 2002.
-
Munten, macht en revolutie: de muntslag in 238 n.C. – Katholieke Universiteit
Nijmegen – 12 september 2002.
-
Het meerkeizersjaar 238 n.C. – Katholieke Universiteit Nijmegen – Louter
Letterencongres – 4 oktober 2002.
Varia
-
Coördinatie Wetenschapsweek Sport en spelen in de Oudheid – 20-25 oktober
2002.
Peter Van Nuffelen (BAP)
Publicaties
-
Deux fausses lettres de Julien l’Apostat (La lettre aux Juifs, Ep. 51 [Wright], et la
lettre à Arsacius, Ep. 84 [Bidez]), in: Vigiliae Christianae 55 (2002), p. 131-150;
-
La tête de l’ "histoire acéphale", in: Klio 84 (2002), p. 125-140;
-
Zur Rezeption des Kaiserkultes in der Spätantike, in: Ancient Society 32 (2002), p.
263-282;
-
Gélase de Césarée, un compilateur du cinquième siècle, in: Byzantinische
Zeitschrift 95 (2002), p. 621-640 ;
-
rec. R. Detrez, Macedonië. Een land in de wachtkamer, 2002, in Tetradio 11
(2002), p. 233-241.
Varia
-
Studieverblijf aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, meer
bepaald aan de Fakultät Evangelische Theologie en het Seminar für Alte
Geschichte (september 2001 tot en met juni 2002)
-
Radio-interview over de kwestie Cyprus (Business Radio Amsterdam 18
november 2002)
Inge Uytterhoeven (BAP)
Statuut
-
Tot 31 oktober 2002: Doctoraatsbursaal OT-project Historical Topography of the
Fayum in the Greco-Roman Period (Prof. Dr. W. Clarysse)
-
Sinds 1 november 2002: Wetenschappelijk medewerker Sagalassos
Archaeological Research Project (Prof. Dr. M. Waelkens) (Afdeling Archeologie)
Publicaties
-
I. Uytterhoeven, The Domestic Area DA1, in M. Waelkens, The 2000 Excavation
and Restauration Season at Sagalassos, in XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1,
Ankara, 2002, p. 11-28 (p. 15-16)
-
I. Uytterhoeven and I. Blom-Böer, New Light on the Egyptian Labyrinth. Evidence
from a Survey at Hawara, in JEA, 88, 2002 (aanvaard – juni 2002)
-
I. U(ytterhoeven), Fayum Project
o
Alabanthis (Her.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/0097.html
o
Arabon Kome (Her.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/0285.html
o
Fag el-Gamus*: http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/gamus.html
o
Hawara (Her.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/0747.html
o
Kerkesoucha (Her.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/1067.html
o
Kerkesoucha Agoras (Her.):
http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/1068.html
o
Kerkesoucha Orous (Her.):
http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/1069.html
o
Kerkesoucha Orous (Pol.):
http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/1070.html
o
Letous Polis (Her.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/1244.html
o
Manashinshana*:
http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/manashinshana.html
o
Nestou Epoikion (Her.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/1450.html
o
Ptolemais Arabon (Her.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/0285.html
o
Syron Kome (Her.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/2216.html
o
Talei/Talithis (Pol.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/2236.html
o
Tanis (Her.): http://prosptol.arts.kuleuven.ac.be/2251.html
Archeologische activiteiten
-
Archeologische opgravingen in Sagalassos (Turkije) o.l.v. Prof. dr. M. Waelkens:
6 juli-31 augustus september 2001
Buitenlandse studiereizen
-
London (17-19/1/2002): University College London: Studie van de Hawara papyri
(P.Hawara) + Petrie Museum of Egyptian Archaeology: Studie van papyri uit
Hawara
-
London (8-9/4/2002): University College London: Studie van de Hawara papyri
(P.Hawara)
Bart Van Beek (BAP)
Publicaties
-
W. Clarysse – B. Van Beek, Philagris, Perkethaut and Hermoupolis: Three
Villages or One?, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 140 (2002),
pp.195-200.
-
34 bijdragen over individuele dorpen in de on-line publicatie van het Fayum
Villages Project (http://fayum.arts.kuleuven.ac.be/): Apias / Aristarchou Nesos /
Arsinoe epi tou chomatos / Athenas Kome / Berenikis Thesmophorou / Boukolos /
Dikaiou Nesos / Hephaestias / Herakleia / Hermou Polis / Ibion Argaiou / Ibion
Eikosipentarouron / Kalliphanous Epoikion / Kaminoi / Kerkesephis / Kynon
Polis / Lagis / Lysimachis / Magais / Magdola / Magdolon Palaali / Perkethaut /
Persea / Philagris / Philopator / Apiados / Philoteris / Pisais / Samareia /
Theogonis / Theoxenis / Trikomia / Tristomos
Lezingen
-
6 dec. 2002: Fayum Villages and the Prosopographia Ptolemaica: Connecting a
Database with an On-Line Gazetteer (Ancient Studies, New Technology II.
Rutgers University, New Brunswick, NEW JERSEY)
Varia
-
Deelname aan studiedag Classici retiarii, ingericht door Regionaal Expertise
Netwerk Brussel (Vlaams Ministerie van Onderwijs)
-
Deelname aan de Wetenschapsweek (oktober 2002) met workshop Alive and
Kicking (i.s.m. Prof.Dr. K. Vandorpe)
-
webbeheerder van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis.
Herbert Verreth (Vrijwillig wetenschappelijk medewerker
Publicaties
-
Handboeken Latijn en Grieks gebruikt in het secundair onderwijs in Vlaanderen
ca. 1940-2002 (ingekorte versie), Leuven, 2002, 249 blz., uitgegeven in eigen
beheer - de volledige versie bevat 193 blz. extra en is te downloaden op de
website van de aggregatie Klassieke Studies
(http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/onderwijs/klassieke/)
-
Vrouwen en strips. Deel 1. Vrouwen aan de tekentafel, in Gynaika, 3, 8, 2002, p.
1-3 (deel 2-3 te verschijnen in Gynaika, 4, 10 en 12, 2003 - ca. 6 blz.)
Lezingen
-
De vrouw in de strip. Lezing gegeven voor Markant, 18.02.2002, Herentals; en
voor de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen, 20.11.2002, Berchem
-
De Romeinse wereld in film. Gastles aan 2e kandidatuur Geschiedenis aan de
Universiteit Antwerpen, 19.04.2002
-
Het beeld van de oudheid in de handboeken Latijn en Grieks. Lezing voor de 66e
post-universitaire studiedag 'Kortenberg' van het Vliebergh-Senciecentrum,
Afdeling Klassieke Talen, 16.11.2002, Leuven
Varia
-
Co-organisatie (samen met HERBERT VERRETH) van de lezingenreeks NKV Vlaams-Brabant
H. Verdin (ZAP em.)
Publicaties
-
Griekse stemmen over geschiedenis (Aulos 4), Leuven, 2001, 180 pp.
Download