Belang van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

advertisement
PIJLERS VAN EEN
MANTELZORGVRIENDELIJK
PERSONEELSBELEID
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid

Stijgende levensverwachting + (dubbele) vergrijzing

zorgbehoevenden
 Kunnen niet allemaal terecht binnen de beschikbare residentiële
zorginfrastructuur
 Meer beroep op thuiszorg, mantelzorg en zorg in samenwerking
met professionele hulpverleners
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
Vermaatschappelijking van zorg

Deïnstitutionalisering

Mantelzorg als aanzienlijke kostenbesparing
Maar extra kosten / risico’s van mantelzorg?
•
Ongelijke verdeling van arbeid en zorg
•
Overbelasting van werkende mantelzorgers
•
Inkomstenderving
•
Grijs ziekteverzuim
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid

Toename arbeidsparticipatie
•
In het bijzonder vrouwen en werknemers boven de 55 jaar

Stimulans individualisering, emancipatie en economische
onafhankelijkheid

Grote druk op vrij beperkte groep mensen

Mantelzorgers zijn voornamelijk vrouwen en ouderen
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid



Mensgericht of mensvriendelijk personeelsbeleid

Erkenning voor diversiteit aan rollen van een werknemer, ook buiten de jobsituatie

Wanneer iemand goed floreert in al zijn rollen, zal hij ook goed functioneren op de
werkvloer
Winst voor de werkgever

Investering in menselijke aspecten en interne faciliteiten, draagt bij tot return
(productiviteit, tevredenheid, motivatie en loyaliteit)

Dalend verzuim en verloop
Meerwaarde van mantelzorgers voor de organisatie

Benutten van competenties (organisatievaardigheden, verantwoordelijkheidszin, efficiënt
werken, omgaan met grenzen, assertiviteit, planning, …)

Meerwaarde van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor de organisatie (employer
branding, pionier in MVO, toekomstgerichte visie, maatschappelijk bewustzijn)
Belang van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid

Meerwaarde voor de werknemer

Gezondheid: minder stress

Werk: verbeterde arbeidsprestaties en
voldoening uit arbeid

Financieel: bescherming van financiële
draagkracht

Sociaal: behoud van sociaal contact,
voorkomen isolement, betere relaties met
collega’s

Zorg: betere kwaliteit van de zorg
Pijlers van een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid
Orden de verschillende elementen onder de juiste pijler
I. Visie
?
II. Cultuur van
bespreekbaarheid
?
III.
Maatregelen
?
Download