Herdenkingsbos de Vlinder

advertisement
6. Hoe kan ik bij het bos komen?
Het bos ligt dicht bij De Elzen in de omgeving
van De Viersprong. U kunt het bos het hele jaar
door bezoeken.
Komt u met eigen vervoer;
vanaf kruising Schenkeldijk/Oude Veerweg is
het zo'n 900 meter tot parkeerplaats de Elzen.
Vanaf de parkeerplaats is het circa 5 minuten
lopen naar de Gedenkplek.
We hopen ieder najaar een plantdag
te kunnen realiseren.
Deze zullen gehouden worden op
een zaterdag in November.
Herdenkingsbos
Op onze website is een routefolder beschikbaar.
7. Is het toegestaan iets anders dan de boom te planten?
Het is niet toegestaan andere bomen, planten
en/of bloemen te planten.
Wel is het toegestaan op de Gedenkplek
bloemen te leggen (verpakking verwijderen
s.v.p).
De Vlinder
Herdenkingsbos
De Vlinder
Stichting Herdenkingsbos De Vlinder
Obrechtstraat 17
3314 EK Dordrecht
078-6143568
www.vlinderbos-dordrecht.nl
[email protected]
KvK te Rotterdam, nr. 224395247
De stichting heeft een ANBI-status
Het is goed om het eerst met familie
te bespreken alvorens u een boom
plant voor een overleden dierbare.
Elke bijdrage voor Herdenkingsbos
De Vlinder is welkom
IBAN: NL77ABNA0614284848
Vroeg of laat maken we het allemaal mee..
een dierbaar iemand overlijdt..
De Vlinder biedt een bijzondere plek,
een rustige plek,
om een dierbare te herdenken,
op een zeer speciale manier..
Vroeg of laat maken we het allemaal mee,
een dierbaar iemand overlijdt..
Er blijft een gat achter dat moeilijk gevuld kan
worden..
Het overkwam ook het echtpaar van der
Linden. Zij cremeerden in 2004 hun 26 jarige
zoon die overleed aan kanker. In de droevige
periode die volgde, ervoeren zijn ouders hoe
belangrijk het is een bijzondere, rustige plek te
hebben waar je een dierbare kunt herdenken.
Ze realiseerden zich dat iedereen die een
dergelijk groot verlies lijdt, hier veel baat bij
kan hebben. Om deze reden richtten zij de
stichting Herdenkingsbos De Vlinder op.
Deze stichting heeft op het eiland van Dordrecht
een plek gerealiseerd waar mensen die een
dierbare hebben verloren in zijn of haar
gedachtenis een boom kunnen planten. Het
planten en zien groeien van de boom is van
grote symbolische waarde omdat het leven als
het ware een beetje wordt doorgegeven.
Het helpt mensen in hun rouwproces. Ze
creëren met elkaar een natuurlijke en rustige
omgeving, waar je als nabestaande kunt komen
om een overleden dierbare te gedenken.
Op elk moment, in stilte en met slechts
gelijkgestemden om je heen.
Herdenkingsbos De Vlinder bevindt zich bij de
Elzen in de Louisa- en Cannemanspolder.
De bomen die men daar kan planten worden
aangekocht door Staatsbosbeheer, die ook het
bos onderhouden. Zij geven 10 jaar garantie op
deze bomen. Tevens wordt de mogelijkheid
geboden om op een gedenkplaat de namen te
vermelden voor wie een boom is geplant.
Er is een ontmoetingsplaats met wat bankjes,
alsmede een rolstoelvriendelijk toegangspad.
Vragen over het Herdenkingsbos
1. Hoe kan ik iemand in het bos
herdenken?
2. Hoe kan ik me aanmelden?
3. Wanneer kan ik de boom planten?
4. Wat wordt er betaald van mijn
financiële bijdrage?
5. Welke soort boom kan ik planten?
6. Kan ik iemand herdenken die al lang
geleden is gestorven?
7. Hoe kan ik bij het bos komen?
8. Is het toegestaan iets anders dan de boom te planten?
1.Hoe kan ik iemand in het bos
herdenken?
Na aanmelding kunt u een boom planten op
een van onze georganiseerde plantdagen.
De namen van dierbaren die zijn overleden
kunt u laten aanbrengen op de Gedenkplek in
het Herdenkingsbos. De naam komt daar
op een monument voor de overledene.
Dit monument wordt omgeven door het bos,
symbool voor het leven dat doorgaat.
De nieuwe namen op de Gedenkplek worden
jaarlijks bijgewerkt in november.
2. Hoe kan ik me aanmelden?
Het aanmelden om een boom te kunnen
planten en de naam te laten aanbrengen op
de Gedenkplek verloopt via onze website:
www.vlinderbos-dordrecht.nl
Neem voor verdere vragen contact met ons op.
3. Wanneer kan ik de boom planten?
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
organiseren wij èèn of twee keer per jaar een
plantdag.
4. Wat wordt er betaald van mijn
financiële bijdrage?
• het ingraveren van de naam van uw dierbare in een van de gedenkmonumenten
• de boom die u kunt planten
(met 10 jaar garantie)
• het onderhoud
Na de aanmelding ontvangt u een certificaat
als herinnering dat u de naam van een dierbare
in het Herdenkingsbos De Vlinder hebt laten
aanbrengen en voor het planten van uw boom.
Het planten van een herdenkingsboom kan
door iedereen worden aangevraagd,
ook buiten Dordrecht.
5. Welke soort boom kan ik planten?
U kunt kiezen uit:
• Eik
• Esdoorn
• Zwarte Els
• Linde
6. Kan ik iemand herdenken die al lang
geleden is overleden?
Ook als iemand lang geleden is overleden,
kunt u die naam opgeven voor
Herdenkingsbos De Vlinder.
Download