Controleer met de eenvoudige PerioSafe speekseltest het aMMP

advertisement
Test voorwaarden
Voor het afnemen van de PerioSafe speekseltest
zijn een aantal voorwaarden. U mag 20 minuten
voor de behandeling:
1. Niet uw tanden poetsen
2. Niet eten
3. Niet roken
4. Geen kauwgom kauwen
Wat kan je doen om je tanden en tandvlees gezond
gezond
te houden?
1. Ga regelmatig naar de tandarts of
mondhygiënist (minimaal elk half jaar of vaker als
dat wordt geadviseerd).
2. Informeer uw tandarts of mondhygiënist over
uw gezondheid en medicijngebruik.
3. Poets twee maal per dag minimaal 2 minuten uw
tanden en reinig de ruimtes tussen uw tanden en
kiezen met ragers of tandenstokers. Soms kan het
gebruik van een mondspoeling een aanvulling zijn.
Voor meer informatie over parodontitis of de
PerioSafe speekseltest vraag er naar bij uw
tandarts, mondhygiënist, preventie assistent of
kijk op www.periosafe.nl
PerioSafe Nederland bv
Contactgegevens:
PerioSafe Nederland bv
Paleisweg 5
3886 LC Garderen
T. +31 (0)577 760011
I. www.periosafe-nederland.nl
E. [email protected]
15-4-2015
Controleer met de eenvoudige PerioSafe
speekseltest het aMMPaMMP-8 enzym in de
mond en voorkom
voorkom tandvleesproblemen!
tandvleesproblemen!
PerioSafe is een korte speekseltest van ongeveer
2 minuten. De test kan vaststellen of iemand een
verhoogd risico heeft om parodontitis te
ontwikkelen. Parodontitis is een ontsteking die
leidt tot verlies van steunweefstel (bindweefsel
en bot) rond tanden en kiezen. Parodontitis kan
ook een ongunstige invloed hebben op specifieke
ziekten als diabetes, rheuma en hart- en
vaatproblemen.
De speekseltest geeft aan of u al dan niet positief
bent voor het enzym dat duidt op een actief
weefselafbraakproces in de mond.
Parodontitis
Parodontitis is één van de meest voorkomende
ziekten onder de bevolking. Meer dan de helft van
alle 5050-plussers lijdt aan parodontitis. De meesten
merken er niets van. Parodontitis is een ontsteking
die leidt tot het verlies van steunweefstel
steunweefstel rond
tanden en kiezen, waardoor deze los kunnen gaan
zitten. Uit onderzoek blijkt dat parodontitis ook
een ongunstige invloed kan hebben op de
algemene gezondheid. Specifieke ziekten als
diabetes, reuma en hart- en vaatproblemen
kunnen verergerd worden door parodontitis. Ook
miskramen, vroeggeboorte en een laag
geboortewicht komen vaker voor bij vrouwen
met parodontitis. Kinderen die te vroeg geboren
worden, ontwikkelen in hun leven vaker
astmatische aandoeningen.
Parodontitis geeft aanvankelijk helemaal geen
klachten. Dat er iets mis is met je tandvlees merk
je pas na verloop van tijd.
Een aanwijzing voor parodontitis kan zijn:
- Bloedend of terugtrekkend tandvlees
- Gevoelig tandvlees bij poetsen/drinken
- Stinkende adem
Gezond tandvlees
bloedt nooit!
Het goede nieuws is dat parodontitis in een vroeg
stadium goed behandeld kan worden. Door tijdige
professionele behandelingen en advies kunnen diepe
pockets voorkomen worden. Indien er nog geen diepe
pockets zijn, zijn de symptomen vaak nog te
bestrijden.
PerioSafe speekseltest
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de PerioSafe
aMMP-8 speekseltest kan vaststellen of iemand een
verhoogd risico heeft om parodontitis te ontwikkelen.
PerioSafe is een korte speekseltest van ongeveer 2
minuten. De speekseltest geeft aan of u al dan niet
positief bent voor het enzym dat duidt op een actief
afbraakproces. Na vijf minuten is de testuitslag al
beschikbaar.
Test procedure
Download